ARCHIWUM 2011/2012

27 sierpnia 2012 r. Obradowała Komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli. W wyniku jej pracy awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały nauczycielki: Anna Biel i Barbara Pastuszczak.

25 sierpnia 2012 r. Zakończono wakacyjne remonty w budynkach szkolnych. Wymieniono pokrycie dachowe od strony północnej, wyremontowano łazienki w gimnazjum, salę biol-fiz-chem wraz z zapleczem, pracownię plastyczną, salę na parterze szkoły podstawowej, zaplecza gospodarcze, doposażono klasy w pomoce naukowe i techniczne, etc.

24 sierpnia 2012 r. Przyjęto na nowy rok szkolny osiemnaścioro dzieci do klasy I. i następujących uczniów do innych klas: Annę Chudzik, Kacpra Jasińskiego i Kacpra Zglińskiego (do klasy I. gimnazjum), a także do klasy II. szkoły podstawowej Klaudię Kownacką i do klasy VI. Agatę Wilk.

6 sierpnia 2012 r. Odprawiona została Msza św. w intencji dobrodzieja szkoły, śp. Huberta le Hardÿ de Beaulieu (w osiemnastą rocznicę jego śmierci). Urodził się 25 października 1949 r. w Uccle koło Brukseli jako syn Filipa, oficera kawalerii armii belgijskiej i baronessy Denise de Tornaco. Był potomkiem francuskich dynastii królewskich. Dzieciństwo spędził w rodzinnym zamku w château de Taviet. Był absolwentem słynnego benedyktyńskiego kolegium w opactwie Maredsous koło Namur i studiów ekonomicznych na najstarszym belgijskim uniwersytecie w Louvain-la-neuve. Był kawalerem. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Zmarł nagle w Dinant 6 sierpnia 1994 r. Jest upamiętniony tablicą z konterfektem w holu szkoły. Pośmiertnie został odznaczony złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”.

4 sierpnia 2012 r. Zmarła Helena Studencka (1926-2012), pierwsza księgowa Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie, pracująca w niej w roku szkolnym 1989/1990. Pochowana została na cmentarzu w Borku Fałęckim.

3 sierpnia 2012 r. Odprawiona została w bazylice Mariackiej Msza św. za spokój duszy śp. dr. Mirosława Grębosza (1974–2011), w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci. Był nauczycielem dyplomowanym. Przez 12 lat nauczał chemii w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta i w VI. LO im. A. Mickiewicza w Krakowie. Był wybitnym dydaktykiem, wyróżnionym m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Krakowa, autorem „Szkolnego słownika chemicznego”. Odnosił z młodzieżą liczne sukcesy dydaktyczne (był m.in. opiekunem naukowym laureatów i finalistów szkolnych konkursów chemicznych). Był odznaczony Srebrnym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”.

2 lipca 2012 r. Ogłoszono, iż na wniosek wychowawców klas stypendium naukowe na pierwszy semestr nowego roku szkolnego uzyskali za najlepsze wyniki w nauce następujący gimnazjaliści: Ewa Kozdra i Aleksandra Stopa z klasy I. oraz Anna Juszczyk, Katarzyna Bentkowska i Karolina Burliga z klasy II.

29 czerwca 2012 r. W holu szkoły dla klas I–VI miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uczniom rozdawano nagrody, dekorowano medalami, a absolwentom szkoły z klasy VI. wręczano stosowne patenty. NAGRODY NAUKOWE: sprawdzian kończący szkołę najlepiej napisali: Karolina Bentkowska i Maciej Zając; najlepszy wynik w teście kończącym klasę III.: matematyka: Ignacy Kwaśniewski, Michalina Sabaj, Maria Tracz, Matylda Wilam; język polski: Natasza Bryksy i Maria Tracz; LAUREACI konkursów przedmiotowych: konkurs ogólnopolski z historii: 1. miejsce Andrzej Zoll; FINALISTA konkursu z przyrody: Tomasz Pycka; małopolski sprawdzian z języka angielskiego: laureaci: Katarzyna Frączek i Aleksandra Bryksy; Finaliści: Karolina Bentkowska, Halina Jagielska, Maria Juszczyk, Tomasz Pycka, Zofia Ptaszkiewicz, Julia Stróżecka; English Ace: Katarzyna Frączek, Karolina Bentkowska, Aleksandra Bryksy, Maria Juszczyk, Olga Szczygieł, Jonatan Wendołowski; Sprechdoktor: Katarzyna Frączek, Halina Jagielska, Klaudia Kostrz, Karolina Kutrzuba, Jakub Szanser; Kenner: Andrzej Zoll i Aleksandra Bryksy (wyróżnienia), Finaliści: Tomasz Pycka, Karolina Bentkowska, Zofia Ptaszkiewicz; specjalna nagroda matematyczna: Karolina Bentkowska i Jakub Kowalczyk; szkolny konkurs ortograficzny:Halina Jagielska, Aleksandra Kaszuba, Julia Stróżecka; konkurs frazeologiczny: Aleksandra Chełmecka, Halina Jagielska, Konrad Urbański; najlepszy czytelnik: Alina Kowalczyk, Marta Zemanek; Złota i Srebrna Maska Katarzyna Frączek, Matylda Wilam; Złota i Srebrna Paleta: klasy młodsze: Maria Mycek, Julia Zdzińska; klasy starsze: Emilia Sala, Aleksandra Wróbel; Diamentowa, Złota i Srebrna Baletka: Karolina Bentowska, Aleksandra Kwiek i Zofia Ptaszkiewicz; za dzia-łalność w Samorządzie Uczniowskim: Aleksandra Kwiek; w Spółdzielnii Uczniowskiej „Sknerus”: Olga Oracz, Michalina Sabaj, Aleksandra Chełmecka; za 100% frekwencję: Anna Klimowicz, Damian Oracz; konkurs pierwsza pomoc po angielsku: Karolina Bentkowska, Anna Bojko, Daria Ciszewska, Aleksandra Kwiek, Aleksandra Bryksy; NAGRODY SPORTOWE: pływak roku: kategoria 6-9 lat: Jagna Stryjewska i Jakub Jura; kategoria 10-11 lat: Olga Szczygieł i Grzegorz Burkat; kategoria 12-13: Anna Bojko i Piotr Kurleto; koszykarz roku: Sonia Bekier i Jakub Kowalczyk; lekkoatleta roku: kategoria 7-9: Justyna Jodłowska i Jakub Jura; kategoria 10-13: Karolina Bentkowska> i Krzysztof Kurtyka; piłkarz roku: kategoria 7-9: Jan Stępniewski; kategoria 10-13: Kacepr Jodłowski; narciarz roku: kategoria 6-9 lat: Kornelia Kurleto i Iwo Michalik; kategoria 10-11 lat: Maria Tracz i Konrad Urbański; kategoria 12-13 lat: Aleksandra Rusinek i Piotr Kurleto; snowboardzista roku: Zofia Ptaszkiewicz i Wojciech Stopa.

ODWIEDŹ GALERIĘ

28 czerwca 2012 r. W Domu Kultury „Solvay” miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego dla gimnazjalistów. Wręczano świadectwa, rozdawano nagrody, dekorowano medalami, a uczniom klasy III. wręczano patenty absolwenta. Nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie o Józefie Piłsudskim: Jakub Franczak. Laureaci konkursów przedmioto-wych: Wojciech Kowalczyk – biologia, Grzegorz Tracz – historia, Michał Nowak – chemia. Finaliści: Łukasz Poskrobko – chemia, Filip Skowron i Krzysztof Kowalczyk – in-formatyka, Filip Długosz, Szymon Lange, Anna Juszczyk i Krzysztof Kowalczyk – język angielski, Anna Juszczyk – język polski i Anna Juszczyk – historia. Alfik matematyczny – 1. miejsce Patryk Chełmecki. Nagrody specjalne - nagroda herbertowska PRIMUS INTER PARES: Martyna Nowak, Michał Nowak i Aleksandra Burtan. Nagroda za najlepiej napi-sany egzamin gimnazjalny z języka polskiego: Michał Nowak i Michał Gutek, z matematyki: Łukasz Poskrobko, z przyrody: Martyna Nowak, z historii: Michał Nowak, z języka angielskiego: Szymon Lange. Specjalna nagroda dyrektora (za wyjątkowe przeżywanie polskości): Grzegorz Tracz. Kangur matematyczny (wyróżnienia): Katarzyna Bentkowska, Szymon Jasiński, Michał Kołek, Wojciech Kowalczyk, Łukasz Poskrobko. Konkurs Prawo, ratownictwo i bezpieczeństwo: Grzegorz Tracz, Michał Gutek, Jan Ksel. Nagroda Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Stopa i Bartłomiej Kijanka. Najlepszy czytelnik: Anna Juszczyk. Nagrody artystyczne - w dziedzinie sztuki tanecznej: Katarzyna Bentkow-ska, Karolina Burliga, Agnieszka Gołuszka, Julia Szmid i Oskar Świetalski; w dziedzinie sztuk plastycznych: Karolina Burliga (Złota Paleta), Katarzyna Bentowska (Srebrna Paleta). Pływak roku: Alicja Kochan i Maciej Kobiela; narciarz roku: Hanna Tracz i Bartosz Gołębiowski. Snowboradzista roku: Julia Szmid i Oskar Świętalski; lekkoatleta roku: Maja Skowron i Grzegorz Tracz; koszykarz roku: Karolina Burliga> i Jakub Seweryn; piłkarz roku: Jan Ksel; tenisista ziemny roku: Piotr Śmietana; kolarz roku: Paweł Topór.

ODWIEDŹ GALERIĘ

25 czerwca 2012 r. Obradowała Komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli. W wyniku jej pracy awans na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała Justyna Domagalska.

22 czerwca 2012 r. Podsumowano wyniki XIV. Mistrzostw Krakowskich Szkół Niepublicz-nych w pływaniu, narciarstwie i snowboardzie, lekkiej atletyce, w piłce nożnej i koszykówce. Reprezentacja Szkoły zajęła w klasyfikacji drużynowej I. miejsce, a reprezentacja gimnazjum II. miejsce. To ogromny sukces uczniów i zespołu nauczycieli wychowania fizycznego pod kierunkiem Lucjana Michalika, wicedyrektora szkoły. W poszczególnych dyscy-plinach trenerzy pracowali w składzie: Edyta Oracz, Grzegorz Gazurek, Marek Olchawa i Łukasz Kindlik.

21 czerwca 2012 r. W ramach XIV. Mistrzostw Krakowskich Szkół Niepublicznych reprezentanci szkoły i gimnazjum wywalczyli następujące medale w lekkiej atletyce: ZŁOTE: Maja Skowron – skok w dal, Jan Ksel – bieg na 100m, Bartłomiej Kijanka – skok w dal, Grzegorz Tracz – bieg na 800m, Kacper Jodłowski – bieg na 400m, Krzysztof Kurtyka – bieg na 60m i skok w dal, Karolina Bentkowska – skok w dal, Karolina Kutrzuba – skok w dal, Jakub Szanser – skok w dal, Jakub Skucha, Karolina Bentkowska, Kacper Jodłowski, Krzysztof Kurtyka – sztafeta 4 x 400m; SREBRNE: Jakub Jura – bieg na 60m, Anna Bojko – bieg na 400m, Tomasz Pycka – bieg na 400m, Kacper Jodłowski – skok w dal; BRĄZOWE: Jan Ksel – skok w dal, Paweł Topór – bieg na 800m, Karolina Bentkowska – bieg na 60m, Aleksandra Bryksy – skok w dal, Weronika Bentkowska – bieg na 60m, Olga Szczygieł – bieg na 400m. Reprezentację przygotował Grzegorz Gazurek.

19-20 czerwca 2012 r. Zostały zorganizowane w Domu Kultury „Slovay” PREZENTACJE ARTYSTYCZNE, podsumowujące całoroczną pracę w zakresie szkolnej kultury i sztuki. Miały miejsce występy indywidualne: Karolina Bentkowska, Aleksandra Chełmecka – taniec, Aleksandra Frączek (śpiew), Katarzyna Bentkowska, Grzgorz Burkat, Julia Jodłowska, Ewa Kozdra (solówki instrumentalne) oraz występy zespołowe: klasy IV. w spektaklu pt. „Emil” i w tańcu (tarantella), klasy III. w przedstawieniu pt. „Madika”, klasy II. w tańcu (Jagna Stryjewska, Julia Kobiela i Katarzyna Topór), klasy I A (występ czirliderek), klasy I A i klasy I B (śpiew zespołu wokalnego), uczestników kółek muzycznych w koncercie piosenek Beatles’ów, klasy V. w przedstawieniu pt. „Kaja”, klasy III. i klasa IV. w popisach tanecznych, klasa VI. w tańcach – z gościnnie występującym uczniem gimnazjum Oskarem Świętalskim oraz uczniami klas II. i IV., w popisach tanecznych klasy V. i klasa II. gimnazjum oraz klasy VI. w przedstawieniu pt. „Inny”. Dwudniowy maraton artystyczny przygotowali ogromnym nakładem sił nauczyciele: Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza, Andrzej Salawa i Dariusz Dębiec.

ODWIEDŹ GALERIĘ

18 czerwca 2012 r. W Collegium Phisicum UJ odbyła się promocja albumu b. ambasadora RP w Budapeszcie Grzegorza Łubczyka pt. „Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939–1946”, którą zorganizowali prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, dyrektor Instytutu Historii UJ i dyr. Jerzy Giza.

12 czerwca 2012 r. Ogłoszono, iż w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Entliczek-Pentliczek” uczennica klasy III. Matylda Wilam zajęła 3. miejsce, a Natasza Bryksy w tymże konkursie otrzymała wyróżnienie.

11 czerwca 2012 r. Nadeszły wyniki Konkursu matematycznego „Kangur” dla gimnazjalistów. Bardzo dobry wynik osiągnął Patryk Chełmecki i odbierze nagrodę na UJ, a wyróżnienia otrzymali: Łukasz Poskrobko, Michał Kołek, Szymon Jasiński, Katarzyna Bentkowska i Wojciech Kowalczyk. Uczniów przygotowała Danuta Kocoń.

6 czerwca 2012 r. Odbyły się PREZENTACJE NAUKOWE pod kierownictwem wicedyrektora gimnazjum, Teresy Pietruskiej-Mrożek. Pierwsze miejsce w dziedzinie nauk humanistycznych zajął projekt Macieja Kobieli pt. „Salon artystyczny międzywojnia”, a w dziedzinie nauk ścisłych zwyciężył projekt Michała Gutka i Filipa Długosza pt. „Energooszczędny dom”.

ODWIEDŹ GALERIĘ

8 czerwca 2012 r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Najlepszy wynik z matematyki osiągnęli: Ignacy Kwaśniewski, Michalina Sabaj, Maria Tracz i Matylda Wilam (100% prawidłowych odpowiedzi), a z języka polskiego najlepszymi osiągnięciami się wykazali: Natasza Bryksy i Maria Tracz (96%) oraz Aleksandra Chełmecka i Maja Długosz (93%). Uczniów przygotowała Anna Siembak.

5 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „Błogosławiony Jan Paweł II – przyjaciel dużych i małych”. 1. miejsce: Maria Mycek, 2. Martyna Fajfer, 3. Nadia Moskała i Anna Klimowicz. Wyróżnienia otrzymali: Leon Okoński, Karolina Juszczyk oraz Iga Hołówka. Konkurs przygotowała i przeprowadziła: s. Monika Kotwica.

4 czerwca 2012 r. Dotarła informacja, że trzecie miejsce w konkursie pięknego czytania w jeżyku niemieckim zorganizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie zajął Andrzej Zoll, którego przygotowała Elżbieta Dubiel.

3 czerwca 2012 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów uczniowie klasy III. uczestniczyli w Mszy św. w rocznicę ich przystąpienia do sakramentu I. Komunii Świętej.

2 czerwca 2012 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów uczniowie z klasy II. przystąpili do sakramentu I. Komunii Świętej, przygotowani przez kapelana szkoły ks. kanonika Adama Podbierę.

29 maja 2012 r. Dotarła informacja, że Maria Mycek, uczennica klasy IB, uzyskała I. nagrodę w konkursie plastycznym pt. „Bohater, jakie jeszcze nie było”.

28 maja 2012 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu klas VI. Najlepiej w szkole napisali: Karolina Bentkowska, Maciej Zając, Maria Juszczyk, Andrzej Zoll, Tomasz Pycka, Aleksandra Kwiek. Średni wynik szkoły jest lepszy o 3.90 pkt. od średniego wyniku szkół podstawowych w Gminie Kraków.

25 maja 2012 r.Uczeń klasy III. gimnazjum Grzegorz Tracz odebrał dyplom laureata konkursu o Armii Krajowej pt. „Byłaś dla nas radością i dumą”, zorganizowanego pod auspicjami Oddziału Krakowskiego IPN, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Małopolskiego. Ucznia przygotowała Joanna Słoboda-Żaba.

24 maja 2012 r. W Domu Kultury „Solvay” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Występowali z programem artystycznym uczniowie z klas I–III. Scenariusz i reżyseria Andrzej Salawa, choreografia Katarzyna Giza, muzyka Małgorzata Bajur. Wystąpili uczniowie: klasy III. ze spektaklem w języku angielskim pt. „Śpiąca królewna”, klasa II. z układem tanecznym oraz spektaklem „Królewna Śnieżka”, klasa IA i IB z tańcami, wierszami i piosenkami.

21 maja 2012 r. Dotarła informacja o kolejnych sukcesach tenisowych ucznia klasy I. gimnazjum Piotra Śmietany. Ostatnio wygrał Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Łęczycy (gra pojedyncza i gra podwójna). Wygrał też w grze podwójnej Międzynarodowy Turniej w Opalenicy i zajął w nim trzecie miejsce w grze pojedynczej. Z kolei w Kielcach wygrał Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny zarówno w grze pojedynczej jak i w grze podwójnej. Nagrodę rzeczową, jaką otrzymał (sprzęt DVD), przekazał do użytku w gimnazjum..

20 maja 2012 r. W królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. za spokój duszy Józefa Piłsudskiego w 77. rocznicę Jego śmierci. Delegacja uczniowsko-nauczycielska szkoły i gimnazjum wraz z pocztami sztandarowymi złożyła kwiaty u trumny Marszałka Polski w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

ODWIEDŹ GALERIĘ

19 maja 2012 r.Dyr. J. Giza uczestniczył w Kongresie Organizacyjnym Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Kongres odbył się w Collegium Witkowskiego pod patronatem Instytutu Historii UJ. Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej (jako ruch społeczny) stawia sobie za cel przygotowanie nowych podstaw programowych dla polskiego szkolnictwa. Przewodniczącym OKEN został prof. dr hab. Włodzimierz Suleja z Wrocławia.

17 maja 2012 r.Odbyły się XIV. Mistrzostwa Krakowskich Szkół Niepublicznych w pływaniu. Reprezentacja szkoły i gimnazjum przygotowywana przez wicedyrektora Lucjana Michalika osiągnęła kolejny spektakularny sukces wygrywając obie klasyfikacje drużynowe. Klasyfikacja szkół podstawowych: 1. miejsce Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 – 536 pkt., 2. Szkoła „Salwator” – 450 pkt., 3. SSP nr 4 – 412 pkt., 4. Prywatna Szkoła Podst. Nr 2 – 169 pkt. Klasyfikacja gimnazjów: 1. miejsce Społeczne Gimnazjum nr 1 – 209 pkt., 2. Prywatne Gimnazjum nr 8 – 191 pkt., 3. Społeczne Gimnazjum nr 7 – 110 pkt., 4. Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 – 92 pkt. Indywidualnie największe sukcesy odnieśli zdobywcy medali. Tytuły mistrzowskie i złote medale wywalczyli: Piotr Kurleto (w dwóch kategoriach), Grzegorz Burkat (w dwóch kategoriach), Kacper Jodłowski i Kornelia Majewska, a w gimnazjum mistrzowie to: Maciej Kobiela (w dwóch kategoriach) i Filip Stryjewski. Srebrne medale zdobyli: Anna Bojko (w dwóch kategoriach), Olga Szczygieł (w dwóch kategoriach), Kacper Jodłowski, Damian Oracz, Karolina Pernal, Jakub Szanser, Julia Zdzińska, a wśród gimnazjalistów: Alicja Kochan (w dwóch kategoriach), Dominik Kochan i Filip Stryjewski. Brązowe medale wywalczyli: Sonia Bekier, Jakub Ciszewski, Karolina Juszczyk, Jakub Kowalczyk, Kornelia Majewska, Karolina Pernal, Aleksandra Pycka, Aleksandra Rusinek, Jagna Stryjewska, Jakub Szanser i Marcin Zemanek, a wśród gimnazjalistów brązowe medale zdobyli: Dominik Kochan i Piotr Waszkiewicz.

12 maja 2012 r.Podczas centralnych obchodów 77. rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego wręczono nagrody w XIII. Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim Jemu poświęconym. W kategorii szkół podstawowych III. miejsce zdobył Andrzej Zoll, a w kategorii gimnazjów III. miejsce uzyskał Jakub Franczak, który dodatkowo odebrał z rąk prezesa Związku Piłsudczyków Jana Józefa Kasprzyka ufundowaną przez niego specjalną nagrodę. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Joanny Słobody-Żaby. W uroczystości uczestniczyła Karolina Kaczorowska, wdowa po śp. Panu Prezydencie RP na Uchodźstwie.

10 maja 2012 r. Odbyły się jubileuszowe XX Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, zorganizowane przez wicedyrektora Lucjana Michalika. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Anna Bojko, Alicja Kochan, Piotr Kurleto i Maciej Kobiela (wszyscy wygrali na czterech dystansach), Jagna Stryjewska, Olga Szczygieł i Grzegorz Burkat (na dwóch dystansach), po jednym zwycięstwie osiągnęli następujący uczniowie szkoły i gimnazjum: Magdalena Major, Iwo Michalik, Jakub Jura, Karolina Juszczyk, Kacper Sala, Kornelia Majewska, Andrzej Ościak, Kacper Jodłowski, Aleksandra Rusinek, Karolina Burliga i Michał Nowak.

9 maja 2012 r. Ogłoszono wyniki eliminacji powiatowych XXVII Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Pierwsze miejsce wraz z nominacją do finału wojewódzkiego w Nowym Sączu uzyskali uczniowie klasy VI. za spektakl pt. „Inny”. Duży sukces odniósł również musical pt. „Walka o dobro”, uzyskując trzecie miejsce. Wykonał go zespół uczniów klasy IV. oraz doproszony do składu Witold Sieńko z klasy I.B, a także młodsze koleżanki: Julia Kobiela, Jagna Stryjewska i Katarzyna Topór z klasy II. i Aleksandra Chełmecka z klasy III. Obydwa przedstawienia konkursowe w reżyserii Andrzeja Salawy i choreografii Katarzyny Gizy (z trzema kompozycjami muzycznymi Małgorzaty Bajur).

7 maja 2012 r. Ogłoszono wyniki konkursu historycznego pt. „Byłaś dla nas radością i dumą – w 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową”. Laureatem tego konkursu dla gimnazjalistów województwa małopolskiego został Grzegorz Tracz, przygotowany przez Joannę Słobodę-Żabę.

3 maja 2012 r. Delegacja uczniowska i nauczycielska wzięła udział w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wspólnie złożono wieniec na placu Matejki u Grobu Nieznanego Żołnierza.

2 maja 2012 r. W czteroetapowym Małopolskim Sprawdzianie wiedzy z języka angielskiego dla uczniów klas V. i VI. laureatkami zostały Aleksandra Bryksy i Katarzyna Frączek, a do grupy finalistów zakwalifikowali się również: Karolina Bentkowska, Maria Juszczyk, Tomasz Pycka, Halina Jagielska, Zofia Ptaszkiewicz i Julia Stróżecka. Uczniów przygotowała Barbara Pastuszczak.

30 kwietnia 2012 r. Ogłoszono wyniki Konkursu języka niemieckiego „Sprachdoktor”. Wśród uczniów klas IV. w województwie Małopolskim 2. miejsce zajęła Karolina Kutrzuba, 7. Klaudia Kostrz i Jakub Szanser, 12. Aleksandra Kaszuba, Kornelia Majewska i Jonatan Wendołowski, 17. Aleksandra Pycka, 20. Aleksandra Szczygieł i 22. Jakub Bryksy. Wśród uczniów klas V.: 2. miejsce Katarzyna Frączek, 7. Halina Jagielska, 17. Igor Moskała, 27. Aleksandra Wróbel. Wśród uczniów klas VI.: 17. miejsce Karolina Bentkowska, 19. Tomasz Pycka, 24. Andrzej Zoll, 32. Aleksandra Bryksy, 36. Wojciech Trzciński, 37. Aleksandra Kwiek, 38. Karolina Bacior. Uczniów przygotowała Elżbieta Dubiel.

27 kwietnia 2012 r. Dotarły wyniki Konkursu języka angielskiego „English Ace”. Bardzo dobre wyniki uzyskali następujący uczniowie: Katarzyna Frączek (3. miejsce w województwie), Karolina Bentkowska (8. miejsce), Maria Juszczyk (15. miejsce), Aleksandra Bryksy (20. miejsce), Jonatan Wendołowski (26. miejsce), Olga Szczygieł (30. miejsce). A dobry wynik osiągnęli: Julia Stróżecka, Aleksandra Pycka, Jakub Bryksy, Halina Jagielska, Tomasz Pycka, Filip Bednarek i Piotr Kurleto. Uczniów przygotowała Barbara Pastuszczak.

26 kwietnia 2012 r. Odbył się egzamin gimnazjalny – część dotycząca języków obcych.

25 kwietnia 2012 r. Odbył się egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza.

24 kwietnia 2012 r. Odbył się egzamin gimnazjalny – część humanistyczna (język polski i historia).

20 kwietnia 2012 r. Nadeszła wiadomość, że Grzegorz Tracz został finalistą konkursu historycznego pt. „Byłaś dla nas radością i dumą” (w 70. rocznicę powstania Armii Krajowej), zorganizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Ucznia przygotowała Joanna Słoboda-Żaba.

19 kwietnia 2012 r. Uczczono jubileusz 75. rocznicy urodzin Krystyny Król. W holu szkoły zebrały się poszczególne klasy i zaśpiewały Jubilatce „Sto lat...”, przemówił Dyrektor Szkoły, dzieci i nauczyciele wręczyli prezenty i kwiaty, Jubilatka zdmuchnęła świece na torcie. Pani Krysia, jak ją zwały i nadal zwą uczniowskie pokolenia, sprawuje czułą opiekę nad dziatwą szkolną nieprzerwanie od 1990 roku, a więc – jak wyliczył dyr. J. Giza – około 8 tysięcy dni. Spod jej pieczy wyszło ponad 270 absolwentów szkoły (jeszcze ośmioletniej) i gimnazjum, których witała zawsze promiennym uśmiechem jako sześciolatków i żegnała często z łezką w oku jako panny i młodzieńców. Ad multos annos, Pani Krysiu! I takie życzenie wyrażali wszyscy łącznie z pragnieniem, aby Pani Krysia była z nami w szkole jak najdłużej.


ZOBACZ GALERIĘ

18 kwietnia 2012 r. Zostały zorganizowane dla klas gimnazjalnych warsztaty z zakresu ekonomii społecznej przy współpracy Malopolskiego Instytutu Kultury. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia i zasady prowadzenia działalności gospodarczej na konkurencyjnym rynku. Na zakończenie spotkania przeprowadzono edukacyjną grę ekonomiczną, w której zwyciężyli Paweł Topór i Arkadiusz Drabek.

17 kwietnia 2012 r. Samorząd Uczniowski zorganizował coroczny „Dzień ciast świata” z przeznaczeniem zebranych funduszy na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Zebrano ponad 900 zł. Uczniów wspomogli organizacyjnie nauczyciele: Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Małgorzata Leśniowska i Anna Siembak wraz ze swoją klasą III.

14 kwietnia 2012 r. Nadeszły podziękowania dla nauczycieli i uczniów, którzy zaangażowali się w działalność charytatywną szkoły. Towarzystwo Przyjaciół Chorych nadesłało podziękowania dla tych, którzy wspierali Hospicjum św. Łazarza (Anna Biel, Małgorzata Leśniowska, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Anna Płonka, Anna Siembak). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nadesłała podziękowania dla następujących nauczycieli: Justyny Domagalskiej, Grzegorza Gazurka, Anny Płonki i Agnieszki Sas-Miśkiewicz. Stowarzyszenie „Wiosna” nadesłało certyfikat dla głównej od lat organizatorki akcji pn. „Szlachetna Paczka” na terenie szkoły i gimnazjum, Agnieszki Sas-Miśkiewicz (nie jest przypadkiem, że nazwisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego wymienione zostało w tym kontekście trzykrotnie przez różne organizacje wspierające ludzi potrzebujących).

13 kwietnia 2012 r. Ogłoszono wyniki etapu wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego „Der, die, das Kenner”. Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: Andrzej Zoll za zajęcie 4. miejsca i Aleksandra Bryksy za zajęcie 9. miejsca w województwie Małopolskim. Uczniów przygotowała Elżbieta Dubiel.

12 kwietnia 2012 r. Dyrekcja Gimnazjum otrzymała list od siostry jego Patrona. Dr Halina Herbert-Żebrowska napisała m.in.: „Mimo różnych bolesnych rocznic, które zbiegły się z czasem Wielkiej Nocy (siódma rocznica śmierci Jana Pawła II, druga rocznica katastrofy smoleńskiej), życzę Gronu Profesorskiemu i Uczniom z okazji Świąt Zmartwychwstania pogody ducha, nadziei i zdrowia. W tym roku są szanse, abyśmy się spotkali, bo Zjazd Stowarzyszenia Szkół Herbertowskich odbędzie się w Warszawie. To dla mnie okazja, aby wszystkich jeszcze raz zobaczyć”.

11 kwietnia 2012 r. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szkoły i gimnazjum odbył się apel w drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Aleksandra Stopa, przewodnicząca SU, przywitała wszystkich zebranych i wyjaśniła cel uroczystego spotkania. Poezję i prozę recytował: Maciej Kobiela. Uczennica klasy II. gimnazjum Anna Juszczyk podzieliła się swoimi refleksjami historycznymi. W intencji pomordowanych w roku 1940 i zmarłych w wyniku katastrofy smoleńskiej siedemdziesiąt lat później odmówiono szesnastowieczną „Modlitwę za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi. Wicedyrektor Zespołu Szkół Lucjan Michalik uderzył w szkolny dzwon, po czym klasy przeszły przed szkolny monument katyński, gdzie uczniowie ułożyli ze zniczów biało-czerwone serce. Apel rocznicowy pomogli uczniom przygotować nauczyciele: Andrzej Salawa, Krzysztof Bigaj i Agnieszka Sas-Miśkiewicz.


ZOBACZ GALERIĘ

10 kwietnia 2012 r.O godzinie 8.41 w II. rocznicę katastrofy smoleńskiej flagi: Rzeczypospolitej Polskiej i Szkoły na znak żałoby zostały opuszczone do połowy masztów. Wśród Tych, którzy tam wówczas zginęli, spiesząc do Katynia na uroczystości w hołdzie pomordowanym w roku 1940, były osoby związane ze szkołą: ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka i oficer Biura Ochrony Rządu, Artur Francuz.

4 kwietnia 2012 r.

4 kwietnia 2012 r. Ukazała się płyta pt. „Timshel” nauczyciela języka polskiego i wychowawcy klasy IV., Krzysztofa Bigaja (muzyka i teksty własne z wyjątkiem jednego utworu J. Tuwima i jednego E. Brylla).

3 kwietnia 2012 r. Uczniowie klasy VI. pisali sprawdzian kończący etap edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

2 kwietnia 2012 r. Pod szkolnym Głazem Papieskim uczniowie klasy I. B i kl. II. wraz ze swoimi wychowawcami (Joanna Ślesieńska-Golonek i Dominika Traczyk) uczcili pamięć Jana Pawła II. w 7. rocznicę Jego śmierci. center>

<

31 marca 2012 r. Powróciła reprezentacja szkoły i gimnazjum z Mistrzostw Polski Szkół Niepublicznych w Pływaniu w Ciechanowie. Reprezentacja gimnazjum zdobyła drużynowo 3. miejsce na 21 sklasyfikowanych reprezentacji z całej Polski. To ogromny sukces zawodników i sztabu trenerskiego z wicedyrektorem Lucjanem Michalikiem na czele! Skład reprezentacji: Katarzyna Bentkowska – 13 miejsce na st. grzbietowym, 10 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 12 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Aleksandra Burtan – 5 miejsce na 100 m st. motylkowym – 1:40.39, 7 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Katarzyna Czarnecka – 6 miejsce na 100 m st. motylkowym – 1:45.00, 7 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Jakub Franczak – 17 miejsce na 100 m st. zmiennym – 1:18.63, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 13 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Bartosz Gołębiowski – 10 miejsce na 100 m st.grzbietowym – 1:23.90, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 13 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Agnieszka Gołuszka – 11 miejsce na 100 m st. klasycznym, 10 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 12 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Maciej Kobiela – 8 miejsce na 100 m st. zmiennym, 6 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Alicja Kochan – 5 miejsce na 100 m st. grzbietowym – 1:22.66, 7 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Dominik Kochan – 13 miejsce na 100 m st. zmiennym, 6 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Michał Nowak – 8 miejsce na 100 m st. grzbietowym – 1:20.15, 6 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Hanna Ptaszkiewicz – 12 miejsce na 100 m st. klasycznym , 10 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 12 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Aleksandra Stopa – 16 miejsce na 100 m st. klasycznym, 10 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 12 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Filip Stryjewski – 8 miejsce na 100 m st. klasycznym – 1:26.68, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym , 5 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Julia Szmid – 13 miejsce na 100 m st. zmiennym, 7 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, , 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Paweł Topór – 12 miejsce na 100 m st. grzbietowym – 1:29.89, 9 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym; Grzegorz Tracz – 9 miejsce na 100 m st. grzbietowym – 1:23.70, 15 miejsce na 100 m st. zmiennym, 13 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym; Piotr Waszkiewicz – 13 miejsce na 100 m st. dowolnym -1:13.48, 6 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. dowolnym, 13 miejsce w sztafecie 4 x 50 m st. zmiennym. Wszyscy zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe !!!


Reprezentacja szkoły podstawowej w okrojonym składzie (bez najstarszej kategorii wiekowej) zdobyła drużynowo 10. miejsce na 26 sklasyfikowanych drużyn. Skład reprezentacji: Iwo Michalik – 25 m st. grzbietowym – 37.01,10 miejsce na 25 m st. klasycznym – 39.12, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika zawodów; Justyna Jodłowska – 25 m st. grzbietowym – 27.56, 18 miejsce na 25 m st. klasycznym -34.29, 7 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Natalia Kurek – 25 m st. grzbietowym – 30.45, 20 miejsce na 25 m st. klasycznym – 45.87, 7 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Jan Zygmunt – 25 m st. grzbietowym – 43.83, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Zuzanna Pernal – 11 miejsce na 25 m st. grzbietowym – 24.76, 10 miejsce na 25 m st. klasycznym – 29.44, 7 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Elżbieta Szczygieł – 15 miejsce na 25 m st. grzbietowym – 25.32, 16 miejsce na 25 m st. klasycznym – 33.80, 7 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Jakub Jura – 21 miejsce na 25 m st. grzbietowym – 28.02, 21 miejsce na 25 m st. dowolnym – 26.35, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Leon Okoński – 25 m st. grzbietowym – 31.01,9 miejsce na 25 m st. klasycznym – 38.30, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym; Konrad Urbański – 25 miejsce na 50 m st. grzbietowym – 56.39, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Sonia Bekier – 16 miejsce na 50 m st. grzbietowym – 50.47, 21 miejsce na 50 m st. klasycznym – 58.90; Karolina Kutrzuba – 13 miejsce na 50 m st. klasycznym – 53.50, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Kornelia Majewska – 4 miejsce na 50 m st. klasycznym – 49.20, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Karolina Pernal – 7 miejsce na 50 m st. motylkowym – 53.71, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Olga Szczygieł – 8 miejsce na 50 m st. grzbietowym – 45.53, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 5 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Grzegorz Burkat – 4 miejsce na 50 m st. grzbietowym – 42.46, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Andrzej Ościak – 9 miejsce na 50 m st. klasycznym – 50.48, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym; Jakub Płachno – 30 miejsce na 50 m st. klasycznym – 58.51, 8 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. dowolnym, 9 miejsce w sztafecie 4 x 25 m st. zmiennym. Wszyscy zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe !!!

30 marca 2012 r. Uczeń klasy III. Mateusz Osmański otrzymał wyróżnienie w Konkursie Ortograficznym p.n. „Kaktus 2012”.

29 marca 2012 r. Delegacja gimnazjalistów (Anna Juszczyk, Krzysztof Czuła i Wojciech Kowalczyk) złożyła wizytę w pomieszczeniach parafialnych kościoła św. Stanisława Kostki w Dębnikach, gdzie głodują krakowscy działacze niepodległościowi: Bogusław Dąbrowa-Kostka, Leszek Jaranowski, Adam Kalita, Ryszard Majdzik, Grzegorz Surdy i Marian Szymański. Nastąpiło wzajemne obdarowanie się pamiątkami, a młodzież uzyskała dodatkowo cenny wpis w „Szkolnej Księdze Gości”, który brzmi: „W jedenastym dniu głodówki w obronie tożsamości i polskiej szkoły z nadzieją, iż sztafeta pokoleń trwać będzie z życzeniami wszelkiej pomyślności dla Szkoły i Ojczyzny”.

24 marca 2012 r. Uczniowie powrócili ze szkolnego obozu narciarskiego w Austrii, który zorganizował wicedyrektor Lucjan Michalik. Opiekę nad uczniami sprawowali: Anna Biel, Krzysztof Bigaj, Lidia Grabowska, Małgorzata Leśniowska, Anna Siembak, Katarzyna Sułkowska i Dominika Traczyk. Podczas obozu odbyły się mistrzostwa szkoły i gimnazjum w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Mistrzami szkoły w narciarstwie w poszczególnych kategoriach zostali: Oliwia Aziewicz i Iwo Michalik (kl. 1a), Maja Długosz i Jędrzej Chmiel (I-III), Aleksandra Rusinek i Jakub Skucha (kl. IV-VI). Wicemistrzami szkoły w narciarstwie: Weronika Markowska (kl. 1a), Maria Tracz i Konrad Urbański (kl. I-III), Weronika Morawska i Piotr Wodecki (kl. IV-VI). Brązowe medale zdobyli: Magdalena Major (kl. 1a), Kornelia Kurleto i Jakub Ciszewski (kl. I-III), Julia Stróżecka i Maciej Zając (kl. IV-VI). Mistrzami szkoły w snowboardzie w poszczególnych kategoriach zostali: Ida Stachura (kl. I-III), Aleksandra Bryksy i Jakub Bryksy (kl. IV-VI). Wicemistrzami szkoły zostali: Julia Jodłowska (kl. I-III), Dominika Konik i Wojciech Stopa (kl. IV-VI), a brązowe medale zdobyli: Natasza Bryksy (kl. I-III), Daria Ciszewska i Jakub Szanser (kl. IV-VI). Mistrzami gimnazjum w narciarstwie zostali: Julia Szmid i Bartosz Gołębiowski. Wicemistrzami: Katarzyna Czarnecka i Jakub Franczak, a brązowy medal zdobył Arkadiusz Drabek. Mistrzami gimnazjum w snowboardzie zostali: Julia Szmid i Maciej Kobiela, wicemistrzami: Agnieszka Gołuszka i Filip Stryjewski, a brązowe medale zdobyli: Aleksandra Stopa i Patryk Kulikowski.

23 marca 2012 r. Opublikowano wyniki Konkursu biologicznego. Laureatem wśród gimnazjalistów został Wojciech Kowalczyk. Ogłoszono też wyniki w Konkursie przyrodniczym dla szkół podstawowych. Finalistą został Tomasz Pycka. Obu uczniów przygotowała Anna Biel.

22 marca 2012 r. Opublikowano wyniki Konkursu chemicznego. Laureatem został Michał Nowak, a finalistą Łukasz Poskrobko. Uczniów przygotowywała Aneta Repeta.

5 marca 2012 r. Odbyły się XIV. Mistrzostwa Krakowskich Szkół Niepublicznych w narciarstwie i snowboardzie. Wśród narciarzy medale zdobyli: Piotr Kurleto (srebrny), Iwo Michalik (brązowy), Aleksandra Rusinek (brązowy). Wysokie punktowane miejsca wśród uczniów szkół podstawowych wywalczyli: 6. Korneli Kurleto i Weronika Morawska, 7. Maria Tracz, 8. Filip Fajfer, 9. Aleksandra Wróbel, 10. Elżbieta Szczygieł i Olga Oracz, a wśród gimnazjalistów: 7. Hanna Tracz. Wśród snowboardzistów na poziomie szkół podstawowych medale zdobyli: Wojciech Stopa (złoty), Zofia Ptaszkiewicz (srebrny), ,Jakub Bryksy (brązowy), a wśród gimnazjalistów medale wywalczyli: Julia Szmid (złoty) i Oskar Świętalski (srebrny). Wysokie miejsca zdobyli: 4. Aleksandra Kwiek, 6. Dominika Konik, 9. Aleksandra Bryksy, a wśród gimnazjalistów: 5. Agnieszka Gołuszka, 6. Karolina Burliga i Dominik Kochan, 7. Aleksandra Stopa, 8. Hanna Ptaszkiewicz, 9. Jakub Seweryn i 10. Maciej Kobiela. Opieka trenerska:Lucjan Michalik, opieka pedagogiczna: Katarzyna Sułkowska i Grzegorz Gazurek.

2 marca 2012 r.Miała miejsce konferencja Rady Pedagogicznej.

29 lutego 2012 r.Dotarła informacja, że w miesięczniku Polskiego Związku Kobiet Katolickich ukazał się tekst uczennicy klasy II, Karoliny Juszczyk, pt. „Bajka o Świeczce, która miała Długie Życie”.

28 lutego 2012 r.Delegacja szkoły i gimnazjum wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w uroczystości związanej z 244. rocznicą zawiązania Konfederacji Barskiej. Po Mszy św. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów ks. infułat Władysław Gasidło poświęcił zrekonstruowany krzyż na mogile konfederatów, znajdujący się przed kościołem. Podczas uroczystości grała Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Wśród duchownych był m.in. kapucyn, o. Józef Mońko, Kustosz Pamięci Narodowej. Uroczystość zorganizował Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa (dr Mikołaj Kornecki i dr hab. Monika Bogdanowska) przy współudziale Zespołu Szkół Społecznych nr 1, który był jednym ze współfundatorów nowego krzyża (stary krzyż obalony przez wichurę jesienią 2011 r. został przekazany do skansenu na Żywiecczyźnie). Uczniom towarzyszyli pracownicy szkoły: Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Katarzyna Sułkowska, Krzysztof Bigaj, Iwona Marzec, Lucjan Michalik i dyr. Jerzy Giza. W pocztach sztandarowych szkoły i gimnazjum byli następujący uczniowie: Patryk Chełmecki, Krzysztof Czuła, Arkadiusz Drabek, Jakub Franczak, Krzysztof Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk i Patryk Kulikowski.

24 lutego 2012 r. Podczas spotkania w Oddziale Krakowskim Instytutu Pamięci Narodowej wiceprzewodniczący stowarzyszenia „NZS 1980”, Adam Kalita, wręczył dyr.Jerzemu Gizie Medal „Niezłomnym w słowie” za działalność w latach osiemdziesiątych XX wieku „na rzecz wolności słowa w Polsce”. Medal przyznała Kapituła, w której skład wchodzą m.in.: Mieczysław Gil (Kanclerz Kapituły), prof. dr hab. Zbigniew Chłap, Leszek Długosz, Leszek Elektorowicz, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Wojciech Grzeszek, Stanisław Handzlik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Marek Lasota, Adam Macedoński, Wojciech Marchewczyk i Bogusław Sonik.

9 lutego 2012 r. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie ogłosiło wyniki w konkursie plastycznym pt. „Mój przyjaciel z ulubionej książki”. Wśród nagrodzonych był Witold Sieńko, który zdobył III. miejsce i Maria Mycek, która otrzymała wyróżnienie.

8 lutego 2012 r. Ogłoszono, że stypendium naukowe w gimnazjum na drugi semestr bieżącego roku szkolnego otrzymały następujące uczennice: Ewa Kozdra i Aleksandra Stopa z klasy I., Katarzyna Bentkowska, Anna Juszczyk i Karolina Burliga z klasy II. Niestety w klasie III. żaden z uczniów nie osiągną wymaganego pułapu dyktowanego „Regulaminem Stypendium Naukowego”.

7 lutego 2012 r. Odbył się w szkole kostiumowy bal karnawałowy dla klas nauczania początkowego pod hasłem: „Witajcie w naszej bajce”. W konkursie na najciekawszy strój zwyciężyli: Kacper Michno z kl. IA, Anna Osmańska z kl. IB, Jakub Jura kl. II i Mateusz Osmański z kl. III. Specjalne wyróżnienie otrzymała Maria Mycek z kl. IB. Wychowawczyniom z klas nauczania początkowego pomagali: Marek Olchawa, Karolina Auzbiter i Katarzyna Giza.

ZOBACZ GALERIĘ

6 lutego 2012 r. Dotarła informacja, że reprezentacja gimnazjum w koszykówce chłopców zajęła II. miejsce, a dziewcząt III. miejsce podczas XIV. Mistrzostw Krakowskich Szkół Niepublicznych. Chłopcy grali w składzie: Patryk Chełmecki, Krzysztof Czuła, Bartłomiej Kijanka, Jan Ksel, Dominik Kochan, Krzysztof Kowalczyk, Jakub Seweryn, Filip Stryjewski i Grzegorz Tracz. Dziewczęta grały w składzie: Katarzyna Bentkowska, Karolina Burliga, Agnieszka Gołuszka, Alicja Kochan, Aleksandra Stopa i Julia Szmid. Podczas takiego samego turnieju reprezentacja szkoły podstawowej w koszykówce zajęła V. miejsce. Grali w składzie: Karolina Bentkowska, Grzegorz Burkat, Kacper Jodłowski, Jakub Kowalczyk, Piotr Kurleto, Jakub Płachno, Wojciech Stopa i Jakub Szanser. Wszystkie reprezentacje przygotował i prowadził Grzegorz Gazurek.

2 lutego 2012 r. Odbył się szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas nauczania początkowego. Zwycięzcą został Jan Stępniewski z klasy III., a w poszczególnych klasach wygrały: Emilia Wendołowska, Maria Mycek i Karolina Juszczyk. Konkurs zorganizowała Agnieszka Sas-Miśkiewicz z pomocą Karoliny Auzbiter i Andrzeja Salawy.

1 lutego 2012 r. Ukazał się drugi numer gazetki uczniowskiej pn. „Kameleon”, a w niej wywiady z nauczycielami wychowania fizycznego: Grzegorzem Gazurkiem i Markiem Olchawą, a także rozmowa z szkolną snowboardzistką roku, Zofią Ptaszkiewicz, różnorodne teksty: Piotra Kurlety, Haliny Jagielskiej, Marty Zemanek, krzyżówki, żarty, wiersze. Nad redakcją uczniowską „Kameleona” czuwa polonista, Krzysztof Bigaj.

31 stycznia 2012 r. W Domu Kultury „Solvay” z okazji „Dnia Babci i Dziadka” wystawiono musical pt. „Aniołki i Diabełki” w wykonaniu uczniów klasy IV., uczennic z klasy I.A i I.B, a także Witolda Sieńki i Mikołaja Dzięgły (solówki). Z miniaturami artystycznymi wystąpili również uczniowie klas: I.A, I.B oraz klasa II. z żartem scenicznym pt. „Czerwony kapturek” i układem baletowym w wykonaniu Julii Kobieli, Katarzyny Topór i Jagny Stryjewskiej. Scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza, współpraca: Krzysztof Bigaj, Joanna Ślesieńska-Golonek, Małgorzata Leśniowska i Dominika Traczyk.

30 stycznia 2012 r.Dotarła informacja, że uczniowie przygotowywani przez Joannę Słobodę-Żabę zajęli wysokie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym. Laureatką testu konkursowego została Agata Caban, a poszczególne miejsca w Polsce zajęli: 17. Aleksandra Stopa, 19. Hanna Tracz, 21. Hubert Stępniewski, 23. Katarzyna Czarnecka, 26. Bartosz Gołębiowski i 28. Feliks Wendołowski. Najlepszą pracę plastyczną wykonała Martha Wadiak, która została laureatką w dziedzinie artystycznej.

28 stycznia 2012 r. Dotarła informacja, że drużyna gimnazjalistów w składzie: Krzysztof Czuła, Krzysztof Kowalczyk i Wojciech Kowalczyk zajęła V. miejsce w Krakowskiej Olimpiadzie Szachowej, zorganizowanej przez Krakowski Szkolny Związek Sportowy.

27 stycznia 2012 r. Klasa III wraz ze swoją wychowawczynią, Anną Siembak, zorganizowała „Dzień Babci i Dziadka”.

26 stycznia 2012 r. Odbył się w szkole finał Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego pt. „Pory roku w wierszu i piosence”, zorganizowanego przez Annę Siembak i Małgorzatę Bajur. 1. miejsce wśród recytatorów zdobyła Maria Mycek, 2. miejsce Jakub Satkiewicz ze SP nr 97, 3. miejsce Michalina Kalwasińska, a wyróżnienie Michalina Sabaj. 1. miejsce wśród piosenkarzy zdobył Bartosz Siembak ze SP nr 97, 2. miejsce Julia Kobiela, a wyróżnienia:Emilia Wendołowska i Witold Sieńko.

ZOBACZ GALERIĘ

25 stycznia 2012 r. Ogłoszono wyniki konkursu „Alfik Humanistyczny”. W województwie Małopolskim uczniowie SSP nr 1 uzyskali następujące miejsca: 8. Matylda Wilam, 10. Mateusz Osmański, 17. Maja Długosz, 39. Jan Stępniewski, 64. Natasza Bryksy, 65. Konrad Urbański. Uczniów przygotowała Anna Siembak.

24 stycznia 2012 r. Odbył się próbny sprawdzian szóstoklasisty i część egzaminu gimnazjalnego klasy III (język polski oraz historia z wiedzą o społeczeństwie).

22 stycznia 2012 r. W tygodniku „Gość Niedzielny” ukazał się artykuł Bogdana Gancarza pt. „Dęta i niezwykła”, a w nim wypowiedź dyr. Jerzego Gizy na temat tej Orkiestry ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, która swój pierwszy koncert w dziesięcioletniej historii dała 8 listopada 2002 roku w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie. Współtwórcami tej orkiestry byli kapucyni, o. Józef Mońko i o. Patryk Jankiewicz (pierwszy szkolny katecheta w latach 1989-1991), a obaj kawalerowie szkolnego Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”.

18 stycznia 2012 r. Nadeszły wyniki Konkursu „Alfik matematyczny” dla uczniów nauczania początkowego. Jędrzej Chmiel zajął 13. miejsce w województwie Małopolskim (85% punktów możliwych do uzyskania), a Aleksandra Chełmecka 52. (70%punktów). Uczniów przygotowała Anna Siembak.

17 stycznia 2012 r. Dotarła informacja, że podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Agnieszka Sas-Miśkiewicz wybrana została do Rady Głównej i będzie w niej pełnić funkcję skarbnika.

16 stycznia 2012 r. Uczeń klasy I. gimnazjum Piotr Śmietana wywalczył indywidualnie tytuł Wicemistrza Polski Młodzików (do 14 lat) w tenisie ziemnym, a także wchodził w skład drużyny, która wywalczyła Mistrzostwo Polski Młodzików podczas tego samego turnieju.


14 stycznia 2012 r. Dotarła informacja o wynikach Konkursu matematycznego „Alfik” dla uczniów szkoły podstawowej. Bardzo dobry wynik osiągnął uczeń klasy IV. Jakub Kowalczyk, uzyskując 87% poprawnych odpowiedzi i zajmując 28. miejsce w województwie Małopolskim. Wynik dobry osiągnęli: uczennica klasy VI. Karolina Bentkowska (83% i 59. miejsce) oraz uczeń klasy IV. Piotr Wodecki (81% i 52. miejsce). Uczniów przygotowywała Lidia Grabowska.

13 stycznia 2012 r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej i posiedzenie Kapituły Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”, któremu przewodniczył jej Kanclerz, wicedyrektor Lucjan Michalik.

12 stycznia 2012 r. Ujrzały światło dzienne pierwsze artystyczne efekty przejęcia opieki nad „Kroniką Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie” przez Lidię Grabowską, nauczycielkę matematyki, obdarzoną dodatkowo wybitnym talentem plastycznym! To już siódmy tom „Kroniki...” w ciągu dwudziestu trzech lat istnienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.

11 stycznia 2012 r. Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny”. I tak, 1. miejsce w województwie Małopolskim (10. miejsce w Polsce) zajął Patryk Chełmecki, który uzyskał 97,5% punktów możliwych do zdobycia. Jako nagrodę otrzymał pobyt na letnim obozie naukowym. Bardzo dobre miejsca zajęli również gimnazjaliści z klasy II.: Krzysztof Kowalczyk (83,3% punktów możliwych do zdobycia) i Paweł Topór (82,5% pkt.). Uczniów przygotowywała Danuta Kocoń.

10 stycznia 2012 r. W Domu Harcerza klasa III. pod opieką Anny Siembak i Małgorzaty Bajur wzięła udział w XIV. Spotkaniach Grup Kolędniczych. Klasowy zespół wokalno-instrumentalny zajął II. miejsce w tym konkursie.


8 stycznia 2012 Gimnazjaliści wzięli udział w zbiórce pieniędzy podczas „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zebrali około 5.400 złotych. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Grzegorz Gazurek, Justyna Domagalska, Anna Płonka i Agnieszka Sas-Miśkiewicz.

6 stycznia 2012 r. Dotarła informacja, iż laureatami „Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego 2011” zostali uczniowie za zajęcie następujących miejsc w konkursie: 3. Mateusz Osmański i Aleksandra Chełmecka (ex aequo), 6. Ignacy Kwaśniewski i Maja Długosz (ex aequo), 8. Alina Kowalczyk, 9. Ida Stachura . Poza Aliną Kowalczyk z klasy II. wszyscy laureaci są uczniami klasy III. Uczniów przygotowywały: Anna Siembak i Dominika Traczyk. Pozostali uczniowie biorący udział, otrzymali dyplom uczestnika.

5 stycznia 2012 r. Dotarła informacja o wynikach ogólnopolskiego konkursu „Deutschfreund”, do którego przygotowywała uczniów kl. V Elżbieta Dubielowa. Wzięło w nim udział 711 piątoklasistów z 270 szkół podstawowych w Polsce. Najlepsze miejsca zajęli: 7. Halina Jagielska, 14. Aleksandra Wróbel, 15. Aleksandra Rusinek, 16. Emilia Sala, 18. Igor Moskała, 19. Julia Stróżecka, 21. Katarzyna Frączek, 25. Filip Bednarek, 32. Michał Sawicki, 37. Piotr Kurleto, 39. Maciej Zemanek, 41. Marta Zemanek, 44. Marcin Praski-Ćwiok. Tego samego dnia, zgodnie z wieloletnią szkolną tradycją, nauczycielka muzyki, Małgorzata Bajur, zorganizowała w holu szkoły wspólne śpiewanie kolęd (uczniowie, ich rodzice i nauczyciele). Podczas kolędowania zadebiutowali uczniowie klasy II., najmłodsi adepci tej trudnej sztuki muzykowania:Julia Zdzińska (flet poprzeczny) i Filip Fajfer (akordeon). W kolędowaniu uczniom towarzyszyli nauczyciele: Anna Siembak, Dominika Traczyk, Izabela Łoboz, Teresa Pietruska-Mrożek i dyr. Jerzy Giza.

ZOBACZ GALERIĘ

31 grudnia 2011 r.

22 grudnia 2011 r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu „Deutschfreund”, do którego przygotowywała uczniów kl. VI Elżbieta Dubielowa. Wzięło w nim udział 819 szóstoklasistów z 270 szkół podstawowych w Polsce. Najlepsze miejsca zajęli: 6. Aleksandra Bryksy, 27. Zofia Ptaszkiewicz, 32. Andrzej Zoll, 50. Tomasz Pycka, 93. Karolina Bentkowska, 103. Maria Juszczyk, 130. Maciej Zając.

21 grudnia 2011 r. Po Mszy św. w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich odbyło się w holu szkoły spotkanie wigilijne. Składano sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, śpiewano wspólnie kolędy. Uczniom i pracownikom szkoły rozdano coroczne wydawnictwo pt. „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Krakowie” (zeszyt XVIII. za rok szkolny 2010/2011). Ukazała się także gazetka szkolna pt. Kameleon” pod redakcją Krzysztofa Bigaja, z grafiką Aleksandry Wróbel i z tekstami Haliny Jagielskiej, Weroniki Morawskiej, Jakuba Franczaka, Aleksandry Rusinek, Marty Zemanek, Igora Moskały, Wojciecha Stopy, Katarzyny Bentkowskiej i s. Moniki Kotwicy.

20 grudnia 2011 r. Dotarła informacja, że uczennica klasy IB, Maria Mycek, uzyskała wyróżnienie w konkursie plastycznym pn. "Dar dla Hospicjum św. Łazarza". W tym samym dniu chór szkolny Małgorzaty Bajur wystąpił z koncertem pieśni bożonarodzeniowych w krakowskim Domu Opieki Społecznej przy ul. Praskiej. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Anna Siembak i Krzysztof Bigaj. Ogłoszono również wyniki w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn."Choinkowe dekoracje". Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy III.: Ida Stachura i Konrad Urbański.

19 grudnia 2011 r. dyr. J. Giza wystosował pismo do Zastępcy Prezydenta miasta Krakowa, Anny Okońskiej-Walkowicz. Jego treść brzmiała: „Szanowna Pani Prezydent, niniejszym kwituję odbiór maila z dnia 16 grudnia br. w sprawie opóźnienia grudniowej dotacji dla szkół niepublicznych. Nie jest to dobra wiadomość i nie działa „ku pokrzepieniu serc”. Nie zmieni tego ani wspólnota naszych oświatowych korzeni, ani ewentualne zrozumienie dla sytuacji ogólnej. Jak zawsze – mimo obowiązującej poprawności politycznej i konstytucyjnej równości wobec prawa – pozycja każdej mniejszości (w tym wypadku szkół niepublicznych) jest gorsza od pozycji większości. Stąd mój wewnętrzny smutek, bo po upływie 22 lat od 1989 roku mogę skonstatować, iż nigdy nie miałem poczucia równych szans, równego traktowania i równych możliwości, jako osoba prowadząca w Krakowie szkołę niepubliczną. Nie wspominam o tym personalistycznie, ale systemowo. Nie mówię jedynie o sobie i swojej szkole, ale o wszystkich szkołach niepublicznych w Polsce. A niestety dalej panuje niczym nie usprawiedliwiona opinia, która każe zazdrościć nam wszystkiego. Pytam tylko, czego? No, może pewnego poczucia wolności...”.

15 grudnia 2011 r. Zakończono akcję pn. „Szlachetna paczka”, kierowaną – jak co roku na terenie szkoły – przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego,Agnieszkę Sas-Miśkiewicz. W jej wyniku zebrano wiele potrzebnych produktów najróżniejszych asortymentów. Najwięcej przynieśli uczniowie z klasy VI i IB. Przy pakowaniu najbardziej pomogły uczennice z klasy I. gimnazjum. W wyniku akcji zaopatrzono 17 rodzin z Prokocimia i Gminy Brzeźnica, do której w transporcie oprócz dorosłych pomagali uczniowie: Kacper Jodłowski, Aleksandra Frączek i Zofia Ptaszkiewicz (10 paczek klasowych, 5 paczek od pracowników szkoły i 2 indywidualne: od Piotra Waszkiewicza i Michała Nowaka oraz od Klaudii i Mateusza Kostrzów).

14 grudnia 2011 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił dla społeczności szkolnej Mszę św. z okazji Święta Matki Bożej Loretańskiej, patronki religijnej szkoły podstawowej.

13 grudnia 2011 r. Dotarła informacja, że na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Prezydent RP postanowieniem z dnia 21 listopada 2011 roku nadał dyr. Jerzemu Gizie Krzyż Wolności i Solidarności „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski”.

12 grudnia 2011 r. Rozstrzygnięty został konkurs w klasie IV. pod nazwą „Ekologiczny kalendarz adwentowy wielokrotnego użytku”. Wygrała go Karolina Pernal, a dalsze miejsca zajęli: Aleksandra Kaszuba, Weronika Bentkowska i Piotr Wodecki.

9 grudnia 2011 r. Wyróżnienie w konkursie recytatorskim pn. „Nosorożce w dorożce” zdobyła uczennica klasy II., Karolina Juszczyk.

4 grudnia 2011 r. W królewskiej katedrze na Wawelu delegacja szkoły (klasy: III, IV i VI) oraz klasa II gimnazjum wzięła udział w Mszy św. i złożyła wiązankę kwiatów na sarkofagu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. W poczcie sztandarowym szkoły byli uczniowie klasy VI.: Krzysztof Kurtyka, Damian Oracz, Marcin Zemanek i Tomasz Pycka, a w poczcie sztandarowym gimnazjum uczniowie klasy II.: Krzysztof Czuła, Krzysztof Kowalczyk i Arkadiusz Drabek. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Krzysztof Bigaj, Anna Siembak, Lidia Grabowska, Joanna Słoboda-Żaba, Katarzyna Sułkowska, a także wicedyrektor szkoły, Lucjan Michalik i dyr. J. Giza.

ZOBACZ GALERIĘ

26 listopada 2011 r. W auli Straży Granicznej w Nowym Sączu pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego odbyło się spotkanie autorskie dyr. Jerzego Gizy, związane z wydaniem jego nowej książki pt. „Organizacja „Wolność” 1918. Polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej i losy jej bohaterów”.

22 listopada 2011 r. Przed Komisją Małopolskiego Kuratorium Oświatowego egzamin na stopień nauczyciela dyplomowanego zdali: Marek Olchawa, nauczyciel wychowania fizycznego oraz Iwona Abramczyk-Kocemba, szkolny pedagog i reedukator.

21 listopada 2011 r. Ogłoszono statystyki dotyczące części testowej Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów. W Olimpiadzie wzięło udział ponad 14 tysięcy uczniów z 1270 gimnazjów w całej Polsce. Osiągnięte wyniki: Paweł Topór 10,5 punkta, Patryk Chełmecki 9,5 pkt., Łukasz Poskrobko 9,5 pkt., Wojciech Kowalczyk 8,5 pkt., Katarzyna Bentkowska 8,5 pkt., Krzysztof Kowalczyk 6,0 pkt., Szymon Lange 5,0 pkt. Średni wynik uczniów SG nr 1 w Krakowie: 8,21 pkt., średni wynik uczniów w województwie Małopolskim: 6,41 pkt., średni wynik w Polsce 6,2 pkt. Uczniów przygotowywała Danuta Kocoń.

19 listopada 2011 r. W filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie odbył się konkurs recytatorski pt. „Nosorożce w dorożce” (w pierwszą rocznicę śmierci Ludwika Jerzego Kerna). Wyróżnienia w tym konkursie zdobyły uczennice klasy II: Karolina JuszczykAleksandra Wilk oraz klasy III: Aleksandra ChełmeckaMatylda Wilam. Dziewczęta przygotowywały się pod opieką wychowawczyń: Dominiki Traczyk i Anny Siembak.

18 listopada 2011 r. Późnym popołudniem odbyła się w szkole prelekcja biegłego sądowego ds. nieletnich, Elżbiety Kani. Spotkanie zaaranżowała i prowadziła Iwona Abramczyk-Kocemba. Zebrani rodzice (16 osób) wysłuchali informacji na temat „jak słuchać relacji własnego dziecka”. Na spotkaniu były także zainteresowane problematyką nauczycielki: Anna Siembak, Dominika Traczyk, Małgorzata Leśniowska, Joanna Ślesieńska-Golonek, Katarzyna Giza, Ewa Piórkowska. Dzieci mam uczestniczących w spotkaniu miały zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej pod okiem Izabeli Łoboz oraz Anną Pomykalską, artystą plastykiem od techniki „malowania piłeczkami”, która została zaproszona przez przewodniczącą Rady Rodziców, Jowitę Kanię-Stachurę w ramach współorganizacji spotkania.

15 listopada 2011 r. W Domu Kultury „Solvay” na zamknięcie obchodów związanych ze Świętem Szkoły wystawiono dla klas II–VI musical pt. „Duchy”, który otrzymał w maju br. główną nagrodę na XVI. Przeglądzie Teatralnym Szkół Niepublicznych w Krakowie (reżyseria: Andrzej Salawa, choreografia: Katarzyna Giza, muzyka: Małgorzata Bajur). Odbyły się też pokazy taneczne. W tym samym czasie klasy IA i IB miały w holu szkolnym konkurs i zabawę pt. „85. urodziny Kubusia Puchatka”. Spotkanie dla najmłodszych zorganizowały Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Karolina Auzbiter Małgorzata Leśniowska.

GALERIA

14 listopada 2011 r. W Krakowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych reprezentacja gimnazjum wywalczyła II. miejsce. Drużyna grała w składzie: Krzysztof Czuła, Arkadiusz Drabek, Bartłomiej Kijanka, Jan Ksel, Łukasz Poskrobko, Jakub Seweryn, Paweł TopórPiotr Waszkiewicz. Reprezentację przygotowali do turnieju: Łukasz Kindlik i Grzegorz Gazurek.

11 listopada 2011 r. Delegacja szkoły i gimnazjum tradycyjnie uczestniczyła w krakowskich uroczystościach Święta Niepodległości Polski. Na placu Matejki u Grobu Nieznanego Żołnierza uczniowie wraz z wicedyrektor szkoły Teresą Pietruską-Mrożek złożyli wiązankę kwiatów. Delegację uczniowską stanowili: Katarzyna Czarnecka, Alicja Kochan, Jan Ksel, Weronika Morawska, Aleksandra Stopa, Oskar Świętalski i Aleksandra Wróbel.

Zobacz GALERIĘ

10 listopada 2011 r. Z okazji Święta Szkoły, w wigilię Święta Niepodległości Polski, na masztach przed szkołą zawisła flaga państwowa i szkolna oraz odbyło się wspólne patriotyczne śpiewanie. Uroczystość w holu szkoły rozpoczęło trio uczniowskie z klasy II., śpiewając pieśń pt. „Orlątko” ( Karolina Juszczyk, Alina Kowalczyk, Aleksandra Wilk). Krótko przemówił dyr. J. Giza, koncentrując się na wymowie terminu WOLNOŚĆ w kontekście przeszłości i teraźniejszości Polski. Wręczył pracownikom szkoły nagrody Jubileuszowe ( Lech Włodarz, Agnieszka Sas-Miśkiewicz i Janina Wrona), a także Nagrodę Ministra Edukacji, którą otrzymała nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Słoboda-Żaba. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Aleksandra Stopa, wręczyła uhonorowanym pracownikom róże. Wicedyrektor szkoły, Teresa Pietruska-Mrożek wręczyła zwycięzcom konkursu o Zbigniewie Herbercie nagrody ( Alicja Kochan, Anna Juszczyk, Katarzyna Bentkowska, Dominik Kochan, Arkadiusz Drabek i Arkadiusz Gaweł). Wychowawczyni klasy II., Dominika Traczyk, wręczyła nagrody w pozaszkolnym i szkolnym konkursie plastycznym. Dyplomy otrzymali: Piotr Kozdra, Wiktor Sieńko, Maria Stoińska, Maria Tracz i Julia Zdzińska, a także: Filip Fajfer, Martyna Fajfer, Jakub Jura, Justyna Jura, Ignacy Kwaśniewski, Magdalena Major i Jan Tyrawa. Następnie solo śpiewała Julia Zdzińska. Uroczystość zakończyła etiuda poetycko-muzyczna przygotowana przez polonistę, Krzysztofa Bigaja przy współudziale wokalno-muzycznym Małgorzaty Bajur. Sam w niej grał i śpiewał, a towarzyszyli Mu uczniowie: Krzysztof Burkat (instrumenty klawiszowe), Karolina Bacior, Aleksandra Frączek, Maria Juszczyk, Klaudia Kostrz, Karolina Kutrzuba, Kornelia Majewska, Karolina Pernal, Aleksandra Pycka, Tomasz Pycka, Marta Zemanek. W tym też dniu w „Dzienniku Polskim” ukazały się dwa wywiady z dyrektorem szkoły na temat jego najnowszej książki i drugi na temat wychowania patriotycznego. W tym też dniu biblioteka szkolna otrzymała w prezencie od dr. Jarosława Szarka z Biura Edukacji Publicznej IPN kilka egzemplarzy książek historycznych dla dzieci z jego cyklu autorskiego pt. „Kocham Polskę”.

8 listopada 2011 r. Nadeszły podziękowania od dyr. Adama Rąpalskiego dla szkolnego chóru Małgorzaty Bajur „za uświetnienie uroczystości inauguracji Muzeum Armii Krajowej po remoncie jego budynków”. Dyrektor Muzeum napisał także, iż „wspólny występ uczniów i członków Chóru Cecyliańskiego stanowił doskonałą metaforę międzypokoleniowego przenikania się wartości historycznych i patriotycznych, wywołując niekłamane wzruszenie kombatantów”.

7 listopada 2011 r. W Krakowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych reprezentacja szkoły podstawowej wywalczyła I. miejsce. Drużyna grała w składzie: Daria Ciszewska, Kacper Jodłowski, Piotr Kurleto (król strzelców turnieju), Jakub Skucha, Jakub Szanser, Maciej Zemanek i Marcin Zemanek. Reprezentację przygotowali do turnieju: Łukasz Kindlik i Grzegorz Gazurek.

7 listopada 2011 r. Odbyły się zebrania klasowe.

5 listopada 2011 r. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn. „Mój portret”. Wyróżnienie otrzymała Maria Mycek za obraz pt. „Portret mamy z kotem”.

4 listopada 2011 r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.

3 listopada 2011 . Dyr. J. Giza spotkał się z Przewodniczącą Rady Rodziców, Jowitą Kanią-Stachurą, celem omówienia bieżących spraw szkolnych oraz planów inwestycyjnych szkoły (2012-2013). Rozmawiano także o najbliższych wspólnych przedsięwzięciach Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły, dotyczących jej programu kulturowego i szeroko pojętej pedagogizacji rodziców (udzielanie im wsparcia metodycznego w tej materii i poradnictwa).

2 listopada 2011 r. W Dzień Zaduszny uczniowie zapalili znicze przed szkolnymi miejscami pamięci narodowej: pod głazem Papieskim upamiętniającym Ojca Świętego Jana Pawła II, pod kolumną Katyńską upamiętniającą polskie ofiary mordu na „ziemi nieludzkiej” z 1940 r. oraz pod tablicą poświęconą ostatniemu prezydentowi II RP, Ryszardowi Kaczorowskiemu i jego oficerowi ochrony, Arturowi Francuzowi, którzy ponieśli śmierć w Smoleńsku.

29 października 2011 r. Młodzież gimnazjalna wzięła tradycyjnie udział w kweście cmentarnej na rzecz Hospicjum św. Łazarza. W akcji uczestniczyli również nauczyciele: Justyna Domagalska, Małgorzata Leśniowska, Anna Płonka, Agnieszka Sas-Miśkiewicz i Anna Siembak. Spośród gimnazjalistów w tej zbiórce pieniędzy na jakże szczytny cel wzięli udział następujący uczniowie: Aleksandra Burtan, Filip Długosz, Paweł Goncerz, Michał Gutek, Bartłomiej Kijanka, Jan Ksel, Maciej Kustowski, Martyna Nowak, Łukasz Poskrobko, Hanna Ptaszkiewicz, Jakub Seweryn, Filip Skowron i Piotr Waszkiewicz.

27 października 2011 . Dyr. J. Giza wraz z uczniami uporządkowali teren wokół grobu Marii Piłsudskiej-Juchniewiczowej, siostry Pierwszego Marszałka Polski. Grób znajdujący się w Krakowie przy ul. Maki Czerwone przybrano w kwiaty, zapalono znicze. Wspólnie odmówiono za zmarłą „Wieczne odpoczywanie”. Delegację uczniowską stanowili: Krzysztof Kurtyka, Wojciech Trzciński i Andrzej Zoll.

25 października 2011 r. Szkołę po raz kolejny odwiedził „The Bear Educational Theatre” z Pragi. Aktorzy zaprezentowali trzy anglojęzyczne spektakle na różnych poziomach językowych: „Jackie and the Giant” dla klas I–III SP, „Aliens Return” dla klas IV–VI, a także „History of England” dla gimnazjalistów. Uczniowie z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyli w tej interaktywnej i jakże wyjątkowej lekcji języka angielskiego, którą zaaranżowała nauczycielka języka angielskiego, Barbara Pastuszczak.

24 października 2011 Odbył się w szkole próbny alarm przeciwpożarowy, zaplanowany i przeprowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego, Grzegorza Gazurka przy udziale obserwatorów z Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie i pracownicy szkoły sprawnie zebrali się w wyznaczonym miejscu koncentracji na wypadek alarmu, uzyskując pochlebne oceny od strażaków.

22 października 2011 r. Rozstrzygnięty został konkurs pn. „Wiedźmy i Wiedźminki” dla dzieci nauczania początkowego. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Kozdra, Maria Tracz i Julia Zdzińska. Rozstrzygnięto również konkurs pn. „Krasnoludki i inne jesienne stworki”. Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Sieńko i Maria Stoińska.

21 października 2011 r. Odbyła się Herbertiada, przygotowane przez klasę I gimnazjum pod kierownictwem Teresy Pietruskiej-Mrożek. W konkursie na najlepszy plakat ilustrujący życie i twórczość Zbigniewa Herberta wygrał zespół w składzie: Alicja Kochan, Anna Juszczyk, Katarzyna Bentkowska, Dominik Kochan, Arkadiusz Drabek i Arkadiusz Gaweł.

20 października 2011 r. Odbył się kiermasz jesienny zorganizowany przez klasę V. Akcję koordynowała Agnieszka Sas-Miśkiewicz i Justyna Domagalska. Zebrano 1258 zł, które otrzyma Fundacja „Zdążyć z pomocą”, otaczające opieką dzieci chore i niepełnosprawne.

19 października 2011 Ukazała się drukiem kolejna książka historyczna dyr. Jerzego Gizy. Nosi tytuł „Organizacja Wolność 1918. Polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej i losy jej bohaterów”. W przedmowie do niej prof. dr hab. Ryszard Terlecki napisał m.in.: „Pamięć o organizacji „Wolność” przywrócił polskiej historii Jerzy Giza. Już wcześniej dał się poznać jako znakomity badacz i popularyzator niepodległościowych tradycji Sądecczyzny, którego niestrudzone poszukiwania rozmaitych historycznych detali w archiwach, muzeach i prywatnych zbiorach w Polsce i na świecie, nieraz zawstydzały niejednego z uniwersyteckich historyków”[...]. Autor zaraża nas swoim entuzjazmem w poszukiwaniu prawdy i przekonaniem o nieprzemijającym znaczeniu przeszłości. Jego książka pozwala wierzyć, że nawet na pozór zapomniane epizody naszych wysiłków i prac zostaną kiedyś odkryte i uwiecznione”.

17 października 2011 r.W jednej ze szkolnych pracowni informatycznych całkowicie wymieniono sprzęt (komputery, monitory, programy).

14 października 2011 r. Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej zwanej Dniem Nauczyciela, dyrektor szkoły złożył na ręce nauczycieli podziękowania za ich trud w kształtowaniu młodych pokoleń. Także Aleksandra Stopa, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, złożyła życzenia nauczycielom i dyrekcji szkoły. Odbyły się też gry i zabawy w sali gimnastycznej, które przygotowali Marek Olchawa i Grzegorz Gazurek. Nauczyciele skorzystali z poczęstunku, jaki przygotowała Rada Rodziców. W tym dniu pamiętano o słowach Józefa Piłsudskiego, wypowiedzianych do nauczycieli w 1923 r.: „Stanęliście do pracy odrodzenia w odrodzonej Ojczyźnie, aby odrodzić dusze, które się w niewoli splugawiły i znikczemniały. Odrodzić dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, wyższym, potężniejszym i silniejszym – oto Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła krwią wylaną, jesteście tymi, którzy w odrodzeniu Polski i człowieka macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynie w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej płynęło życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, abyście w tej pracy mieli powodzenie i odczuwali płynące z niej szczęście, aby te dzieci, co przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą, o Was tak serdecznie wspominały”.

10 października 2011 r. Dotarła do szkoły informacja, iż nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Słoboda-Żaba otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

8 października 2011 r. Na terenie szkoły odbył się piknik zorganizowany wspólnymi siłami przez wychowawców klas wraz ze swoimi uczniami i przy wsparciu pozostałych nauczycieli oraz rodziców. Głównym animatorem przedsięwzięcia była wicedyrektorka szkoły, Teresa Pietruska-Mrożek przy współudziale Rady Rodziców.

6 października 2011 r. Odbył się w szkole próbny alarm przeciwpożarowy, zaplanowany i przeprowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego, Grzegorza Gazurka. Uczniowie i pracownicy szkoły sprawnie zebrali się w wyznaczonym miejscu na podwórzu szkolnym.

5 października 2011 r. W ramach profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na drodze odbyło się dla klas I. szkoły spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, Jerzym Filipczukiem. Zajęcia wchodzą w skład cyklu działań profilaktycznych szkolnego gabinetu pedagogicznego i zostały zaaranżowane przez Iwonę Abramczyk-Kocembę.

26 września 2011 r. Chór szkolny Małgorzaty Bajur śpiewał podczas uroczystości otwarcia po remoncie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ponad pięciuset osobowe audytorium złożone w zasadniczej części z żołnierzy Polski Podziemnej nagrodziło występ długą owacją. Opiekę nad uczniami sprawowali: Anna Siembak , Agnieszka Sas-MiśkiewiczKrzysztof Bigaj. Wśród licznie zgromadzonych kombatantów i zaproszonych gości był m.in. kard. Franciszek Macharski, poseł na Sejm, prof. Ryszard Terlecki, prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wojewoda Małopolski, Stanisław Kracik i dyrektor Oddziału Krakowskiego IPN, dr Marek Lasota.

20 września 2011 r. Pod nadzorem Agnieszki Sas-Miśkiewicz odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego szkoły i gimnazjum. Przewodniczącą SU została Aleksandra Stopa, a wiceprzewodniczącymi: Bartosz KijankaAleksandra Kwiek. Wybory przygotowały i pomogły sprawnie przeprowadzić uczennice klasy II. gimnazjum: Karolina Burliga, Agnieszka GołuszkaJulia Szmid.

14 września 2011 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. dla uczniów szkoły i gimnazjum z okazji święta patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki.

5 września 2011 r. Wychowawcy poinformowali o wyborze ze swych klas delegatów do Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. W nowym roku szkolnym poszczególne klasy będą reprezentowali: IA – Stanisław Kukułka (wiceprzewodniczący), IB – Małgorzata Gerjatowicz-Osmańska (sekretarz), II – Justyna Okońska, III – Jowita Kania-Stachura (przewodnicząca), IV – Magdalena Biłous-Pernal, V – Beata Stróżecka (skarbnik), VI – Katarzyna Maciejewska-Zemanek.

2 września 2011 r. Rozpoczęły się zajęcia szkolne zgodnie z planem dla każdej z klas, a po południu odbyły się zebrania klasowe.

1 września 2011 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów odprawiona została uroczysta Msza św., którą celebrował ks. kanonik Adam Podbiera. Po Mszy św. w teatrze „Bagatela” miało miejsce powitanie nowej klasy I., innych nowych uczniów szkoły (Emilia Brzegowy i Jędrzej Chmiel) oraz gimnazjum (Agata Caban, Ewa Kozdra i Piotr Śmietana), a także nowych nauczycieli (Krzysztof Bigaj, Justyna Domagalska, Marcin Kordaszewski, s. Monika Kotwica, Izabela Krużel, Aneta Repeta). W trakcie uroczystości ogłoszono, iż stypendium naukowe otrzymali gimnazjaliści: Aleksandra Burtan i Martyna Nowak oraz Karolina Burliga, Anna Juszczyk i Wojciech Kowalczyk. Odznaczono Dominikę Traczyk i Justynę Jedynak srebrnym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” „za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych”, Grzegorza Gazurka brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” „za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”, Lucjana Michalika i Joannę Słobodę-Żabę Medalem „PRO MEMORIA” „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski”. Dyr. Jerzy Giza w całości swoje wystąpienie poświęcił śp. dr. Mirosławowi Gręboszowi, nazywając Go „naszym szkolnym posłem u Pana Boga...”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03