21 września 2023r. Miała miejsce w szkole uroczystość odebrania przyrzeczenia od uczniów kl. I, których dyr. Jerzy Giza, w swoim wystąpieniu, nazwał po staropolsku „przyrzecznikami”. W uroczystości uczestniczyli rodzice i dziadkowie uczniów. Rozpoczęła się od odśpiewania przez wszystkich uczniów Hymnu Szkoły pt. „Rośniemy dla Ciebie, Polsko…”. Uroczystość prowadziła ją Danuta Kocoń, zastępca dyrektora szkoły. Pierwszą część roty przyrzeczenia uczniowskiego odczytał wychowawca kl. I, Sabina Koryga:

„ŚLUBUJEMY W OBLICZU BOGA, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ, WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ, A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA, JAKIM JEST PAŃSTWO POLSKIE”;

Drugą część wygłosili z pamięci sami uczniowie kl. I:

PRZYRZEKAMY: BYĆ PILNYMI UCZNIAMI, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ SWOJE TALENTY, BYĆ POSŁUSZNYMI SWOIM NAUCZYCIELOM, NIE PRZYNOSIĆ WSTYDU SWOIM RODZICOM, BYĆ GRZECZNYMI I MIŁYMI WOBEC STARSZYCH, MŁODSZYCH I RÓWIEŚNIKÓW, SZANOWAĆ DOBRO WSPÓLNE”.

Pamiątkowe dyplomy, wykonane przez Mateusza Szczygła nauczyciela informatyki, wręczone zostały „przyrzecznikom” przez zastępców dyrektora szkoły, Danutę Kocoń i Lucjana Michalika. Po tym akcie, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły, przemówiła Laura Kurek, a następnie wraz z Eriką Ciembroniewicz wręczyły uczniom kl. I pamiątkowe kredki. Uroczystość uświetnił występ wokalny kl. IV pod kierownictwem Małgorzaty Bajur, nauczyciela muzyki, a rangę podniosła obecność pocztu sztandarowego szkoły w składzie: Bartosz Ślusarz (chorąży), Zofia Figura i Gabriela Kutrzuba (przyboczne). W organizacji uroczystości pomagali obecni na niej nauczyciele: Lidia Grabowska, Joanna Słoboda-Bujwid, Maciej Biel. Po uroczystości w ogrodzie szkolnym rodzice i dziadkowie robili sobie z uczniami kl. I pamiątkowe zdjęcia.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03