ARCHIWUM 2018/201931 sierpnia 2019 r. Zakończył się trzydziesty rok działalności szkoły i dwudziesty rok działalności gimnazjum, będący równocześnie rokiem jego likwidacji w związku ze zmianą struktury systemu oświatowego w Polsce. Z tym dniem pracę w szkole zakończyli: Andrzej Salawa (kultura teatralna), Tobiasz Cieślak (katecheza) i Teresa Pietruska-Mrożek (język polski), a z pracy w szkole zrezygnowały nauczycielki nauczania początkowego: Małgorzata Leśniowska i Joanna Ślesieńska-Golonek.

26 sierpnia 2019 r. Kapituła Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” ogłosiła, że Medalem Srebrnym zostaną uhonorowani: Maciej Biel, Paweł Broś, Paulina Jaworska-Gąsiorek i Anna Zientała, a Medalem Złotym: Katarzyna Sułkowska „po dwudziestu latach pracy w SSP nr 1”. Kapituła ogłosiła również, iż Szkolny Krzyż Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” otrzyma: ks. kanonik Adam Podbiera (nr 8) za dwadzieścia osiem lat służby duszpasterskiej w SSP nr 1.

21 sierpnia 2019 r. Dotarła informacja, że nauczycielka matematyki i plastyki, Lidia Grabowska wraz z prof. Małgorzatą Buczek-Śledzińską z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wygrały konkurs pn. "Mistrz - Uczeń" i otrzymały Nagrodę Zarządu Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz promocji kultury.

19 sierpnia 2019 r. dyr. Jerzy Giza wystosował pismo do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek w sprawie dyskryminacji szkolnictwa niepublicznego w związku z nową ustawą i rozporządzeniem MEN.

10 sierpnia 2019 r. dyr. Jerzy Giza wystosował pismo do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy w sprawie „nierównego traktowania przez Państwo podmiotów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży” w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 lipca br., które eliminuje „oświatę niepubliczną we wzroście planowanych dotacji dla polskiego szkolnictwa”.

6 sierpnia 2019 r. W ślad za pismem do MEN z 1 lipca br. w sprawie „nieuczciwego rozliczania się Państwa Polskiego ze szkolnictwem niepublicznym”, dyr. Jerzy Giza wystosował pismo do Dariusza Piontkowskiego, ministra Edukacji Narodowej, w sprawie nowego rozporządzenia MEN, w którego treści oświata niepubliczna została wyeliminowana we wzroście planowanych dotacji dla polskiego szkolnictwa (w części związanej ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 IX 2019 r.)! Identycznej treści pismo zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i ministra Finansów, Mariana Banasia.

17 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza otrzymał odpowiedź od Ministra Finansów Mariana Banasia „w sprawie wypracowania wspólnych metod działania ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osób zarządzających niepublicznymi placówkami oświatowymi”. Minister podziękował „za przekazane uwagi dotyczące sytuacji szkolnictwa niepublicznego w Polsce i cenne wskazówki”.

14 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza wziął udział w uroczystości w królewskiej katedrze na Wawelu i przemawiał w krypcie marszałka Piłsudskiego pod wieżą Srebrnych Dzwonów. W trakcie uroczystości Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w asyście Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie (płk Marcin Żal) wręczył rodzinie Gizów Krzyż Walecznych nadany 98 lat temu śp. Piotrowi Gizie „za bohaterstwo wykazane w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji w 1920 r.”.

13 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza spotkał się z przedstawicielami klasy absolwenckiej rocznik 1999 (stoją od lewej: Dominika Bednarz, Stanisław Magierski, Anna Gumułka, Krzysztof Janowski, Katarzyna Giza, Jakub Krzyżanowski, Karolina Pilch).

6 lipca 2019 r. Absolwentka szkoły Aleksandra Chełmecka zajęła 13 miejsce w Mistrzostwach Świata w tańcu, które odbywały się w Portugalii (choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz).

5 lipca 2019 r. Zakończył się II turnus projektu pn. „Wakacje w Szkole” przy współudziale nauczycieli (Małgorzata Bajur, Justyna Domagalska, Grzegorz Gazurek, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Lidia Grabowska, Anna Krzeszowiak, Małgorzata Leśniowska, Agnieszka Miśkiewicz, Marek Olchawa, Anna Płonka, Sabina Rawicz-Mikułowska, Katarzyna Sułkowska, Mateusz Szczygieł, Joanna Ślesieńska-Golonek).

4 lipca 2019 r. Nadeszło pismo gratulacyjne z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły od prezesa Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego Tadeusza Żaby-Bujwida

3 lipca 2019 r. Podczas Mistrzostw Świata w tańcu, które odbywały się w Portugalii, drużyna w składzie: Zuzanna Berendt (kl. IV), Wiktora Gere (kl. VI) i Aleksandra Chełmecka (absolwentka) zajęła 17 miejsce na 37 startujących zespołów. Opiekun artystyczny: Katarzyna Giza-Szpakowicz.

1 lipca 2019 r. Stanowisko zastępcy dyrektora ZSS nr 1 objęły Sabina Rawicz-Mikułowska i Danuta Kocoń.

29 czerwca 2019 r. Lidia Grabowska ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (praca pisemna: pt. „Stworzenie – po-tworzenie”, prace plastyczne: m.in. „Bóg Ojciec - Stań się”, „Ogień”, „Ziemia”, „Woda”, „Powietrze”, „Miłość”, „Hermes wiedzie duchy bohaterów do głębin Hadesu”, „Kora i Demeter”, „Pallas i Nike”, „Pas kontuszowy inspirowany polichromią”, graffiti karykatury „Bitwy pod Grunwaldem”, film „Powstanie Żywiołów”).

24–28 czerwca 2019 r. Odbył się I turnus projektu pn. „Wakacje w Szkole” pod kierownictwem Sabiny Rawicz-Mikułowskiej i przy współudziale nauczycieli (Anna Biel, Maciej Biel, Mateusz Gadomski, Grzegorz Gazurek, Katarzyna Giza-Szpakowicz, Paulina Jaworska-Gąsiorek, Izabela Łoboz, Agnieszka Miśkiewicz, Barbara Pastuszczak, Anna Siembak-Stawowiak, Joanna Słoboda-Bujwid, Mateusz Szczygieł, Anna Zientała).

19 czerwca 2019 r. W auli Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyła się podwójna ceremonia zakończenia roku szkolnego. Do południa rozdano świadectwa i nagrody dla klas I–IV, a po południu dla klas V–VIII i gimnazjum. Podczas popołudniowej uroczystości pożegnano odchodzącą w stan nauczycielskiego spoczynku Teresę Pietruską-Mrożek, zastępcę dyrektora ZSS nr 1. Laudację wygłosiła Anna Zientała, ozdobny dyplom autorstwa plastycznego Lidii Grabowskiej wręczył Grzegorz Gazurek, bibliofilskie prezenty od pracowników szkoły wręczyli: dyr. Jerzy Giza, Danuta Kocoń i wicedyrektor Lucjan Michalik, kwiaty przedstawiciele SU na czele z jego opiekunem Agnieszką Miśkiewicz, a także wychowankowie z różnych lat, m.in. Katarzyna Giza-Szpakowicz, Dominika Bednarz, Klaudia Kostrz, Karolina Pernal, Jan Seweryn.

13 czerwca 2019 r. Szkolny zespół "Mini Jerzki" zdobył 3 miejsce za musical "Do poduszki" podczas finału XXVII Małopolskich Spotkań Teatrzyków Dziecięcych (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz).

12 czerwca 2019 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. na zakończenie roku szkolnego.

W tym dniu uczniowie wzięli udział w VII Festiwalu Piosenki Angielskiej w Rabce-Zdroju, gdzie najbardziej utalentowani wokaliści z Małopolski rokrocznie prezentują swoje wykonania na scenie lokalnego amfiteatru w Parku Zdrojowym. Pierwsze miejsca w kategorii klas I-III zdobył Bartosz Łach, który brawurowo wykonał utwór "Stand by me". Wyróżniono duet Heleny Kolczyńskiej i Małgorzaty Kopiec, solowe występy Eriki Ciembroniewicz i Zofii Figury oraz wykonanie oscarowej kompozycji "Moon River" uczennic z klas IV-VI: Mileny Tarczyńskiej, Aleksandry Dworak, Hanny Kolczyńskiej, Aleksandry Osuch, Marii Dworak, Nikoli Startek, Magdaleny Hnacik, Gabrieli Juszczyk i Antoniny Piejak. Uczniom towarzyszyła Małgorzata Bajur oraz nauczycielki języka angielskiego Paulina Jaworska-Gąsiorek i Barbara Pastuszczak.

11 czerwca 2019 r. W auli Jana Pawła II odbyły się „Prezentacje Artystyczne” przygotowane przez Andrzeja Salawę, Małgorzatę Bajur i Katarzynę Gizę-Szpakowicz.

10 czerwca 2019 r. Nadeszły podziękowania od prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza „za włączenie się w dwudziestą drugą edycję akcji „Pola Nadziei”. Akcję w szkole zorganizowały: Agnieszka Miśkiewicz i Małgorzata Leśniowska (uzbierano 1422 zł).

8 czerwca 2019 r. Dotarła informacja, że prace Lidii Grabowskiej pt. "Dwa żywioły" inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego otrzymały wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie i będą eksponowane na dorocznej wystawie prac studentów ASP (Dom Olgi Boznańskiej, ul. Piłsudskiego 21).

7 czerwca 2019 r. Uczniowie klas IV-VI wraz z Barbarą Pastuszczak celebrowali w szkolnym ogrodzie "Full English Breakfast", podsumowując na świeżym powietrzu roczną naukę języka angielskiego.

5 czerwca 2019 r. Odbyły się „Prezentacje Naukowe” pod auspicjami wicedyrektora ZSS nr 1, Teresy Pietruskiej-Mrożek. Uczniowie najstarszych klas zaprezentowali swoje projekty. Wyróżniono prezentacje: „Moda w dwudziestoleciu międzywojennym” (Iga Hołówka i Barbara Ortyńska), a także „Teoria heliocentryczna” (Filip Kucharski). Prezentacje zakończyły fascynujące pokazy chemiczne (Paweł Broś) i fizyczne (Danuta Kocoń).

4 czerwca 2019 r. Delegacja SSP nr 1 (wicedyrektorzy: Teresa Pietruska-Mrożek i Lucjan Michalik) wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w pogrzebie śp. Anny Hadryś, należącej od 1989 r. do szczupłego grona pierwszych rodziców w historii szkoły, a w latach 1993–1995 przewodniczącej Rady Szkoły.

2 czerwca 2019 r. W kościele Braci Mniejszych Kapucynów odprawiona została przez ks. kanonika Adama Podbierę Msza św. w rocznicę przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przez kl. IV (wychowawca: Katarzyna Sułkowska).

1 czerwca 2019 r. Do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpili uczniowie kl. III (wychowawca: Sabina Rawicz-Mikułowska). Uroczystość religijna odbyła się w kościele Braci Mniejszych Kapucynów. Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Adam Podbiera. Oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, pomoc w przygotowaniu uczniów: katecheta, Tobiasz Cieślak.

29 maja 2019 r. Odbyła się kolejna uroczystość z okazji „Dnia Rodziny”, tym razem dla rodziców kl. II (Małgorzata Leśniowska) i kl. I A (Joanna Ślesieńska-Golonek). Nad całością artystyczną czuwali i tym razem Andrzej Salawa i Małgorzata Bajur.

28 maja 2019 r. Odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Rodziny” dla rodziców kl. III (Sabina Rawicz-Mikułowska) i kl. I B (Anna Siembak-Stawowiak). Uczniowie starsi zaprezentowali spektakl w języku angielskim pt. „The tale of twelve months”, który przygotowali z Pauliną Jaworską-Gąsiorek, a młodsi muzykowali i zaprezentowali spektakl pt. „Czerwony Kapturek”. Nad całością artystyczną czuwali Andrzej Salawa i Małgorzata Bajur. Po części artystycznej odbyły się spotkania w klasach z prezentami dla rodziców i poczęstunkiem.

24 maja 2019 r. dyr. Jerzy Giza otrzymał w Rzeszowie tytuł "Honorowego Podhalańczyka" od dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Dariusza Lewandowskiego "za propagowanie chlubnych tradycji Wojsk Górskich i Podhalańskich". Do tytułu przypisane zostały insygnia, czyli ciupaga i kapelusz Strzelca Podhalańskiego, będące - jak napisano - "symbolami wartości mężnych i walecznych Podhalan, a także wyrazem ciągłej więzi z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich".` ODWIEDŹ GALERIĘ


Prof. Jerzy Giza został "Honorowym Podhalańczykiem" link do artykułu

23 maja 2019 r. Odbył się „Dzień Ciast Świata”, z którego całkowity dochód został trady-cyjnie przekazany na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Akcję organizowały: Agnieszka Miśkiewicz i Małgorzata Leśniowska. Zebrano 1422 zł.

23 maja 2019 r. Zespół „Mini Jerzyki” został wytypowany do nagród i wyróżnień podczas XXVII Małopolskich Spotkań Teatrzyków Dziecięcych za musical „Do poduszki” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz).

22 maja 2019 r. Dotarła informacja, iż Milena Tarczyńska z kl. IV uzyskała dobry wynik w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego FOX 2019. Wśród uczniów kl. V najlepszy rezultat osiągnął Jan Wodecki, a w kategorii kl. VI Filip Kucharski (opiekun naukowy: Barbara Pastuszczak).

21 maja 2019 r. dyr. Jerzy Giza wygłosił laudację podczas uroczystego posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza z okazji przyznania „Tarczy Herbowej Miasta” ppłk. Rafałowi Iwankowi, dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich z Rzeszowa.

21 maja 2019 r. W ramach XXI Zawodów Sportowych Krakowskich Szkół Niepublicznych odbył się turniej piłki nożnej, w którym reprezentacja SG nr 1 zajęła III miejsce (Patryk Kruszyński, Kacper Banasiak, Igor Szajer, Kacper Sala i Dawid Żak), reprezentacja SSP nr 1 zajęła I miejsce (Mikołaj Nadczuk, Iwo Michalik, Tomasz Osuch, Mikołaj Dzięgło, Grzegorz Chudzik, Franciszek Mikołajczak, Stanisław Kopaczyński i Mateusz Tabisz). Trener: Grzegorz Gazurek.

20 maja 2019 r. Z okazji 210 urodzin i 170 rocznicy śmierci poety w szkolnym ogrodzie na trawie odbyło się „Czytanie Słowackiego”. Udział wzięły klasy VI–VIII i kl. III gimnazjum. Spotkanie zorganizowały: Teresa Pietruska-Mrożek i Anna Zientała.

20 maja 2019 r. Reprezentacja szkoły w kategorii klas I-IV zajęła czwarte miejsce w turnieju piłkarskim pn. "Mlekołaki" (Ignacy Kopaczyński, Artur Jodłowski, Igor Stanek, Andrzej Loch, Filip Czura, Artur Toporowski, Mikołaj Raźniak, Franciszek Piejak i Adam Kociuba). Trener: Marek Olchawa.

19 maja 2019 r. Delegacja szkoły i gimnazjum (Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie) wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w Mszy św. w katedrze na Wawelu z okazji 84 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Złożono kwiaty u trumny Marszałka w jego krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

18 maja 2019 r. zakończył się międzynarodowy turniej "Młode Talenty 2019" w Trzyńcu (Czechy) dla chłopców z rocznika 2007. Jednym z powołanych zawodników był Mateusz Tabisz, uczeń kl. VI. Jego drużyna wywalczyła w rozgrywkach I miejsce.

18 maja 2019 r. Podczas finału wojewódzkiego XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019" trio w składzie: Zuzanna Berendt, Wiktoria Gere i Aleksandra Chełmecka, zdobyło Nagrodę Główną (Grand Prix) w kategorii senior zespoły. Opieka artystyczna: Katarzyna Giza-Szpakowicz.

16 maja 2019 r. odbyły się XXI Krakowskie Mistrzostwa Szkół Niepublicznych w pływaniu, w których wzięło udział 250 zawodników z 18 szkół. Zarówno reprezentacja SSP nr 1 jak i reprezentacja SG nr 1 zdobyły 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Sztafeta szkoły podstawowej 8 x 25 m st. dowolnym w składzie: Agata Mączka, Kacper Kuacharski, Grzegorz Chudzik, Tomasz Osuch, Iwo Michalik, Mateusz Bucki, Jakub Gabrylewicz, Jan Zygmunt zajęła I miejsce.

Sztafeta gimnazjum 8 x 50 m st. dowolnym w składzie: Julia Zdzińska, Zuzanna Pernal, Iga Dyszkiewicz, Kacper Banasiak, Patryk Kruszyński, Kacper Sala,Filip Fajfer, Piotr Kozdra również zajęła I miejsce.

Skład reprezentacji Zespołu Szkół Społecznych nr 1:

* klasa 1 A: Kinga Bąk, Marek Dubiel, Hanna Dyrda, Maja Stryszawska, Ewa Tracz, Mate-usz Żupa

* klasa 1 B: Maria Adamska, Milena Burkat, Adam Kociuba , Hanna Mietła, Franciszek Piejak, Aleksander Wyroba, Miłosz Imrecze

* klasa 2: Filip Czura, Zofia Figura, Aleksander Graca, Helena Kolczyńska, Laura Kurek, Gabriela Kutrzuba, Mikołaj Raźniak, Artur Tporowski, Michalina Wróbel, Julia Wysocka

* klasa 3: Erika Ciembroniewicz, Mateusz Drożdż, Aleksandra Kampioni-Juszczyk, Bartosz Łach, Antoni Maciejewski, Małgorzata Maćkowiak, Dominika Piwowarczyk, Laura Zaczyńska

* klasa 4: Karolina Biskup, Ignacy Kopaczyński, Mateusz Major, Marcin Respondek, Igor Stanek, Maciej Szmid, Szymon Szybowski

* klasa 5: Piotr Bojko, Aleksandra Dworak, Hanna Kolczyńska, Patrycja Loch, Zofia Miko-łajczak, Aleksandra Noskowska, Jan Wodecki

* klasa 6: Michał Bucki, Maria Burliga, Maria Dworak, Wiktoria Gere, Magdalena Hnacik, Filip Kucharski, Stanisław Nowacki, Antonina Piejak, Karol Pycek, Ada Siwek, Jakub Stopa,

* klasa 7: Jan Furtak, Nikola Jasińska, Filip Kolarz, Stanisław Kopaczyński, Wiktoria Ma-jewska, Witold Matusik, Franciszek Mikołajczak, Magdalena Nowak

* klasa 8 A: Grzegorz Chudzik, Mikołaj Dzięgło, Grzegorz Juszczyk, Kacper Kucharski, Agata Mączka, Iwo Michalik, Hanna Nowacka, Tomasz Osuch, Julia Stopa

* klasa 8 B: Emilia Brzegowy, Mateusz Bucki, Martyna Fajfer, Jakub Gabrylewicz, Kacper Jakubiak, Natalia Kurek, Karolina Mocie, Jan Zygmunt

* klasa III Gimnazjum: Kacper Banasiak, Aleksandra Dębska, Iga Dyszkiewicz, Filip Fajfer, Piotr Kozdra, Patryk Kruszyński, Zuzanna Pernal, Kacper Sala, Jagoda Zawisz, Julia Zdzińska, Dawid Żak

Wszyscy zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe !!!

Złote medale zdobyli:

Małgorzata Maćkowiak, Jakub Gabrylewicz, Agata Mączka, Hanna Nowacka, Filip Fajfer, Piotr Kozdra

Srebrne medale zdobyli: Laura Zaczyńska, Igor Stanek, Mikołaj Dzięgło, Hanna Nowacka, Jakub Gabrylewicz, Agata Mączka, Jan Zygmunt, Natalia Kurek, Emilia Brzegowy, Maria Burliga, Julia Zdzińska, Aleksandra Dębska, Kacper Sala, Zuzanna Pernal, Kacper Banasiak

Brązowe medale zdobyli: Małgorzata Maćkowiak, Bartosz Łach, Laura Zaczyńska, Emilia Brzegowy, Kacper Jakubiak, Michał Bucki, Iwo Michalik, Julia Stopa, Wiktoria Majewska, Iga Dyszkiewicz, Jagoda Zawisz, Piotr Kozdra

4 miejsca zajęli: Erika Ciembroniewicz, Miłosz Imrecze, Aleksandra Noskowska, Ignacy Kopaczyński, Igor Stanek, Maria Burliga, Natalia Kurek, Iwo Michalik, Martyna Fajfer, Tomasz Osuch, Mi-chał Bucki, Karolina Mocie, Mateusz Bucki, Magdalena Hnacik, Stanisław Nowacki, Jan Zygmunt, Dawid Żak, Aleksandra Dębska, Kaper Sala

5 miejsca zajęli: Milena Burkat, Zofia Mikołajczak, Helena Kolczyńska, Aleksandra No-skowska, Stanisław Nowacki, Wiktoria Gere, Grzegorz Chudzik, Jan Furtak, Kacper Bana-siak, Iga Dyszkiewicz

6 miejsca zajęli: Dominika Piwowarczyk, Antoni Maciejewski, Piotr Bojko, Bartosz Łach, Magdalena Hnacik, Jakub Stopa, Nikola Jasińska, Karol Pycek, Martyna Fajfer, Kacper Kucharski, Wiktoria Gere, Julia Stopa, Filip Kucharski, Julia Zdzińska.

15 maja 2019 r. Dotarła informacja, że uczennica kl. III gimnazjum Jagoda Zawisz uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu z fizyki dla gimnazjalistów (opiekun naukowy: Danuta Kocoń).

Tegoż dnia Szkolny Klub Turystyki Górskiej „Świstaki” zawędrował do schroniska Kudłacze (730 m n.p.m. pasmo Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego). Mimo niesprzyjającej pogody „Świstaki” dzielnie pokonały trasę z Poręby przez Kamienniki i Przełęcz Suchą (zielony szlak). Opiekę sprawowali: Anna Biel, Paulina Jaworska- Gąsiorek i Maciej Biel.

14 maja 2019 r. Ogłoszono wyniki XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Laureatem został Grzegorz Juszczyk z kl. VIII A uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wyniki bardzo dobre: Michał Jakubiak z kl. IV i Kacper Jakubiak z kl. VIII B. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Saltarski z kl. V, Maria Dworak z kl. VI, Filip Kucharski z kl. VI, Stanisław Nowacki z kl. VI oraz Amelia Berendt z kl. VII (opiekun naukowy: Danuta Kocoń,Lidia Grabowska)

13 maja 2019 r. Reprezentacja szkoły i gimnazjum wzięła udział w Zawodach Sportowych Krakowskich Szkół Niepublicznych w lekkiej atletyce na stadionie "KS Krakus" na Osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie. Reprezentacja SSP nr 1 i SG nr 1 zdobyły łącznie 32 medale.


Miejsca pierwsze: Patrycja Loch i Julian Smulski (bieg na 400 m), Agata Mączka, Olga Respondek, Jakub Stroński i Patryk Kruszyński (skok w dal), Justyna Jodłowska, Jan Zyg-munt, Jagna Stryjewska, i Kacper Banasiak (bieg na 100 m), Justyna Jodłowska (bieg na 600 m), sztafeta biegowa 4x100 m w składzie: Jan Zygmunt, Franciszek Mikołajczak, Jakub Stroński, Mateusz Bucki.


Miejsca drugie: Franciszek Wilisowski, Emilia Brzegowy, Maria Zwinczak i Kacper Bana-siak (skok w dal), Julian Smulski (bieg na 60 m), Hanna Nowacka i Jagna Stryjewska (bieg na 600 m), Patryk Kruszyński (bieg na 800 m), sztafeta biegowa 4x100 m w składzie: Maria Zwinczak, Filip Fajfer, Kacper Banasiak, Patryk Kruszyński.


Miejsca trzecie: Filip Czura, Michał Bucki i Jan Zygmunt (skok w dal), Zofia Maćkowiak i Wiktoria Majewska (bieg na 400 m), Piotr Bojko, Amelia Berendt i Michał Bucki (bieg na 60 m), Olga Respondek (bieg na 100 m), Franciszek Mikołajczak (bieg na 800 m) i Zofia Maćkowiak (wyścig na torze przeszkód). Trenerzy: Grzegorz Gazurek i Marek Olchawa, a pomocą organizacyjna: Paulina Jaworska-Gąsiorek.


13 maja 2019 r. W holu szkoły otwarta została wystawa z okazji 84 rocznicy śmierci Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego, którą przygotowała Lidia Grabowska. W trakcie spotkania dyr. Jerzy Giza odczytał miniaturę Stanisława Mackiewicza pt. „Pogrzeb”, wydaną w Londynie w 1942 r., a następnie wiersz Jana Lechonia pt. „Piłsudski”.

11 maja 2019 r. List gratulacyjny z okazji trzydziestolecia szkoły nadesłała prof. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Węgier, obejmując jednocześnie swym patronatem szkolny jubileusz.

10 maja 2019 r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.

9 maja 2019 r. Odbyły się Mistrzostwa szkoły i Gimnazjum w pływaniu zorganizowane przez Lucjana Michalika przy współpracy z Grzegorzem Gazurkiem, Markiem Olchawą i Mateuszem Gadomskim.

8 maja 2019 r. Podano, że uczennica kl. VIII A Zofia Piejak uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu z języka niemieckiego (opiekun naukowy: Katarzyna Sułkowska).

6 maja 2019 r. o. Józef Mońko OFM Cap. nadesłał do szkoły list z okazji trzydziestej rocznicy jej powstania.

4 maja 2019 r. Nadszedł list gratulacyjny od dr. Wojciecha Starzyńskiego, byłego prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z okazji trzydziestolecia powstania i działalności SSP nr 1 w Krakowie.

3 maja 2019 r. Delegacja szkoły i gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyła u Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w uroczystościach Święta Narodowego z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji, w setną rocznicę ustanowienia tegoż święta i 29 rocznicą jego przywrócenia. Uczniowie – jako jedyna delegacja z krakowskich szkół wszelkich typów – złożyli kwiaty i zostali nagrodzeni przez publiczność brawami.ODWIEDŹ GALERIĘ

2 maja 2019 r. Barbara Ortyńska z kl. VIII B zajęła pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim pn. „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” (opiekun: Joanna Słoboda-Żaba).

30 kwietnia 2019 r. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik nadesłał list gratulacyjny w związku z trzydziestoleciem istnienia i działalności Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

29 kwietnia 2019 r. Klasy nauczania wczesnoszkolnego wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zuch”. Laureatami konkursu zostali z kl. I A: Marek Dubiel, Bartłomiej Sajdak, Maja Stryszawska, Ewa Tracz, Franciszek Zapiór, Mateusz Żupa (uczniów przygotowała: Joanna Ślesieńska- Golonek), z kl. kl. I B: Maria Adamska, Milena Burkat, Adam Kociuba, Bartosz Księski, Antoni Łojek, Franciszek Piejak, Bartosz Suchoń, Mieszko Tarczyński (uczniów przygotowała: Anna Siembak-Stawowiak), z kl. II: Zofia Figura, Jakub Mastela, Julia Wysocka (uczniów przygotowała: Małgorzata Leśniowska).

28 kwietnia 2019 r. Nadszedł list gratulacyjny z okazji trzydziestej rocznicy powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego od Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego.

29 kwietnia 2019 r. Klasy nauczania wczesnoszkolnego wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zuch”. Laureatami konkursu zostali z kl. I A: Marek Dubiel, Bartłomiej Sajdak, Maja Stryszawska, Ewa Tracz, Franciszek Zapiór, Mateusz Żupa (uczniów przygotowała: Joanna Ślesieńska- Golonek), z kl. kl. I B: Maria Adamska, Milena Burkat, Adam Kociuba, Bartosz Księski, Antoni Łojek, Franciszek Piejak, Bartosz Suchoń, Mieszko Tarczyński (uczniów przygotowała: Anna Siembak-Stawowiak), z kl. II: Zofia Figura, Jakub Mastela, Julia Wysocka (uczniów przygotowała: Małgorzata Leśniowska).

28 kwietnia 2019 r. Nadszedł list gratulacyjny z okazji trzydziestej rocznicy powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego od Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego.

25 kwietnia 2019 r. Nadszedł z Jasnej Góry list gratulacyjny od o. prof. Eustachego Rakoczego z okazji trzydziestej rocznicy powstania SSP nr 1.

24 kwietnia 2019 r. Podano, że tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego zdobyła Emilia Brzegowy (opiekun: Teresa Pietruska-Mrożek), a tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego wywalczyli: Tomasz Osuch, Witold Sieńko, Anna Klimowicz, Karolina Mocie, Barbara Ortyńska (opiekun: Anna Płonka 23 kwietnia 2019 r. W związku z jubileuszem trzydziestolecia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie nadszedł list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej.

TREŚĆ LISTU GRATULACYJNEGO
15-17 kwietnia 2019 r. Uczniowie klas VIII A i VIII B pisali egzaminy ósmoklasisty.

13 kwietnia 2019 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz nadesłał list z życzeniami dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie z okazji jej trzydziestolecia.

TREŚĆ LISTU Z ŻYCZENIAMI

10-12 kwietnia 2019 r. Gimnazjaliści pisali egzaminy.

9 kwietnia 2019 r. Odbył się w szkole tradycyjny apel katyński przygotowany przez Agnieszkę Miśkiewicz i Andrzeja Salawę. Po inscenizacji w wykonaniu uczniów (Magdalena Hnacik, Gabriela Juszczyk, Julia Walczak, Michał Bucki, Filip Kucharski, Jakub Stopa), wszyscy przeszli na podwórze szkolne i wicedyrektor Lucjan Michalik uderzył w dzwon, a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą prezydenta RP na Uchodźstwie, śp. Ryszarda Kaczorowskiego i funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, Artura Francuza, a także pod szkolnymi monumentami katyńskimi.

8 kwietnia 2019 r. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak przekazała podziękowania dla Teresy Pietruskiej-Mrożek „za przygotowanie uczennicy Olgi Respondek do Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego i uzyskania przez nią tytułu laureata”.

Tegoż dnia dotarła informacja, że do finału wojewódzkiego XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych zakwalifikowało się szkolne trio: Zuzanna Berendt, Wiktoria Gere, Aleksandra Chełmecka (absolwentka). Bardzo dobry występ zanotowała również Zofia Piejak. Przygotowanie uczennic: Katarzyna Giza-Szpakowicz.

5 kwietnia 2019 r. Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (część wojskowa) pochowany został płk Stanisław Dąbrowa-Kostka, nad którego grobem chór szkolny Małgorzaty Bajur odśpiewał Hymn Armii Krajowej. Cześć Kawalerowi Orderu Virtuti Militari oddał również poczet sztandarowy SSP nr 1. W delegacji szkolnej byli: wicedyrektor Lucjan Michalik, Katarzyna Giza-Szpakowicz i Mateusz Szczygieł.RELACJA Z POGRZEBU

4 kwietnia 2019 r. Dotarła informacja, że w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego laureatką została Olga Respondek, a finalistką Emilia Brzegowy. Opiekun naukowy: Teresa Pietruska-Mrożek.

Tegoż dnia w ramach programu doszkalania nauczycieli odbył się w szkole wykład Ireny Chądzyńskiej pt. „ Wychowanie do odpowiedzialności - rozwój moralny i społeczny.”

3 kwietnia 2019 r. W kościele parafialnym na Klinach Borkowskich zakończyły się Mszą św., celebrowaną przez ks. kanonika Adama Podbierę, szkolne rekolekcje.

1 kwietnia 2019 r. Rozpoczęły się szkolne rekolekcje prowadzone przez ks. Grzegorza Lenarta.

27 marca 2019 r. Zmarł płk Stanisław Dąbrowa-Kostka, żołnierz ZWZ-AK i więzień poli-tyczny w czasach komunistycznych, mąż Autorki Hymnu Szkoły.

25 marca 2019 r. Dotarła informacja, że podczas ogólnopolskich eliminacji do mistrzostw świata w tańcu wielki sukces osiągnęły uczennice: Zuzanna Berendt (kl. IV), Wiktora Gere (kl. VI) i Aleksandra Chełmecka (absolwentka), awansując z pierwszego miejsca do finałów w Portugalii. Choreografia do ich występu jest autorstwa Katarzyny Gizy-Szpakowicz. W konkurencji indywidualnej drugie miejsce zajęła i również uzyskała awans do finału mistrzostw świata, Aleksandra Chełmecka.

24 marca 2019 r. Nauczyciel w. f. Grzegorz Gazurek ukończył 16 Krakowski Półmaraton Marzanny.

21 marca 2019 r. Szkolnym Mistrzem Ortografii została Aleksandra Czarnecka z kl. VIII A (konkurs zorganizowała: Anna Zientała).

20 marca 2019 r. Po raz pierwszy w Szkole uczniowie bawili się z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia. Zabawy zorganizowali uczniowie z klasy V, a pomocy udzieliły im ich wychowawca Barbara Pastuszczak i opiekun SU Agnieszka Miśkiewicz.

18 marca 2019 r. Dotarła informacje, że I edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego pn. „Serce Kapsuły Czasu” wygrali Magdalena Hnacik i Jan Wodecki (ich prace w oryginale zostaną zamknięte w „Kapsule Czasu”. Wyróżnienia otrzymali: Aleksander Biela, Hanna Gabrylewicz, Ignacy Kopaczyński, Zofia Mikołajczak, Ada Siwek. Opiekunem uczniów była Lidia Grabowska.16 marca 2019 r. Zakończył się Mistrzostwami Szkoły w narciarstwie alpejskim programowy obóz szkolny.

WYNIKI MISTRZOSTW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

19 marca 2019 r. W miesięczniku regionalnym „Sądeczanin” ukazał się wywiad z dyr. Jerzym Gizą, laureatem Nagrody Im. Ks. prof. Bolesława Kumora dla najlepszego sądeckiego autora w 2018 r.

7 marca 2019 r. Uczennice kl. VIII A (Hanna Nowacka i Zofia Piejak) oraz uczennica kl. VII (Amelia Berendt) pod opieką Katarzyny Gizy-Szpakowicz wzięły udział w Dniu Psa w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Zatańczyły wspólnie z uczniami szkoły specjalnej i wystąpiły w finale tanecznym. Uczestniczyły w grze terenowej i pomagały przy loterii, z której dochód został przekazany na bezdomne psy i koty.

6 marca 2019 r. Odbyły się międzyszkolne eliminacje Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania. Wśród 360 uczestników znaleźli się zwycięzcy eliminacji szkolnych: Antoni Łojek, Dominika Piwowarczyk, Zofia Maćkowiak. Konkurs organizowało Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie (Agnieszka Miśkiewicz) przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

5 marca 2019 r. Odbyła się konferencja doszkalająca dla nauczycieli, którzy wysłuchali wykładu Ireny Chądzyńskiej pt. „Bycie wychowawcą – wyzwanie dla nauczyciela”. Konferencję zorganizowała Sabina Rawicz-Mikułowska.

1 marca 2019 r. Miał miejsce mini koncert poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”. Piosenki wykonały uczennice: Martyna Fajfer, Gabriela Juszczyk, Magdalena Hnacik, Antonina Piejak, Nikola Startek, Maria Burliga i Maria Dworak. Towarzyszył im zespół instrumentalny z kl. III gimnazjum w składzie: Julia Zdzińska – flet poprzeczny, Kacper Sala – gitara prowadząca, Kacper Banasiak – gitara basowa, Filip Fajfer – akordeon. Koncert uzupełnił wykład dr. Marcina Chorązkiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pt. „Antykomunistyczne podziemie zbrojne na przykładzie Małopolski”. Prelegent próbował dwukrotnie zakończyć prelekcję i za każdym razem proszony był przez uczniów o kontynuację. Gość odczytał też list wystosowany do naszej szkoły przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka. Uroczystość przygotowały: Małgorzata Bajur i Joanna Słoboda-Żaba.

25 lutego 2019 r. Odbyło się spotkanie informacyjne z Lidią Poradzisz i Katarzyną Klimczak, którego celem było poinformowanie rodziców uczniów klas starszych o planowanym projekcie doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego we współpracy nauczycieli z firmą doradczą specjalizującą się w obszarze precyzyjnej diagnozy predyspozycji osobowościowych i kształtowaniu rozwoju celowego. Spotkanie zaaranżowała i przeprowadziła Sabina Rawicz-Mikułowska.

23 lutego 2019 r. Podczas gali w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu dyr. Jerzy Giza otrzymał Nagrodę Im. Ks. prof. Bolesława Kumora dla najlepszego sądeckiego autora w roku minionym.

tekst alternatywny

RELACJA Z WRĘCZENIA NAGRODY

22 lutego 2019 r. Z okazji obchodów 150 rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego odbyło się w holu szkoły spotkanie artystyczno-literackie klas IV-VIII i gimnazjum pod auspicjami Anny Zientały i Teresy Pietruskiej-Mrożek. Oprawa artystyczna Lidia Grabowska.

21 lutego 2019 r. kl. III zorganizowała apel z okazji „Dnia Języka Ojczystego” dla młodszych koleżanek i kolegów (Sabina Rawicz-Mikułowska). Dziękując za zaproszenie na apel klas młodszych, dyr. Jerzy Giza przeczytał fragment wiersza Czesława Miłosza pt. "Moja wierna mowo", a także wspomnień swojej ciotki o "obrazie mowy ojczystej". W klasach starszych odbyły się lekcje dotyczące historii języka polskiego, a kl. VI rozpoczęła realizację projektu pn. „Lekcje z prof. Miodkiem” (Anna Zientała).

19 lutego 2019 r. W Zawodach Sportowych Krakowskich Szkół Niepublicznych w koszykówce drużyn mieszanych reprezentacja SSP nr 1 zajęła I miejsce (Mikołaj Nadczuk, Aleksandra Czarnecka, Iwo Michalik, Jan Zygmunt, Jakub Stroński, Kacper Jakubiak, Jakub Gabrylewicz). Trener: Grzegorz Gazurek.

18 lutego 2019 r. W Zawodach Sportowych Krakowskich Szkół Niepublicznych reprezentacja chłopców zajęła IV miejsce (Kacper Banasiak, Filip Fajfer, Piotr Kozdra, Patryk Kru-szyński, Kacper Sala, Igor Szajer, Dawid Żak), a dziewcząt ostatnie (Iga Dyszkiewicz, Jagoda Zawisz, Jagna Stryjewska, Zuzanna Pernal, Aleksandra Dębska i Maria Zwinczak). Trener: Grzegorz Gazurek.

14 lutego 2019 r. Odbyła się czwarta edycja Walentynkowego Konkursu Piosenki „Grab the Mic”. Występy oceniane były przez publiczność. W kategorii klas I-III najwięcej głosów zebrało wykonanie utworu "Sofia" przez Zuzannę Krawczyk-Wiatrak i Michalinę Wróbel z klasy II. Serca publiczności z klas IV-IIIG skradł przebojowy występ kwartetu w składzie: Martyna Fajfer, Emilia Brzegowy, Filip Fajfer oraz nauczyciel języka niemieckiego, Maciej Biel z utworem "Biene Maja". Jury przyzna również nagrody specjalne i bilety na Festiwal Piosenki Angielskiej w Rabce-Zdroju podczas marcowego apelu. Całość wydarzenia prowadzili uczniowie klasy VI: Maria Burliga, Wiktoria Gere, Gabriela Juszczyk (koncert dla klas I-III) oraz Maria Dworak, Magdalena Hnacik, Filip Kucharski (część druga, dla klas IV-IIIG). Gościem honorowym koncertu był dyr. Jerzy Giza. Koncert zorganizowały nauczycielka muzyki Małgorzata Bajur oraz nauczycielki języka angielskiego, Paulina Jaworska-Gąsiorek i Barbara Pastuszczak.` ODWIEDŹ GALERIĘ

13 lutego 2019 r. Uczennice kl. VIII A (Hanna Nowacka i Zofia Piejak) i kl. VII (Amelia Berendt) pod opieką Katarzyny Gizy-Szpakowicz wystąpiły gościnnie podczas „Kosiba ma talent” i zasiadły w jury konkursu. Zostały zaproszone przez dyrektora Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Uczennice „skradły serca” nie tylko uczniów szkoły specjalnej, ale również całego grona pedagogicznego. Przepięknie, empatycznie, a zarazem naturalnie sprostały zadaniu odnalezienia się w rzeczywistości szkoły specjalnej.

9 lutego 2019 r. Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie Agnieszka Miśkiewicz została wybrana po raz trzeci jego prezesem.

7 lutego 2019 r. kl. III wygrała Przegląd Dziecięcej Twórczości Marynistycznej pn. „Krakowski Bulaj”. Uczniów Sabiny Rawicz-Mikułowskiej przygotowała Małgorzata Bajur.

31 stycznia 2019 r. Dzień Babci i Dziadka świętowała kl. I B. Uczniowie przygotowali występ, prezentując swoje zdolności wokalne, instrumentalne i recytatorskie. Po uroczystości dzieci rozdawały zrobione własnoręcznie prezenty. Uczniów przygotowała Małgorzata Bajur i Anna Siembak-Stawowiak.

30 stycznia 2019 r. W holu szkoły odbyło się spotkanie kolędowe uczniów kl. II okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie przebrani za kolędników recytowali wiersze, śpiewali i grali. Wręczyli Dziadkom własnoręcznie namalowane na szkle obrazki. Uczniów przygotowały Małgorzata Bajur i Małgorzata Leśniowska.

29 stycznia 2019 r. Odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w kl. III. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe „Jasełka”. Pomysłodawczynią spektaklu, twórcą kukiełek, scenografii i oprawy muzycznej była Małgorzata Bajur. Dziadkowie otrzymali od wnuków życzenia i własnoręcznie wykonane prezenty, zapakowane misternie przez wychowawcę, Sabinę Rawicz-Mikułowską.

28 stycznia 2019 r. Rozpoczął się II semestr roku szkolnego 2018/2019.

26 stycznia 2019 r. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego High Flier. Filip Kucharski (8 miejsce w województwie małopolskim w kategorii klas VI), Adriana Ślusarz (9 miejsce w kategorii klas VII), Karolina Mocie (3 miejsce), Barbara Ortyńska (10 miejsce) i Kacper Jakubiak (17 miejsce w województwie w kategorii klas VIII). Uczniów przygotowały Barbara Pastuszczak i Anna Płonka.

25 stycznia 2019 r. Przekazano wyniki konkursu Alfik Matematyczny. Michał Jakubiak z klasy IV uzyskał 8 miejsce w Małopolsce, Filip Kucharski z klasy VI 46. Uczniów przygotowała Lidia Grabowska.

21 stycznia 2019 r. Dotarły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. W kl. II wynik bardzo dobry uzyskali: Zofia Figura (4 miejsce w województwie małopolskim), Zuzanna Krawczyk-Wiatrak (14 miejsce), Hanna Mocie (31 miejsce), Michalina Wróbel i Bartosz Ślusarz (38 miejsce). Wynik dobry uzyskali: Helena Kolczyńska (52 miejsce), Aleksander Graca i Julia Wysocka (60 miejsce). W klasie III bardzo dobry wynik osiągnął Mateusz Drożdż (18 miejsce w województwie). Uczniów przygotowywały Małgorzata Leśniowska i Sabina Rawicz-Mikułowska.

12 stycznia 2019 r. Rozpoczęły ferie zimowe.

11 stycznia 2019 r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

10 stycznia 2019 r. Odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I–III pod auspicjami SU i jego opiekuna Agnieszki Miśkiewicz. Organizatorami byli Marek Olchawa, Katarzyna Giza-Szpakowicz z uczennicami klasy VII i wychowawcy klas I–III.

21 grudnia 2018 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił nabożeństwo w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich, a następnie odbyła się szkolna wigilia. Składano sobie życzenia, śpiewano kolędy. Tradycyjnie wręczono wszystkim uczniom i pracownikom szkoły „Sprawozdania Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie za rok szkolny 2017/2018”.

19 grudnia 2018 r. Ukazało się „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie za rok szkolny 2017/2018”.

15 grudnia 2018 r. W koszarach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (historycznych koszarach 1 pułku strzelców podhalańskich) odbyło się spotkanie autorskie z okazji wydania nowej książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914–1918”. Na samym początku spotkania Komendant KOSG, płk Stanisław Laciuga wręczył dyr. J. Gizie „w uznaniu szczególnych zasług” Odznakę Honorową Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

14 grudnia 2018 r. Podczas Międzyszkolnego Konkursu Talentów uczennice ZSS nr 1 osiągnęły znaczące sukcesy: Amelia Berendt zdobyła I miejsce w kategorii tańca, a Martyna Fajfer II miejsce w kategorii muzyka (wygrały też dla szkoły bon o wartości 300 zł). Opiekunowie artystek: Małgorzata Bajur i Katarzyna Giza-Szpakowicz.

12 grudnia 2018 r. ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. z okazji święta Matki Bożej Loretańskiej, Patronki szkoły.

9 grudnia 2018 r. W królewskiej katedrze na Wawelu odprawiona została Msza św. z okazji 151 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, Patrona Szkoły, po której w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów złożono kwiaty u sarkofagu Pierwszego Marszałka Polski.

7 grudnia 2018 r. dr Anna Zientała wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim i wygłosiła referat pt. „Rzecz o rzeczach strasznych”.

6 grudnia 2018 r. Uczniowie kl. V pod opieką Anny Biel i Barbary Pastuszczak odwiedziły Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ. Uczestniczyli w warsztatach naukowych prowadzonych przez dr. Piotra Rozpądka. W ramach prowadzonych zajęć dzieci przeszczepiały grzyby endofityczne roślin na pożywki hodowlane i uczyły się podstaw obsługi banku mikroorganizmów. Przygotowywały również preparaty mikroskopowe do obserwacji.


6 grudnia 2018 r. Odbyło się w szkole spotkanie ze św. Mikołajem klas młodszych. Uczniowie wysłuchali bajki ks. Mieczysława Malińskiego. Została przybliżona postać św. Mikołaja. Uczniowie zaśpiewali piosenkę, dziękując za prezenty. Przygotowanie: Joanna Ślesieńska-Golonek, Małgorzata Leśniowska, Sabina Rawicz-Mikułowska, Anna Siembak-Stawowiak, Małgorzata Bajur, Tobiasz Cieślak, Mateusz Szczygieł.


` ODWIEDŹ GALERIĘ

5 grudnia 2018 r. Tadeusz Żaba wygłosił wykład pt. „Losy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Łobzowie”.

1 grudnia 2018 r. W Krakowskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Niepublicznych dla gimnazjalistów reprezentacja SG nr 1 zajęła II miejsce (Kacper Banasiak, Filip Fajfer, Piotr Kozdra, Patryk Kruszyński, Kacper Sala, Igor Szajer, Dawid Żak). Patryk Kruszyński sięgnął po tytuł króla strzelców turnieju. Trener: Grzegorz Gazurek.

29 listopada 2018 r. dyr. Jerzy Giza wygłosił wykład w koszarach 1 batalionu strzelców podhalańskich w Rzeszowie z okazji stulecia powstania 1 pułku strzelców podhalańskich z Nowego Sącz, którego tradycje rzeszowski batalion kultywuje. Dowódca batalionu ppłk Rafał Iwanek w obecności dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszarda Pietrasa wręczył dyr. J. Gizie kapelusz strzelców podhalańskich wraz z dyplomem i medalem okolicznościowym.

24 listopada 2018 r. W XVIII edycji Krakowskiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Niepublicznych reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce (Grzegorz Chudzik, Mikołaj Dzięgło, Stanisław Kopaczyński, Iwo Michalik, Franciszek Mikołajczak, Tomasz Osuch). Tytuł króla strzelców turnieju zdobył Franciszek Mikołajczak. Trener: Grzegorz Gazurek.

21 listopada 2018 r. W ramach cyklu związanego ze stuleciem odzyskanej niepodległości odbyło się spotkanie patriotyczne pn. „Lwów 1918 – obrona i odsiecz”, zorganizowany przez Teresę Pietruską-Mrożek.

20 listopada 2018 r. Odbył się kiermasz na rzecz bezdomnych kotów i psów zorganizowany przy współpracy stowarzyszenia „Dog Rescue” i Samorządu Uczniowskiego. Zebrano na rzecz bezdomnych zwierząt 3.600 zł, 128,9 kg suchej karmy dla psów, 27,83 kg mokrej karmy dla psów, 17,7 kg suchej karmy dla kotów i 11 kg mokrej karmy dla kotów.

19 listopada 2018 r. Miały miejsce zebrania klasowe w szkole i gimnazjum.

16 listopada 2018 r. Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.

11 listopada 2018 r. Delegacja szkolno-gimnazjalna wraz z pocztami sztandarowymi – na zaproszenie ks. kanonika Bogdana Leśniaka – wzięła udział w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich.

8 listopada 2018 r. O godzinie 10.00 odbyła się w szkole uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, którą przygotowała i prowadziła Joanna Słoboda-Żaba. W dzwon uderzył trzykrotnie wicedyrektor Lucjan Michalik. Tablicę odsłonili: uczeń klasy IV, Marcin Respondek oraz nauczycielki: Paulina Jaworska-Gąsiorek i Katarzyna Giza-Szpakowicz. Tablicę poświęcił ks. kanonik Adam Podbiera, kapelan szkoły i gimnazjum. Uczniowie klas I A i I B złożyli przyrzeczenie podług słów wykutych na tablicy:

„…W OBLICZU BOGA ŚLUBUJEMY, ŻE OJCZYZNĘ NASZĄ
Z CAŁEGO SERCA BĘDZIEMY MIŁOWAĆ
WOLNOŚĆ I TRADYCJE PRZODKÓW SZANOWAĆ
A OBYWATELSKIE OBOWIĄZKI WYPEŁNIAĆ
W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA JAKIM JEST
PAŃSTWO POLSKIE…”.


Tegoż samego dnia o godzinie 18.00 w auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się Gala Niepodległości pt. „Okruchy Polski” (scenariusz i reżyseria: Andrzej Salawa, oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza-Szpakowicz, prezentacja medialna: Mateusz Szczygieł, oprawa plastyczna: Lidia Grabowska). Gościnnie wystąpił również Zespół Regionalny „Wilkowicanie”. W Gali Niepodległości uczestniczyli m.in.: Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie), ks. prałat Franciszek Ślusarczyk (kustosz SBM), Marcin Tatara (pełnomocnik wojewody małopolskiego), kapucyni: o. Józef Mońko i o. Jerzy Pająk, , a także dyrektorzy szkół, przedszkoli i centrów kultury. Podczas uroczystości Medalami „PRO PATRIA” zostały uhonorowane nauczycielki: Danuta Kocoń, Sabina Rawicz-Mikułowska i Katarzyna Sułkowska. Uczniowie SSP nr 1 obdarowali uczniów z innych szkół biało-czerwonymi kotami, a pani Konsul Węgier otrzymała kota w węgierskich barwach narodowych z kotylionem biało-czerwonym przypiętym w miejscu serca.7 listopada 2018 r. Z okazji 200-lecia I Gimnazjum/Liceum w Nowym Sączu ukazała się książka dyr. Jerzego Gizy pt. „Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918”.

6 listopada 2018 r. Na frontonie szkoły wmurowano tablicę rozpoczynającą się od słów:

„NA PAMIĄTKĘ SETNEJ ROCZNICY
ZRZUCENIA ZABORCZEGO JARZMA NIEWOLI
31 X 1918 R. W MAŁOPOLSCE
A WKRÓTCE I W CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ…”.


31 października 2018 r. Odbyło się w szkole spotkanie z cyklu szkolnych obchodów STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI, którego gościem był kustosz Piotr Wilkosz.Po południu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Podgórzu delegacja szkoły i gimnazjum z pocztami sztandarowymi wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Wolność przyszła z Podgórza”. Na ręce wicedyrektora Lucjana Michalika biblioteka szkolna otrzymała książkę od jej autora, st. kustosza Janusza T. Nowaka, pt. „Wieża Wolności 1918 r.”.Tego samego dnia dyr. Jerzy Giza przemawiał w Nowym Sączu podczas uroczystości przywrócenia na Baszcie Kowalskiej zamku królewskiego tablic poświęconych poległym w latach 1918-1920 żołnierzom 1 pułku strzelców podhalańskich, a po południu wziął udział w seminarium historycznym pt. „Nowy Sącz – galicyjski Piemont”, które odbyło się w nowosądeckim ratuszu.30 października 2018 r. Odbyła się „Herbertiada”, zorganizowana przez kl. III gimnazjum pod kierownictwem Teresy Pietruskiej-Mrożek.29 października 2018 r. Dotarła informacja, że Bartosz Łach zakończył sezon biegowy w Rabce (cykl „Perły Małopolski”). Zajął 2 miejsce w biegu na 600 m (rocznik 2008-2010).

28 października 2018 r. W kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie wzięli udział, jak co roku, nauczyciele i uczniowie. Kwestowały klasa VIII B, VIII a (11.30-14.00) oraz III gimnazjum (14.00-16.00). Opiekowali się nimi nauczyciele: Teresa Pietruska-Mrożek, Mateusz Szczygieł, Maciej Biel, Danuta Kocoń, Anna Siembak-Stawowiak, Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Joanna Słoboda-Żaba, Agnieszka Miśkiewicz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Lech Włodarz.

28 października 2018 r. W kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie wzięli udział, jak co roku, nauczyciele i uczniowie. Kwestowały klasa VIII B, VIII a (11.30-14.00) oraz III gimnazjum (14.00-16.00). Opiekowali się nimi nauczyciele: Teresa Pietruska-Mrożek, Mateusz Szczygieł, Maciej Biel, Danuta Kocoń, Anna Siembak-Stawowiak, Katarzyna Sułkowska, Anna Zientała, Joanna Słoboda-Żaba, Agnieszka Miśkiewicz, Sabina Rawicz-Mikułowska, Lech Włodarz.

26 października 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w 22 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

25 października 2018 r. Rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Rok 1918 w poezji”. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Maria Dworak, 2. miejsce zajęła Aleksandra Dworak, a 3. miejsce Aleksandra Dudek ze SP nr 134. W kategorii klas VII-VIII zwyciężyła Maja Piwowarczyk, 2 miejsce zajęła Anna Gądek ze SP nr 134, 3 miejsce ex aequo zajęli Piotr Kozdra i Mikołaj Nadczuk. Konkurs prowadziła Anna Zientała. Jury obradowało w składzie: Andrzej Salawa, Iwona Gizicka-Jarek i Katarzyna Giza-Szpakowicz.22 października 2018 r. Na zaproszenie Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie) dyr. Jerzy Giza uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Narodowego Węgier.

18 października 2018 r. Delegacja szkoły uczestniczyła w pogrzebie Krystyny Król w Sieprawiu.

16 października 2018 r. Wszystkie klasy nauczania początkowego wzięły udział w modlitwie pod szkolnym Głazem Papieskim w 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Uroczystość prowadził szkolny katecheta, Tobiasz Cieślak.

15 października 2018 r. W wieku 81 lat zmarła w Krakowie Krystyna Król. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 pracowała z pełnym poświęceniem w latach 1990–2016. Przez dwadzieścia sześć lat każdego ranka witała uczniów u wejścia, dbała o nich, miała dla nich i nauczycieli zawsze dobre słowo, gdy trzeba było pocieszenie. W ciągu dnia spragnionym uczniom dawała wodę, robiła herbatę do śniadań, nauczycieli wzmacniała kawą. Była zawsze na posterunku. Większość szkolnych roczników przeszła przez jej opiekuńcze ręce. Pozostanie w naszej pamięci. Niech spoczywa w pokoju!14 października 2018 r. dyr. Jerzy Giza przemawiał podczas uroczystości odsłonięcia tablicy w Nowym Sączu z okazji stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości (w ramach trzeciego pogrzebu śp. min. Bronisława Pierackiego).

12 października 2018 r. Odbyły się coroczne zabawy sportowe na sali gimnastycznej organizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11 października 2018 r. W Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie dyr. Jerzy Giza otrzymał z rąk min. Anny Zalewskiej tytuł profesora oświaty.

10 października 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w konferencji metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy szkół krakowskich w Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie, podczas której wygłosiła referat.

8 października 2018 r. Podano do wiadomości wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się pod nadzorem opiekuna SU, Agnieszki Miśkiewicz. Komisja w składzie: Justyna Jodłowska, Małgorzata Mastela i Julia Stopa podliczyła głosy. N 8 kandydatów, oddano 97 ważnych głosów. Przewodniczącym SU został Dawid Żak, a jego zastępcą, Jagoda Zawisz.

6 października 2018 r. Odbył się na terenie ogrodu szkolnego piknik pn. „W samo południe”. Przy wspaniałej pogodzie było moc dobrej wspólnej zabawy.

5 października 2018 r. dyr. Jerzy Giza wygłosił wykład na temat organizacji "Wolność" 1918 podczas "Kromerowskich Spotkaniach z Historią" w Gorlicach z okazji setnej rocznicy nadania imienia Marcina Kromera miejscowemu Liceum.

4 października 2018 r. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny dla uczniów klas młodszych „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Krakowie”. Wyniki: 1/ Artur Toporowski kl. II, 2/ (ex aequo) Zofia Nowak kl. I B i Lena Pernal kl. I A, 3/ Zofia Figura kl. II. Wyróżnienia otrzymali: Klara Michno i Aleksandra Wyroba z kl. I B, Helena Kolczyńska, Zuzanna Krawczyk-Wiatrak i Jakub Oramus z kl. II, Małgorzata Kopiec z kl. III. Jury obradowało w składzie: Małgorzata Bajur, Lidia Grabowska, Paulina Jaworska-Gąsiorek.

30 września 2018 r. Uczennica kl. III Laura Zaczyńska wraz ze swoim partnerem zajęła IV miejsce w turnieju Tańca Towarzyskiego „Karkonosze Open” w kategorii wiekowej 8-9 lat (juveniles).

24-25 września 2018 r. Agnieszka Miśkiewicz uczestniczyła w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

21 września 2018 r. dr Paweł Broś, nauczyciel chemii, został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne Medalem im. Zofii Matysikowej „za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się”.

18 września 2018 r. Odbyło się spotkanie, którego bohaterem był Roman Heil, syn Edwarda komendanta krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w ramach całorocznego cyklu związanego ze STULECIEM ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI (przygotowanie: Sabina Rawicz-Mikułowska, Joanna Słoboda-Żaba, Małgorzata Bajur, Mateusz Szczygieł). Po wykładzie przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w wykonaniu wspólnego dzieła plastycznego, ilustrującego uczniowskie wyobrażenie niepodległości Polski (przygotowanie: Teresa Pietruska-Mrożek, Agnieszka Miśkiewicz).

15 września 2018 r. Na boiskach piłkarskich w Krakowie rozgrywany był turniej „Młode Talenty” im. Lucjana Franczaka. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, której jednym z zawodników był uczeń klasy VI Mateusz Tabisz.

12 września 2018 r. Szkolny Klub Górski „Świstaki” zdobył kolejny szczyt w Beskidach. Uczniowie wraz z nauczycielami (Paulina Jaworska-Gasiorek i Anna Biel) przeszli ze Stryszawy Roztoki na Jałowiec (1111 n.p.m.), a następnie odwiedzili schronisko Opaczne z piękną panoramą na Babią Górę. Na trasie wycieczka zmieniła się w grzybobranie (rzadko uczęszczany szlak obfitował w borowiki, kozaki i maślaki)!

4 września 2018 r. Uczniowie klasy VII A wzięli udział w akcji „Kartka dla Bohatera”.

2 września 2018 r. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. kanonik Adam Podbiera celebrował Mszę św. w intencji społeczności szkolnej, a następnie w auli odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Przemówił dyr. Jerzy Giza. Powitano nowych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, którzy otrzymali „koty biało-czerwone”. Powitano również nowych nauczycieli (Anna Krzeszowiak i Mateusz Gadomski). Ogłoszono, iż stypendium naukowe uzyskali gimnazjaliści: Piotr Kozdra i Dawid Żak. Kanclerz Kapituły Medalu „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” Lucjan Michalik odznaczył srebrnym Medalem Justynę Domagalską i Mateusza Szczygła, a złotym Medalem Grzegorza Gazurka, Danutę Kocoń i Joannę Ślesieńską-Golonek. Sekretarz Szkoły, Iwona Urban i Andrzej Salawa zostali odznaczeni Medalem PRO PATRIA.

1 września 2018 r. Marek Dubiel, uczeń kl. I A wziął udział w „Biegu charytatywnym fundacji Tesco” w kategorii „Bieg rodzinny”. Na krakowskich Błoniach pokonał dystans 3,5 km w czasie 22 min. i 27 sek., zajął 435 pozycję na 1569 uczestników. Celem biegu było zebranie środków na zakup sztucznej nerki do dializy noworodków i niemowląt.

W Święto Niepodległości Marek Dubiel, uczeń kl. I A, wziął udział w „Krakowskim Biegu Niepodległości” (dla dzieci) na dystansie 300 m. Fundusze zebrane podczas biegu przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego dla krakowskiego szpitala dziecięcego.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03