6 lipca 2018 r. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdała przed Komisją dr Anna Zientała.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03