21 grudnia 2018r.
ks.kanonik Adam Podbiera...
19 grudnia 2018r.
Ukazało się...
15 grudnia 2018r.
W koszarach...
14 grudnia 2018r.
Podczas Międzyszkolnego...
12 grudnia 2018r.
ks.kanonik Adam Podbiera...
9 grudnia 2018r.
W królewskiej katedrze...
7 grudnia 2018r.
dr Anna Zientała...

7 grudnia 2018 r. dr Anna Zientała wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim i wygłosiła referat pt. „Rzecz o rzeczach strasznych”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03