WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauczyciel prowadzący zajęcia:
Grzegorz Gazurek

Treści nauczania
Treści nauczania 4-6
Wymagania i oceny

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03