10 listopada 2017 r. Obchodzono uroczyście Święto Szkoły w wigilię Święta Niepodległości Polski. Hasłem dnia było: „POLSKA wychowuje nas wszystkich” oraz „My dla Niepodległej”. Na pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali polskie flagi, rozmawiali o patriotyzmie i dyskutowali o tym, jaki powinien być współczesny patriota. Uczniowie klas gimnazjalnych ozdabiali policzki biało-czerwonym kolorem, a zespół wokalno-instrumentalny pod kierownictwem Małgorzaty Bajur odbywał ostatnie generalne próby przed koncertem. O godz. 10.40 cała społeczność szkolna wyposażona w własnoręcznie wykonane flagi pojawiła się na holu, gdzie rozpoczęła się druga część obchodów. Uroczyste spotkanie rozpoczął wicedyrektor szkoły Lucjan Michalik, który wręczył nauczycielom dyplomy dotyczące przyznanych im nagród jubileuszowych (Małgorzata Bajur – 20 lat pracy w szkole, Izabela Łoboz – 10 lat, Marek Olchawa – 15 lat). Następnie głos zabrała nauczycielka historii Joanna Słoboda-Żaba, która przypomniała trudną drogę Polski do niepodległości. Potem nauczycielka języka polskiego Anna Zientała podsumowała klasowe dyskusje dotyczące oblicza współczesnego patriotyzmu. Punktem kulminacyjnym uroczystości był występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego, który wykonał pięć pieśni żołnierskich, zapraszając do wspólnego śpiewania wszystkich zgromadzonych. Było radośnie, było biało-czerwono, było wspólnie dla Niepodległej. Tego samego dnia dyr. Jerzy Giza wziął udział w sesji naukowej w Tarnowie pn. „Pierwsi Niepodlegli. 1918”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03