Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia
tablicy śp. Janusza Kurtyki
8 kwietnia 2011 r.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03