10 kwietnia 2024r. Odbył się przed szkołą apel katyński zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły pod nadzorem jego opiekuna, Agnieszki Miśkiewicz. Apel prowadziła uczennica kl. VII, Gabriela Kutrzuba, przewodnicząca SU. Odśpiewano Hymn Państwowy, zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik, uderzył w dzwon, a słowo wygłosił dyr. Jerzy Giza, odczytując m.in. tekst pt. „Castrum Doloris” (autor: Zygmunt Nowakowski, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” nr 18, Londyn 1943 r.) oraz wiersz pt. „Guziki” (autor: Zbigniew Herbert). Złożono kwiaty pod tablicą na frontonie szkoły, co to jest ku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i pod szkolnym monumentem katyńskim, zaś pod monumentem smoleńskim zapalono 96 zniczy, ułożonych w kształt biało-czerwonego serca. Wartę trzymał poczet sztandarowy szkoły (Aleksander Graca, Jakub Kulik, Mikołaj Raźniak, Artur Toporowski), a swoje indywidualne role wypełniali także następujący uczniowie z innych klas: Tymoteusz Kowalczyk, Wiktoria Łukasik, Julia Socha oraz Bartosz Łach, Małgorzata Kopiec, Laura Zaczyńska.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03