26 stycznia 2019 r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego High Flier. Filip Kucharski (8 miejsce w województwie małopolskim w kategorii klas VI), Adriana Ślusarz (9 miejsce w kategorii klas VII), Karolina Mocie (3 miejsce), Barbara Ortyńska (10 miejsce) i Kacper Jakubiak (17 miejsce w województwie w kategorii klas VIII). Uczniów przygotowały Barbara Pastuszczak i Anna Płonka.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03