ARCHIWUM 2020/202126 sierpnia 2021 r. Kapituła Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” ogłosiła, że Złotym Medalem (nr 37) został uhonorowany: nauczyciel w. f. Marek Olchawa „po dwudziestu latach pracy w SSP nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie”, jak również, iż „po dwudziestu pięciu latach pracy w SSP nr 1 im. J. Piłsudskiego” Szkolnym Krzyżem Zasługi (nr 10) została uhonorowana Agnieszka Miśkiewicz (kierownik szkolnej biblioteki i opiekun SU), a Szkolnym Krzyżem Zasługi (nr 11) Lech Włodarz (geograf).

25 sierpnia 2021 r. Ukazał się w „Dzienniku Polskim” nekrolog.

24 sierpnia 2021 r. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdała Sabina Koryga. W składzie Komisji, oprócz przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty (wizytatora i dwóch ekspertów), była Danuta Kocoń, zastępca dyrektora SSP nr 1, oraz prof. Jerzy Giza, wiceprezes Towarzystwa Oświaty i Wychowania (jako przedstawiciel Organu Prowadzącego szkołę).

21 sierpnia 2021 r. w 91 roku życia zmarła na emigracji w Anglii Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Zostanie pochowana obok swojego męża w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej. Zaliczała się do Grona wiernych Przyjaciół szkoły od momentu pierwszej wizyty w niej 2 października 1995 r., aż po ostatnią wizytę w szkole 19 maja 2011 r. Trzy lata później przybyła z Londynu na Galę 25-lecia Szkoły i 3 października 2014 r. gościła w Nowohuckim Centrum Kultury. Tam też została odznaczona Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”.Karolina Mariampolska (po mężu Kaczorowska) urodziła się 26 września 1930 r. w Stanisławowie na Kresach Rzeczypospolitej. 17 września 1939 r. znalazła się wraz z rodzicami pod okupacją sowiecką. Jako mała dziewczynka została zesłana przez władze sowieckie do łagru na Syberię. W lecie 1941 r. została ewakuowana do Persji (Iran), a następnie dzieląc los tułaczy polskich dzieci, przebywała na terenie Ugandy, gdzie uczęszczała do polskiej szkoły. Po zakończeniu II wojny światowej znalazła się w Anglii, gdzie ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała jako nauczycielka, poświęcając swój prywatny czas działalności w polskim harcerstwie na emigracji i działalności społecznej w ramach Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. Do Polski raz pierwszy (po 1939 r.) przybyła wraz z mężem 22 grudnia 1990 r. i uczestniczyła w ceremonii przekazania insygniów władzy prezydenckiej II Rzeczypospolitej Polskiej na zamku królewskim w Warszawie. Przez następne lata bardzo często bywała u boku męża w Polsce, uczestnicząc w rozlicznych spotkaniach patriotyczno-kombatanckich oraz uroczystościach państwowych i samorządowych. W 2012 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jej losy zostały opisane w książce Iwony Walentynowicz pt. „Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Stanisławów – Sybir – Afryka – Londyn”.

14 sierpnia 2021 r. dyr. Jerzy Giza prowadził międzynarodową uroczystość odsłonięcia pomnika Pala Telekiego, dwukrotnego premiera Węgier i wielkiego przyjaciela Polski. Pomnik odsłonięto na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.12 sierpnia 2021 r. Nadeszła wiadomość, że podczas światowych finałów konkursu Dance World Cup w Telford (Anglia) duet absolwentek szkoły, Wiktoria Gere i Aleksandra Chełmecka, zdobył 5 miejsce w kategorii Junior Show Dance, a w występie solowym Aleksandra Chełmecka wywalczyła 8 miejsce. W obu przypadkach choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz.

2 lipca 2021 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminów ósmoklasistów. Indywidualnie najlepszy wynik z języka polskiego uzyskali: Aleksander Biela, Filip Kucharski i Julia Walczak (ex aequo 91%), z matematyki Filip Kucharski (100%), z języka angielskiego Aleksander Biela, Michał Bucki, Maria Dworak, Pola Hołówka, Filip Kucharski, Stanisław Nowacki, Kamil Pach, Kamil Woch (ex aequo 100%), z języka niemieckiego Julia Walczak (98%). Summa summarum najlepszy wynik z wszystkich części egzaminów osiągnął Filip Kucharski (97%).

Wyniki kl. VIII SSP nr 1 w porównaniu ze średnimi wynikami uzyskanymi przez klasy ósme innych szkół w Gminie Kraków. I tak:

język polski SSP nr 1 – 75%, szkoły Gminy Kraków 69% (różnica – 6%),

matematyka SSP nr 1 – 82%, szkoły Gminy Kraków 63% (różnica – 19%),

język angielski SSP nr 1 – 94%, szkoły Gminy Kraków 82% (różnica – 12%),

język niemiecki SSP nr 1 – 98%, szkoły Gminy Kraków 80% (różnica – 18%).29 czerwca 2021 r. W zamku królewskim w Warszawie dyr. Jerzy Giza odebrał Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej, którą otrzymał „w uznaniu zasług w dziele upamiętniania historii Narodu Polskiego”.

28 czerwca 2021 r. W ogrodach Muzeum Archeologicznego prezes IPN dr Jarosław Szarek w towarzystwie dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filipa Musiała wręczył dyrektorowi SSP nr 1 prof. Jerzemu Gizie Nagrodę Honorową pn. „Świadek Historii”.
25 czerwca 2021 r. Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. W klasach I–VII rozdano świadectwa i nagrody, w klasach V–VII najlepszych uczniów dodatkowo uhonorowano Medalami DILIGENTIAE („za pilność”) - byli to z kl. V: medal złoty: Bartosz Łach, medal srebrny: Erika Ciembroniewicz, Malwina Rojek, Michał Auguścik, z kl. VI: medal złoty: Milena Tarczyńska (po raz pierwszy), medal srebrny: Marcin Respondek, Helena Sieńko, Igor Stanek (wszyscy po raz pierwszy), z kl. VII: medal złoty: Aleksandra Noskowska (po raz pierwszy), Aleksandra Dworak, Jan Michaldo, Jakub Saltarski (wszyscy po raz drugi), Hanna Kolczyńska (po raz trzeci), medal srebrny: Jan Wróbel (po raz pierwszy), Jan Wodecki (po raz drugi). Na koniec odbyło się pożegnanie uczniów kl. VIII, którzy otrzymali tradycyjnie patenty absolwenta SSP nr 1 w Krakowie, medale szkolne (złoty: Aleksander Biela po raz pierwszy,Filip Kucharski po raz czwarty, medal srebrny: Michał Bucki, Kamil Pach, Bartosz Żak wszyscy po raz pierwszy, Stanisław Nowacki po raz drugi, Wiktoria Gere, Julia Walczak obie po raz trzeci) i nagrody sportowe (Michał Bucki, Maria Burliga, Maria Dworak, Stanisław Nowacki, Jakub Stopa, Mateusz Tabisz). Diamentową Baletkę otrzymała Wiktoria Gere. Przemawiał dyr. Jerzy Giza, wychowawczyni klasy Anna Płonka i uczennica Maria Dworak. Na koniec dyrektor szkoły przekazał dyplomy dziękczynne dla rodziców, którzy najdłużej współpracowali ze szkołą, mając w niej więcej niż jedno dziecko (Elżbieta i Włodzimierz Burligowie, Marta i Marek Kucharscy, Marta i Andrzej Nowaccy, Agnieszka i Sławomir Hołówkowie, Anna i Wiesław Stopowie).18 czerwca 2021 r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

15 czerwca 2021 r. kl. III A ukończyła zakładanie hotelu dla motyli. Uczniowie posadzili rośliny przyciągające motyle i postawili budkę, która będzie schronieniem dla tych owadów. Corocznie opiekę nad miejscem mają przejąć kolejne klasy III. Pomysłodawczynią jest Paulina Jaworska-Gąsiorek.
Tegoż dnia kl. I wraz ze swoim wychowawcą, Sabiną Korygą, a także Mateuszem Szczygłem, odbyła wyprawę turystyczną w Beskidy (dotarli na szczyt Kudłacze 730 m. n.p.m.).

14 czerwca 2021 r. Dotarła informacja o wynikach konkursu języka angielskiego pn. „Zuch”. Tytuł laureata zdobyli: kl. I – Ewa Cieślar, Maria Lewko i Józef Gawryszuk, kl. II B – Maja Kowalczyk, kl. III A – Marek Dubiel, Bartłomiej Sajdak i Franciszek Zapiór, kl. III B – Bartosz Księski. Opiekun: Paulina Jaworska-Gąsiorek.

12 czerwca 2021 r. Joanna Słoboda-Bujwid ukończyła teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

9 czerwca 2021 r. Uczniowie i uczennice klas VI i VII zdobyli szczyt Leskowiec (922 n.p.m.) w Beskidzie Małym. Opiekunowie: Katarzyna Sułkowska i Barbara Pastuszczak oraz Maciej Biel.

5 czerwca 2021 r. Do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpili uczniowie kl. III A i III B, których przygotowali: kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera, katecheta, Joanna Słoboda-Bujwid i nauczyciel muzyki, Małgorzata Bajur.

25-27 maja 2021 r. egzaminy uczniów kl. VIII.

W 1997 r. wysłaliśmy w świat szkół średnich naszych pierwszych absolwentów. Zdecydowana większość z nich świetnie sobie poradziła z egzaminami, które były częścią ich edukacji. Wierzymy głęboko, że i obecna klasa VIII poradzi sobie z napięciem egzaminacyjnym, które jest czymś naturalnym i wykorzysta swoją wiedzę nabytą w procesie kształcenia pod kierunkiem swoich P.T. Preceptorów. Dołączamy zdjęcia, które są widomym znakiem słanej Wam otuchy i wsparcia...

23 maja 2021 r. W kościele na osiedlu Kalinowym odprawiona została Msza św. dla kl. V w pierwszą rocznicę przystąpienia uczniów do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, którą odprawił ks. kanonik Adam Podbiera.

22 maja 2021 r. Do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpili uczniowie kl. IV, których przygotowali: kapelan szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera, katecheta, Joanna Słoboda-Bujwid i nauczyciel muzyki, Małgorzata Bajur.

19 maja 2021 r. W holu szkoły udekorowany został Złotym Medalem „DILIGENTIAE” (za pilność) uczeń kl. VII Jan Wodecki, który na koniec poprzedniego roku szkolnego był nieobecny z powodu choroby i medalu odebrać nie mógł.

18 maja 2021 r. Ogłoszono wyniki konkursu zintegrowanego pn. "Zuch Semestralny" dla klas I-III. Laureatami zostali uczniowie kl. I: Ewa Cieślar, Maria Lewko i Leopold Bokota. Ogłoszono również wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik". Nagrody zdobyli uczniowie kl. I: Ewa Cieślar i Maria Lewko, a wyróżnienie otrzymał także uczeń kl. I Leopold Bokota. Uczniów przygotowała: Sabina Koryga.

12 maja 2021 r. Zmarł w Warszawie Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski – „była godzina 8.45 wieczorem”. Dzień później opublikowano orędzie Prezydenta RP, w którym można było przeczytać m.in.: „MARSZAŁEK PIŁSUDSKI życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił....”. Sześć dni później odbył się w Krakowie uroczysty pogrzeb Józefa Piłsudskiego, który został pochowany w królewskiej katedrze na Wawelu. Nieprzebrane i niezliczone tłumy żałobników wysłuchały słów Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, który powiedział m.in.: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek...”.

W 86 rocznicę śmierci Patrona Szkoły wychowawcy wszystkich klas przypomnieli swoim uczniom postać Józefa Piłsudskiego, a kl. I–III spotkały się na krótkim wspomnieniu przed tablicą Patrona Szkoły w jej holu.

4 maja 2021 r. Kl. I–III uczciły krótkimi apelami klasowymi 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2-3 maja 2021 r. Na maszcie szkolnym powiewała Flaga Państwowa.

30 kwietnia 2021 r. Uczniowie klasy IV-VII wzięli zdalnie udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poświęconych rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizacja: Joanna Słoboda-Bujwid.

29 kwietnia 2021 r. Odbyły się warsztaty historyczne prowadzone on-line przez przedstawiciela Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Uczniowie klas: III A i III B oraz kl. I wysłuchali przekazu dotyczącego Konstytucji 3 maja w 230-tą rocznicę jej uchwalenia.

28 kwietnia 2021 r. Prezes IPN dr Jarosław Szarek w swym piśmie do dyrektora szkoły prof. Jerzego Gizy napisał m.in.:

"Szanowny Panie Dyrektorze!

Mam zaszczyt poinformować, że Kapituła Nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej" podjęła w dniu 22 kwietnia 2021 r. decyzję o przyznaniu Panu tegoż tytułu. Kapituła przyznaje ów tytuł osobom, które w szczególny sposób angażują się w dzieło upamiętniania dziejów Polski i Polaków (...). Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej" odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie (...). Pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla Pańskiej działalności, a także przekazać najserdeczniejsze gratulacje w związku z decyzją Kapituły...".

23 kwietnia 2021 r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. W kl. III B najlepszy wynik osiągnął Antoni Łojek, zdobywając 91% punktów, a wynik bardzo dobry uzyskała Milena Burkat. Opiekun: Anna Siembak-Stawowiak. Z kl. III A najlepiej napisali: Maja Stryszawska, Marek Dubiel, Bartłomiej Sajdak, Jakub Orzechowski oraz Stanisław Muzyka. Opiekun: Joanna Cybin. Z kl. I najlepiej napisała Maria Lewko, która zajęła 1 miejsce w Polsce, zdobywając 100% punktów. Bardzo dobry wynik otrzymali także Ewa Cieślar oraz Leopold Bokota, zaś wynik dobry uzyskali Igor Maliszewski i Szymon Suchoń. Opiekun: Sabina Koryga

22 kwietnia 2021 r. Dotarła informacja, że w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny” uczniowie kl. I uzyskali następujące miejsca: Maria Lewko 1 miejsce w Polsce, otrzymując 100% punktów, Wiktor Skiba 23 w Polsce otrzymując 94% punktów, a Leopold Bokota otrzymał dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 81% punktów. Opiekun: Sabina Koryga.

21 kwietnia 2021 r. Dotarła informacja, że uczennica kl. VIII Maria Burliga znalazła się na liście kadry Polski rocznika 2007 w koszykówce.

16 kwietnia 2021 r. Dotarła informacja, że uczniowie klasy III B wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Kartka z pamiętnika". Dzieci miały za zadanie napisać, wymyśloną przez siebie przygodę Plastusia. Konkurs zorganizowało Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Pierwsze miejsce zajęła Antonina Jurowska, a trzecie Bartosz Suchoń. Opiekun: Anna Siembak-Stawowiak.

15 kwietnia 2021 r. Dotarły wyniki konkursu z języka angielskiego „Olimpusek”: Maria Lewko kl. I, (2 miejsce), Wiktor Skiba, Józef Gawryszuk, Jan Wyroba, Leopold Bokota, Zofia Wilisowska, Ewa Cieślar, Alicja Pachacz (wszyscy uplasowali się w piętnastce najlepszych, zdobywając tytuł laureata). W kl. II A tytuł laureata zdobył Tymoteusz Soja, w kl. II B tytuł zdobyła Joanna Krok, w kl. III B tytuł zdobyli Antoni Łojek i Milena Burkat. Opiekun naukowy: Paulina Jaworska-Gąsiorek.

13 kwietnia 2021 r. Ogłoszono, że uczennica kl. VII Aleksandra Noskowska zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych. Opiekun naukowy: Paweł Broś.

12 kwietnia 2021 r. Dotarła informacja, że ogłoszono wyniki zimowej sesji ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego "Olimpus". Tytuł laureata (miejsca w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji ogólnopolskiej) uzyskali Emilia Arnold (miejsce 4.), Bartosz Łach (miejsce 5.), Michał Auguścik (miejsce 9.) z klasy V oraz Milena Tarczyńska (miejsce 5.) i Helena Sieńko (miejsce 9.) w kategorii klas szóstych. Opieka naukowa: Barbara Pastuszczak.

24 marca 2021 r. Ogłoszono, że tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego uzyskali uczniowie kl. VIII Aleksander Biela i Filip Kucharski. Opiekun naukowy: Anna Płonka.

22-24 marca 2021 r. Odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas IV-VIII zaordynowane przez kapelana szkoły, ks. kanonika Adama Podbierę. Trzydniowe spotkania rekolekcyjne zdalnie prowadził ks. Grzegorz Lenert, a ich organizacją zajęła się katechetka Joanna Słoboda-Bujwid.

19 marca 2021 r. Odbyły się ostatnie zajęcia (stretching) przed ponownym zamknięciem szkoły i przejściem na zdalny system nauczania. Na zdjęciu od lewej podopieczne Katarzyny Gizy-Szpakowicz (szkolnego choreografa): Milena Burkat, Klara Michno, Hanna Mietła, Antonina Jurowska, Roksana Smulska i Maria Adamska.

17-19 marca 2021 r. Odbył się na terenie szkoły (w warunkach reżimu sanitarnego) próbny egzamin dla kl. VIII.

17 marca 2021 r. Ogłoszono wyniki szkolnego konkursu Pięknego Czytania w klasach I-III, przygotowanego pod auspicjami Agnieszki Miśkiewicz. Komisja konkursowa (Małgorzata Bajur i Piotr Majewski) orzekła, iż zwyciężył Tymoteusz Soja, drugie miejsce ex aequo: Maria Lewko i Krzysztof Matusiak, trzecie miejsce ex aequo: Antonina Jurowska, Tymoteusz Kowalczyk i Hanna Mietła. Zaś specjalne wyróżnienia otrzymali: Leopold Bokota, Marek Dubiel i Wiktor Skiba.

16 marca 2021 r. Ogłoszono wyniki Walentynkowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Grab the Mic”. W kategorii klas I-III zwyciężyła Antonina Jurowska przed Tymoteuszem Kowalczykiem, a trzecie miejsce ex aequo zajęli: Wiktoria Łukasik, Kinga Bąk oraz duet Adam Kociuba i Miłosz Imrecze. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Alexandra Engelhardt, Aleksandra Kampioni-Juszczyk i Bartosz Łach, drugie miejsce zajął Jakub Kulik, a trzecie Laura Kurek i Michalina Wróbel (ex aequo). Specjalne wyróżnienia indywidualne otrzymali: Bartosz Księski, Bruno Urbański i Michalina Wróbel, a zespołowe: kl. I za wybitny debiut, kl. II A za wysoką jakość wokalną, kl. II B za czarującą choreografię, kl. III A za porywający efekt sceniczny, kl. III B za największą ilość uczestników indywidualnych. Konkurs Walentynkowy przygotowały: Barbara Pastuszczak, Paulina Jaworska-Gąsiorek i Małgorzata Bajur.

15 marca 2021 r. Dotarła informacja, że uczennica kl. V Laura Zaczyńska wraz ze swoim partnerem zajęli II miejsce w tańcach latynoamerykańskich oraz V miejsce w tańcach standardowych w Ogólnopolskim Turnieju Tańca.

11 marca 2021 r. Małgorzata Domagalska w rocznicę pożegnania się ze SSP nr 1 po 25-ciu latach pracy w niej otrzymała od Grona Pedagogicznego pamiątkowy album z konterfektami wszystkich koleżanek i kolegów pracujących z Nią w roku szkolnym 2019/2020. Album wykonała artystycznie Lidia Grabowska, a wręczyły córce z prośbą o przekazanie zastępczynie dyrektora szkoły, Sabina Koryga i Danuta Kocoń.

5 marca 2021 r. Wyemitowano w programie 2 Telewizji Polskiej kolejną edycję programu „The Voice Kids”, w którym udział wziął uczeń kl. II A, Tymoteusz Kowalczyk. Zaśpiewał piosenkę Krzysztofa Krawczyka pt. „Parostatek”.


LINK DO WYSTĘPU

26 lutego 2021 r. Odbył się szkolny kiermasz na rzecz bezdomnych zwierząt pod opieką Stowarzyszenia "Dog Rescue". Liczenie wciąż trwa, ale już zebrana kwota oscyluje koło kwoty 4 tysięcy złotych! Do zakupienia były wspaniałe ręcznie robione przez germanistkę Katarzynę Sułkowską koty, psy i koniki (z ogonami jako rękodziełem zastępcy dyrektora szkoły Sabiny Korygi). Z kolei krówki i koty z papieru to cuda stworzone przez nauczycielkę muzyki Małgorzatę Bajur. Piękne, żółciutkie kaczuszki to zasługa Pań ze szkolnej kuchni (Beata Malikiewicz i Zofia Placha). Nad całością czuwała jak zwykle od lat niezastąpiona Agnieszka Miśkiewicz z pomocą Katarzyny Gizy-Szpakowicz. Podczas kiermaszu sprzedawały uczennice kl. VIII, Pola Hołówka, Hanna Mazur oraz Nikola Startek. Akcja zbiórki karmy dla zwierząt nadal trwa w naszej szkole (do połowy marca).

25 lutego 2021 r. Odbył się w kl. III B "Dzień z ciekawą książką", zorganizowany przez Annę Siembak-Stawowiak. Książkę pt. "Dziadek i niedźwiadek" (autor: Łukasz Wierzbicki) przeczytała uczniom Sabina Koryga.

24 lutego 2021 r. W serwisie prasowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podano, że "za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski oraz za działalność na rzecz kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został prof. Jerzy Giza – wychowawca młodzieży, współzałożyciel, twórca i dyrektor pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, aktywnie działający w krakowskich i nowosądeckich środowiskach niepodległościowych".

  1. LIST GRATULACYJNY (Żołnierze oraz Pracownicy Resortu Obrony Narodowej 21 batalionu logistycznego)


  2. LIST GRATULACYJNY (Artur Czernecki Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza)

23 lutego 2021 r. Ogłoszono wyniki dyktanda rodzinnego, w którym wzięło udział 16 dwuosobowych drużyn, złożonych z jednego ucznia i jednego członka rodziny. Mistrzami rodzinnej ortografii zostały trzy drużyny: Filip Kucharski z klasy VIII wraz z mamą Martą, Aleksandra Noskowska z klasy VII wraz z bratem Jakubem, Aleksander Graca z klasy IV wraz z tatą Łukaszem. Organizacja dyktanda: dr Anna Zientała.

W klasie IV na zajęciach języka polskiego odbyła się online "Lekcja Uniwersytecka". Zaproszone Panie (z Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej UJ) opowiadały o tym, skąd wzięły się baśnie, jak wyglądają baśnie w różnych częściach świata, co to są baśnie literackie i jaki mają wpływ na współczesną kulturę. Uczniowie podczas spotkania tworzyli własne opowieści, dzielili się wiedzą na temat znanych baśni i ich twórców, odkrywali nowe znaczenia historii o Kaju i Gerdzie. Spotkanie trwało półtorej godziny. Panie zachwalały elokwencję, wiedzę, dojrzałość uczniów. Organizator spotkania, dr Anna Zientała, była dumna, że z postawy uczniów kl. IV, ich aktywności, zainteresowania tematem, a także z faktu, że dwóch dżentelmenów ubrało szkolny mundurek!

22 lutego 2021 r. Z okazji Dnia Języka Ojczystego uczniowie Kinga Bąk i Marek Dubiel z kl. III A czytali fragmenty lektury Marii Konopnickiej pt. "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" młodszym koleżankom i kolegom z kl. I.

19 lutego 2021 r. Nadeszła informacja, że do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego zakwalifikowali się uczniowie klasy VIII Aleksander Biela i Filip Kucharski. Opiekun naukowy: Anna Płonka.

12 lutego 2021 r. Paulina Jaworska-Gąsiorek, nauczycielka języka angielskiego, uzyskała awans do stopnia nauczyciela dyplomowanego.

9 lutego 2021 r. Nadeszła informacja, że Maria Dworak z kl. VIII została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej (opiekun: Joanna Słoboda-Bujwid).

29 stycznia 2021 r. Na zaproszenie wychowawcy kl. I Sabiny Korygi odbyła się pogadanka na temat bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami, którą poprowadziła założycielka Stowarzyszenia "Dog Recue" Katarzyna Giza-Szpakowicz.

22 stycznia 2021 r. Dotarła informacja, że uczniowie z klas I–III, biorący udział w konkursie pn. „Matematyka! To rozumiem”, otrzymali pomoce dydaktyczne do użytku szkolnego i nagrodę w postaci licencji na program matematyczny, który zdobyła indywidualnie jako główne trofeum Zofia Pyć z kl. II B.

18 stycznia 2021 r. Po feriach rozpoczął się II semestr nauki zdalnie dla klas IV-VIII, a stacjonarnie dla klas I-III.

31 grudnia 2020 r. Dotarła informacja o wynikach konkursu matematycznego, polegającego na wymyśleniu i narysowaniu swojego pomysłu do animacji komputerowej pt. „Matematyka! To rozumiem”, organizowanego dla klas I-III. Nagrodę główną zdobyła Zofia Pyć z kl. II B. Wyróżniono także prace: Marii Lewko i Antoniego Bukowca z kl. I, Wiktorii Łukasik z kl. II A, Heleny Świetlik z kl. II B, Jana Barana i Franciszka Zapióra z kl. III A.

22 grudnia 2020 r. W ostatni dzień przed przerwą świąteczno-noworoczną spotkali się w holu szkoły jej pracownicy, aby stało się zadość tradycji szkolnej Wigilii. Dyr. Jerzy Giza odczytał stosowny fragment z Ewangelii św. Łukasza. Jako widomy znak pandemicznego czasu wszyscy złożyli sobie (zdalnie!) świąteczne życzenia. Obecni byli m.in.: Lucjan Michalik, Grzegorz Gazurek, Sabina Koryga, Danuta Kocoń, Agnieszka Miśkiewicz, Iwona Urban, Justyna Jedynak, a także – jakże symbolicznie – uczennica kl. I, Alicja Pachacz.

21 grudnia 2020 r. W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” odbyła się konferencja prasowa dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała, podczas której ogłoszono laureatów IX edycji Nagrody pn. „Świadek Historii”. Pośród laureatów byli: dr Maria Żychowska, dr Janusz Kamocki (mjr AK), Janusz Sermanowicz (ppłk AK), Jacek Smagowicz (NSZZ "Solidarność") i dyr. Jerzy Giza.

Profesor Jerzy Giza został laureatem IX edycji nagrody Świadek Historii >>kliknij tutaj<<

18 grudnia 2020 r. dotarła informacja, że kl. II A wzięła udział w warsztatach online, organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie pn. „Boże Narodzenie. Czas nieco-dzienny”. Uczniowie dowiedzieli się o źródłach rodzinnych tradycji religijno-narodowych, znaczeniach świątecznych smaków i symboli, odkrywali tajemnice ozdób bożonarodzeniowych. Aranżacja lekcji: Joanna Cybin. Uczniowie kl. III B, kl. V i kl. VI w ramach jednej z przedświątecznych lekcji języka angielskiego tworzyli naturalne dekoracje z pomarańczy: świeczniki (candle holders) oraz kule zapachowe (pomander balls). Następnie stworzyli swoje własne aranżacje oraz wykonali zdjęcia. Przygotowanie: Barbara Pastuszczak. Po lekcji muzealnej online na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia, którą odbyli także uczniowie klasy III A (wychowawca: Paulina Jaworska-Gąsiorek), uczniowie własnoręcznie wykonali podłaźniki według swojego pomysłu. Dołączyła do nich klasa II B, w której lekcję na ten sam temat przeprowadziła wychowawczyni Małgorzata Kowalska.

17 grudnia 2020 r. Nadeszły podziękowania dla kl. II A, kl. IV i kl. VII za wzięcie udziału w akcji pn. „Szlachetna Paczka”, którą koordynowała uczennica Hanna Kolczyńska.

16 grudnia 2020 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił przedświąteczną Mszę św. w kościele św. Józefa na oś. Kalinowym o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla pracowników szkoły, jej uczniów i ich rodziców.

15 grudnia 2020 r. Ogłoszono wyniki konkursu pn. „Jesienne duszki, leśne skrzaty”, zorganizowanego pod patronatem Nadleśnictwa Niepołomice Erika Ciembroniewicz z kl. V zdobyła II miejsce (pierwszego w tej kategorii nie przyznano), a na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach zaprezentowano wystawę pokonkursową prace m.in. uczniów SSP nr 1 w Krakowie: Jakuba Masteli (kl. IV), Ewy Tracz (kl. III A), Jakuba Kulika (kl. IV), Hanny Mocie (kl. IV), Gabrieli Kutrzuby (kl.IV), Jana Baran (III A). Opieka artystyczna: Lidia Grabowska.

14 grudnia 2020 r. Ogłoszono, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego zakwalifikowała się Alexandra Engelhardt z kl. VI oraz Julia Walczak z kl. VIII. Opieka naukowa: Katarzyna Sułkowska i Maciej Biel.

12 grudnia 2020 r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik". Laureatami zostali: Tymoteusz Soja (z kl. II A) i Albert Szumera (z kl. II B) oraz Jakub Kulik (z kl. IV).

10 grudnia 2020 r. ks. kanonik Adam Podbiera modlił się w intencji szkoły (jej pracowników i uczniów) podczas nabożeństwa w dzień Matki Bożej Loretańskiej, Patronki religijnej szkoły.

9 grudnia 2020 r. Uczniowie kl. II B i kl. III A wzięli udział w warsztatach on line w Domu Kultury "Ruczaj". Pod kierunkiem instruktora uczniowie robili z gliny świąteczne choinki, serduszka, gwiazdki, talerzyki, etc. Aranżacja lekcji: Paulina Jaworska-Gąsiorek.

7 grudnia 2020 r. kl. III A wzięła udział w lekcji muzealnej online w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (tajemnice tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych i źródła rodzinnych tradycji, samodzielne przygotowywanie ozdób świątecznych jak pająki, światy i podłaźniki). Aranżacja lekcji: Paulina Jaworska-Gąsiorek.

4 grudnia 2020 r. Mateusz Szczygieł, nauczyciel informatyki, uzyskał awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

26 listopada 2020 r. Anna Biel, nauczycielka biologii, uzyskała awans do stopnia nauczyciela dyplomowanego.

23 listopada 2020 r. Ogłoszono, że do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Matematyki zakwalifikował się uczeń kl. VIII Filip Kucharski. Opiekun naukowy: Danuta Kocoń.

20 listopada 2020 r. Klasy V i VII wzięły zdalnie udział w seminarium pt. "Uff! jak gorąco! Jak poprawić klimat w mieście?" (organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

18 listopada 2020 r. Do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego zakwalifikowali się: Aleksander Biela, Maria Burliga, Maria Dworak, Wiktoria Gere, Filip Kucharski. Opiekun naukowy: Anna Płonka.

12 listopada 2020 r. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nadesłał do „Społeczności Szkół Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Imienia Legionów Polskich” list okolicznościowy wraz z flagą narodową i pamiątkowymi maseczkami z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego dla nauczycieli i uczniów.

LIST OKOLICZNOŚCIOWY

10 listopada 2020 r. W dzień Święta Szkoły odbierali gratulacje z okazji swych jubileuszy i świętowali je (zdalnie): zastępca dyrektora Lucjan Michalik po 30 latach pracy w SSP nr 1, nauczycielka języka niemieckiego Katarzyna Sułkowska i nauczycielka wczesnoszkolna Anna Siembak-Stawowiak po 20 latach pracy w SSP nr 1, sekretarka szkoły Justyna Jedynak po 15 latach pracy i księgowa Bernadeta Kieliś po 10 latach pracy w SSP nr 1.

Z okazji Święta Szkoły dyr. Jerzy Giza napisał:


Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie działa od 31 lat. Po raz pierwszy w swej długiej historii zmuszona została do celebrowania swego szkolnego święta na odległość. To smutna konieczność, która jednak nie może spowodować naszej amnezji w tym względzie.

Święto Szkoły, w wigilię Święta Niepodległości Polski, to uświęcona latami szkolna tradycja, wiążąca powstanie Szkoły z tą najwspanialszą rocznicą, jaką Polacy jako zbiorowość narodowa, kulturowa i geograficzna (wraz ze swą emigracyjną diasporą, oczywiście!) może obchodzić bez względu na swe poglądy społeczno-polityczne.

Do szkolnej tradycji należało na poważnie i na wesoło obchodzić tę wigilię Święta Niepodległości, która była równocześnie Świętem Szkoły, a dzień później, 11 listopada, uczestniczyć wraz z krakowskimi patriotami oraz Władzami samorządowymi i państwowymi w uroczystościach u Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki.

W tym roku możemy jedynie wspomnieniem uczcić nasze szkolne święto i święto naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o tych splecionych ze sobą świętach z nadzieją, że będzie jeszcze inaczej - to znaczy: "po staremu"…!

9 listopada 2020 r. Ponownie w tym roku kalendarzowym szkoła w całości rozpoczęła pracę w trybie zdalnym, zapewniając jednocześnie (jak zarządził Minister Edukacji Narodowej) opiekę nad dziećmi rodziców, którzy z powodów zawodowych zaangażowani są czynnie w walkę z zarazą.

6 listopada 2020 r. Ostatni dzień nauki stacjonarnej klas I–III, które z powodu zarazy zmuszone zostają do przejścia na tryb nauki zdalnej, ale – jak poetycko napisał Juliusz Słowacki – „niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec”…

4 listopada 2020 r. Renata Groyecka i dyr. Jerzy Giza nadzorowali z ramienia Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Premiera Węgier Pala Telekiego montaż monumentu przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

28 października 2020 r. Na zaproszenie wychowawcy kl. II B Małgorzaty Kowalskiej odbyła się pogadanka o bezdomnych zwierzętach, którą poprowadziła Katarzyna Giza-Szpakowicz, założycielka Stowarzyszenia Dog Rescue.

26 października 2020 r. Klasy IV–VIII przeszły z powodu zarazy na tryb nauczania zdalnego.

23 października 2020 r. w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna Sułkowska, nauczycielka języka niemieckiego, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

14 października 2020 r. dyr. Jerzy Giza złożył życzenia wszystkim nauczycielom, pisząc do nich następujące słowa:

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego potocznie Dniem Nauczyciela, pragnę złożyć wszystkim moim zacnym P.T. Koleżankom i P.T. Kolegom moc z głębi serca płyną-cych życzeń wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej!

Patron naszej Szkoły, Józef Piłsudski (Członek Honorowy ZNP), tak w jednym ze swoich przemówień zwrócił się do nauczycieli:

„Stanęliście Szanowni Panowie i Szanowne Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, odrodzenia dusz, które w niewoli się plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go wyższym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie (…). Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią, jesteście tymi, którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie wasze płynęło w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej płynęło życie żołnierskie” (przemówienie do delegatów i delegatek na V Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego).

11 października 2020 r. W Centrum Kultury w Krzeszowicach otwarto wystawę pt. „Sztuka z papieru” nauczycielki matematyki i plastyki, Lidii Grabowskiej oraz jej artystycznej promotorki, prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej.

3 października 2020 r. Na Krakowskich Błoniach odbyła się VI Wielka Akcja Adopcyjna Stowarzyszenia Dog Rescue. Dzielne uczennice z kl. VIII (Wiktoria Gere, Julia Walczak) pod opieką dr Anny Zientały wsparły akcję kwestowaniem na rzecz stowarzyszenia.

27 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

21 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza uczestniczył w uroczystości w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Krzysztofory”, podczas której kapucyn o. Józef Mońko, wielki dobrodziej szkoły, związany z nią od początku jej istnienia, został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności.

18 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza wystosował okolicznościowe pismo do prof. dr hab. Jana Machnika z Polskiej Akademii Umiejętności, w którym napisał m.in.:„…Proszę przyjąć od społeczności pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce, która w 1989 r. wyważyła drzwi dla wolności oświatowej, jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji jakże pięknej 90-tej rocznicy urodzin! Pomimo wielopiętrowej różnicy w poziomach edukacyjnych cieszyliśmy się zawsze życzliwą uwagą i sympatią Pana Profesora. Niejedną piękną uroczystość wspólnie celebrowaliśmy. Był Pan wielokrotnie mile widzianym szkolnym Gościem, a i Pan Profesor często zapraszał naszą młodzież i dzieci do Polskiej Akademii Umiejętności, za co zawsze byliśmy wdzięczni i czuliśmy się wyróżnieni. Niech zatem Dobry Bóg, Pan wszystkich ziem, obdarza Pana Profesora swymi łaskami, niech tarczą swej opieki otacza Jasnogórska Hetmanka Oręża Polskiego, niech strzegą polscy Święci i Anioły Ojczyzny!...”.

17 września 2020 r. Odbyło się spotkanie kapelana szkoły, ks. kanonika Adama Podbiery, z rodzicami kl. IV w sprawie zaległej uroczystości przyjęcia przez uczniów Sakramentu I Komunii Świętej. W spotkaniu w parafii św. Józefa na osiedlu Kalinowym wzięła również udział Sabina Koryga, zastępca dyrektora szkoły.

16 września 2020 r. Ukazał się drukiem drugi tom książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze…” z przedmową dowódcy elitarnego 1 batalionu strzelców podhalańskich, ppłk Rafała Iwanka. Tom ten, kontynuujący cykl historyczny dotyczący dziejów nowosądeckiego garnizonu w latach II RP (1918–1939), liczy 900 stron, opisując codzienną służbę stacjonujących w Nowym Sączu oddziałów wojskowych, a to 1 pułku strzelców podhalańskich, 1 pułku artylerii górskiej, Powiatowej Komendy Uzupełnień czy Rejonowego Szpitala Wojskowego.11 września 2020 r. Wychowawczyni kl. II B Małgorzata Kowalska odebrała patent nauczycielski, dokumentujący jej awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas tej samej uroczystości Anna Siembak, wychowawczyni kl. III B, została udekorowana Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”, a sekretarz szkoły, Iwona Urban, Szkolnym Krzyżem Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE”. W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja Szkoły w składzie: Jerzy Giza, Danuta Kocoń, Sabina Koryga i Lucjan Michalik.

11 września 2020 r. Wychowawczyni kl. II B Małgorzata Kowalska odebrała patent nauczycielski, dokumentujący jej awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas tej samej uroczystości wychowawczyni kl. III B Anna Siembak-Stawowiak została udekorowana Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”, a sekretarz szkoły, Iwona Urban, Szkolnym Krzyżem Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE”. W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja Szkoły w składzie: Jerzy Giza, Danuta Kocoń, Sabina Koryga i Lucjan Michalik.

10 września 2020 r. w Ośrodku Kultury „Ruczaj” odbył się wernisaż prac nauczycielki matematyki i plastyki, Lidii Grabowskiej.

9 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza uczestniczył w Komisji kolaudacyjnej ds. budowy pomnika premiera Królestwa Węgier Pala Telekiego, która zatwierdziła kształt monumentu do realizacji (autor projektu: prof. Stefan Dousa). Protokół zgody na realizację podpisali: prof. Monika Bogdanowska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Jerzy Woźniakiewicz (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), a ze strony Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pala Telekiego w Krakowie: Andrzej Ossowski (prezes), Jerzy Giza (skarbnik) i prof. Tomasz Gąsowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu).

2 września 2020 r. Powrócił do szkoły jako podręcznik dla klasy I „Elementarz” Mariana Falskiego, podręcznik, który zrewolucjonizował metodykę nauki czytania i pisania, będąc od 110 lat od swego pierwodruku wzorcowym materiałem dydaktycznym dla dziesiątków pokoleń polskich uczniów.

1 września 2020 r. odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w trybie stacjonarnym. Na skutek trudnych warunków epidemiologicznych miało ono jedynie charakter spotkań uczniów z wychowawcami poszczególnych klas (kl. I – Sabina Koryga, kl. II A – Joanna Cybin, kl. II B – Małgorzata Kowalska, kl. III A – Paulina Jaworska-Gąsiorek, kl. III B – Anna Siembak-Stawowiak, kl. IV – Anna Zientała, kl. V – Joanna Słoboda-Bujwid, kl. VI – Katarzyna Sułkowska, kl. VII – Maciej Biel, kl. VIII – Anna Płonka).

Zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik, odznaczył uczniów klas starszych Medalami „DILIGENTIAE” (złoty: Aleksandra Dworak, Jakub Saltarski, Jan Michaldo, Jan Wróbel, srebrny: Alexandra Engelhardt, Weronika Tabisz, Aleksandra Noskowska, Aleksandra Kosiniak-Imiołek, Zofia Maćkowiak, Zofia Sepielak, Maria Dworak). To odznaczenia zaległe za celujące wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Medal złoty otrzymała również Hanna Kolczyńska (po raz drugi) i Filip Kucharski (po raz trzeci).

Ogłoszono również, iż Szkolny Krzyż Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” (nr 9) otrzyma sekretarz szkoły Iwona Urban „za dwadzieścia sześć lat ofiarnej pracy w SSP nr 1”, a także, iż Złoty Medal „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” (nr 36) otrzyma Anna Siembak-Stawowiak, nauczycielka nauczania początkowego, „za dwadzieścia lat pełnej pasji pracy w SSP nr 1”.

Oddano do użytku zmodernizowaną pracownię informatyczną, której opiekunem jest Mateusz Szczygieł, a także szatnie dla klas nauczania początkowego.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03