13 kwietnia 2018r.
dyr. Jerzy Giza...
12 kwietnia 2018r.
Odbyło się...
11 kwietnia 2018r.
Dr Anna Zientała...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu


Ceremonią poświęcenia sztandaru
Zespołu Szkół Społecznych nr 1
im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Krakowie
13 czerwca 2017 r.