Działalność biblioteki szkolnej w roku 2008/2009 :


Rok szkolny 2008/2009 to następny rok prężnej działalności biblioteki szkolnej : Szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. • Od kilku lat nauczyciel bibliotekarz oraz nauczycielki nauczania początkowego systematycznie czytają uczniom książki.
• Co tydzień, w środę o 8.30 spotykają się uczniowie z klas „0” – III szkoły podstawowej na „Spotkanie przyjaciół książek”.

Odbyły się następujące konkursy :

• We wrześniu dla klasy „0” „Zakładka do ulubionej książki”.
• W październiku dla klas „0” i I „Portret Kubusia Puchatka”.
• W październiku Anna Juszczyk z klasy V. wzięła udział w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Nasza Księgarnia a dotyczącym książki „Wiejemy do lasu”.
• W listopadzie eliminacje szkolne do ogólnopolskiego konkursu „Prezent dla książkowego misia” organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
• W grudniu literacki dla klas IV–VI „Mikołajki z Mikołajkiem”, we współpracy z nauczycielką języka polskiego dr Barbarą Munk.
• W grudniu plastyczny dla klas I – III „Mikołajki z Mikołajkiem”.
• W styczniu „Konkurs Pięknego Czytania” dla klas I–III szkoły podstawowej.
• W marcu uczeń z klasy III. Andrzej Zoll wziął udział i otrzymał wyróżnienie podczas „II. Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania” organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. W konkursie brali udział uczniowie z 43 szkół podstawowych województwa małopolskiego.
• W styczniu dla uczniów z klas II–IV szkoły podstawowej – „Zaczytana zakładka”, eliminacje szkolne do międzyszkolnego konkursu.
• W kwietniu międzyszkolny konkurs dla uczniów klas IV–VI „Przyjaciel wesołego diabła i inne opowiadania” Kornela Makuszyńskiego. Uczennica klasy VI. Gabriela Kurek zajęła IV. miejsce.
• Całoroczny na najlepszego czytelnika (trwający od początku września do końca roku szkolnego).
• Najlepszymi czytelnikami zostali : w klasach I – III – Karolina Pernal, w klasach IV – VI – Anna Juszczyk.

Nauczyciel bibliotekarz prowadził edukację czytelniczą :

• Realizacja lekcji bibliotecznych we wszystkich klasach szkoły podstawowej.
• W ciągu całego roku szkolnego cotygodniowe spotkania z klasą „0” na „Godzinę z ciekawą książką”.
• Przeprowadzenie w gimnazjum zajęć z zakresu podstaw bibliografii. Zorganizowano spotkanie z autorem.
• W kwietniu 2009 r. gościł w szkole autor książek dla dzieci Wiesław Drabik. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania ciekawostek o tworzeniu książek, a także zdobycia autografu autora. Przeprowadzono „Plebiscyt na najlepszą książkę”.
• We wszystkich klasach został zorganizowany „Plebiscyt …” W szkole podstawowej zwyciężyły książki o Karolku, Mikołajku i Martynce, a w gimnazjum seria o Wiedźminie. Miały miejsce imprezy biblioteczne dla klas „0” i I – „Urodziny Kubusia Puchatka”.
• Opis zabawy i zdjęcia z niej zostały umieszczone na szkolnej stronie w Internecie, a także wydrukowane w corocznym Biuletynie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Inne :
• Stałe powiększanie zbiorów. Obecnie w bibliotece znajduje się : 5379 woluminów, 845 podręczników, 246 wydawnictw multimedialnych.
• Zachęcenie uczniów do pisania recenzji książek i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły. Recenzje umieszczają zarówno młodsze dzieci, jak i gimnazjaliści.
• Bardzo znaczny wzrost czytelnictwa.
• Organizacja zbiórki książek dla świetlic środowiskowych z Gminy Brzeźnica pod hasłem "Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy".
• Przygotowywanie dekoracji w bibliotece prezentującej najciekawsze prace uczniów.
• Zaangażowanie uczniów w pomoc w bibliotece – oprawa książek, wypisywanie kart itp.


Serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki w następnym roku szkolnym.Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03