21 listopada 2019 r. W Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie Danuta Kocoń, nauczycielka matematyki i fizyki, otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03