Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku 2011/2012 :


20 września 2011 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz z gimnazjum. Przewodniczącym SU została Aleksandra Stopa, a wiceprzewodniczącymi: Bartłomiej Kijanka i Aleksandra Kwiek.

Samorząd Uczniowski co roku podejmuje różnorodne inicjatywy, z których należy wymienić akcje charytatywne :

• 20 października odbył się kiermasz jesienny zorganizowany przez klasę V. Oprócz opiekuna SU pomagały przy nim wychowawczyni klasy Anna Biel oraz Justyna Domagalska. Zebrano 1258 zł, które otrzyma Fundacja „Zdążyć z pomocą”, otaczająca opieką dzieci chore i niepełnosprawne.
• 29 października klasa III gimnazjum wzięła tradycyjnie udział w kweście listopadowej na rzecz Hospicjum św. Łazarza.
• 15 grudnia zakończono akcję „Szlachetna Paczka”. Przygotowano blisko 20 paczek – 10 klasowych, 5 od pracowników Szkoły oraz 2 indywidualne. Trzy paczki zostały osobiście zawiezione do rodzin w Gminie Brzeźnica przez uczniów z klasy VI oraz opiekuna SU. Klasa VI dla swojej rodziny przygotowała 36 pudeł z darami (jest to rodzina, dla której uczniowie przygotowują paczki corocznie od kilku lat).
• Zakup świec Caritas na stoły wigilijne w naszej szkole.
• 8 stycznia gimnazjaliści wzięli udział w zbiórce pieniędzy podczas „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zebrali około 5.400 złotych.
• 17 kwietnia odbył się coroczny „Dzień Ciast Świata” na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie – do puszki wrzucono ponad 900 złotych.


Samorząd Uczniowski organizował lub pomagał w organizacji także : Dnia Nauczyciela, gier i zabaw andrzejkowych, słodkiego szkolnego Mikołaja, przygotowywania ozdób na choinkę, przy organizacji szkolnej Wigilii, organizacji poczty walentynkowej, organizacji Dnia Dziecka. Wdrożył i przeprowadził całoroczną akcję „Szczęśliwy numerek”. Zorganizował kilka konkursów m.in. plastyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia.

11 kwietnia 2012 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się apel w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Aleksandra Stopa, przewodnicząca SU, przywitała wszystkich zebranych, a przedstawiciele SU poprowadzili klasy przed szkolny monument katyński, gdzie uczniowie ułożyli ze zniczów biało-czerwone serce.

Przez cały rok szkolny trwała rywalizacja międzyklasowa. Rywalizację w klasach I-III wygrała klasa III. (wychowawczyni Anna Siembak).

Wszystkim, którzy angażowali się w działania Samorządu Uczniowskiego w minionym roku szkolnym serdecznie dziękuję.

Agnieszka Miśkiewicz


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03