6 czerwca 2018 r. Odbyły się coroczne Prezentacje Naukowe pod auspicjami Teresy Pietruskiej-Mrożek. Nagrodzono prace: „Polacy w II wojnie światowej” (Filip Fajfer, Piotr Kozdra, Patryk Kruszyński), „Harcerstwo” (Iga Hołówka, Barbara Ortyńska) oraz „Łodzie podwodne i jachty” (Kacper Kucharski, Iwo Michalik).ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03