14 stycznia 2020 r. Dotarła informacja, że uczeń kl. VII Filip Kucharski zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu z matematyki. Opiekun naukowy: Danuta Kocoń.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03