MATEMATYKA

Nauczyciel prowadzący zajęcia:
Danuta Kocoń


Kółko matematyczne odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 8:10

Dokumenty do pobrania:
Kryteria oceniania
Zadania egzaminacyjne z matematyki

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03