13 kwietnia 2018r.
dyr. Jerzy Giza...
12 kwietnia 2018r.
Odbyło się...
11 kwietnia 2018r.
Dr Anna Zientała...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

MATEMATYKA

Nauczyciel prowadzący zajęcia:
Danuta Kocoń


Kółko matematyczne odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 8:10

Dokumenty do pobrania:
Kryteria oceniania
Zadania egzaminacyjne z matematyki