Działalność biblioteki szkolnej w roku 2012/2013 :


Podczas roku szkolnego 2012/2013 w bibliotece bardzo dużo się działo :
- Uczniowie chętnie wypożyczali książki i korzystali z nich na miejscu w czytelni - wypożyczyli 1926 książek (przypadło 11 książek na czytelnika). W szkole podstawowej najwięcej książek wypożyczyły klasy 2 b (333) oraz klasa II a (209), a w gimnazjum klasa I (237). Ze zbiorów biblioteki i pomocy nauczyciela bibliotekarza skorzystało ponad 97% uczniów. Liczba odwiedzin w czytelni to 495. - Nauczyciele i pracownicy szkoły wypożyczyli ponad 500 książek i innych pomocy naukowych. Wielokrotnie otrzymywali pomoc w zebraniu materiałów do różnorodnych konkursów. - Zostało przeprowadzonych 14 lekcji bibliotecznych, m.in. dotyczących dziejów pisma i książki (dla uczniów szkoły podstawowej) oraz tworzenia bibliografii (dla gimnazjum). - Powiększyły się zbiory. Obecnie w bibliotece znajduje się 7112 woluminów. W roku szkolnym 2012/2013 liczba książek zwiększyła się o 177, głównie dzięki : zakupom dokonanym z zysku wypracowanego przez członków Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus”, darom wicedyrektor Teresy Pietruskiej-Mrożek, zakupom z funduszy Szkoły, darom czytelników i różnych instytucji (np. Fundacji Przewodnika Obywatelskiego).

- W wrześniu odbył się konkurs dla uczniów z klasy I szkoły podstawowej „Zakładka do ulubionej książki”. - W listopadzie miała miejsce zabawa dla klasy I - „Urodziny Kubusia Puchatka”. - 29 listopada uczniowie z klas I-III spotkali się z krakowskim poetą, satyrykiem i bajkopisarzem Karolem Kozłowskim. Autor barwnie opowiadał o pisanych przez siebie książkach, a po spotkaniu rozdawał autografy licznym chętnym.

- W lutym odbył się już piąty szkolny Konkurs Pięknego Czytania. W klasach I-III wygrała Aleksandra Wilk, w klasach IV-VI – Matylda Wilam, a w gimnazjum Tomasz Pycka i Andrzej Zoll. Powyższe osoby reprezentowały Szkołę podczas eliminacji międzyszkolnych, w których uczestniczyło ponad 200 małopolskich szkół. - W marcu miała miejsce Wiosenna Akcja Biblioteczna ( z inicjatywy Rady Rodziców). Do biblioteki szkolnej materiały przyniosło kilkunastu uczniów – w sumie ponad 200. Pozyskane książki i multimedia zasiliły zbiory szkolnej biblioteki oraz świetlicę.

- W marcu i kwietniu trwał konkurs „Drzewo recenzji” organizowany przez Wydawnictwo Skrzat oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z klas III-V. Recenzowali oni książki ( w tym jedną dopiero przygotowywaną do druku). Mimo trudności, jakie sprawia ocena obcych prac wpłynęło do szkolnego jury aż 14 recenzji, z czego większość z klasy III, dzięki zaangażowaniu wychowawczyni Dominiki Traczyk. W ocenie prac pomogły uczennice z klasy II gimnazjum. Na etap międzyszkolny wytypowano najlepsze prace, z których dwie zostały tam nagrodzone – nagrodę główną zdobył Leon Okoński, wyróżnienie Jakub Jura.. - W marcu i kwietniu trwał także małopolski konkurs literacko-plastyczny „Niezwykły świat Braci Grimm” zorganizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną W etapie szkolnym konkursu plastycznego dla klas I-III wzięło udział 29 osób. Jury wybrało pięć prac (Marii Mycek, Anny Osmańskiej – z klasy II b, Martyny Biskup, Natalii Pomichalek - z klasy I oraz Aleksandry Wilk z klasy III), które reprezentowały szkołę w etapie międzyszkolnym, na który przysłano ponad 350 prac. Jak trafny był to wybór może świadczyć to, iż dwie z tych prac zostały nagrodzone. Maria Mycek zdobyła II nagrodę, a Anna Osmańska wyróżnienie. W konkursie literackim wzięły udział dwie osoby i obie prace zostały nagrodzone - Weronika Morawska otrzymała II nagrodę, a Mateusz Osmański wyróżnienie.

- Nauczyciel bibliotekarz dwukrotnie wziął udział targach - 25 października w 16. Targach Książki w Krakowie oraz 7 czerwca w 3. Targach dla Dzieci. Pierwszy udział umożliwił przekazanie uczniom i nauczycielom informacji o nowościach wydawniczych i zakup kilku nowości, drugie zaś Targi, dzięki pomocy członkini Rady Rodziców pani Anny Stopy, to wspólny wyjazd z uczniami – z klasy II a – pojechały Justyna Jura i Julia Stopa, z klasy III – Jakub Jura (który odbierał podczas Targów nagrodę za konkurs „Drzewo recenzji”). - Już od sześciu lat nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie z klas młodszych raz w tygodniu spotykają się o 8.30 w bibliotece na „Spotkanie przyjaciół książek”. Szczególnie aktywnie w minionym roku szkolnym uczestniczyły w spotkaniach uczennice z klasy I, II a oraz II b. - Na tablicach przed biblioteką pojawiły się wystawy : Witaj książko – po wakacjach, Wszyscy włączmy się do akcji – Cała Polska czyta dzieciom, Jesienna książka, Listopad miesiącem pamięci, Książki o Świętach, Zakładki do książek, Baśnie Braci Grimm, Polecamy książki na lato.

- Uczniowie wielokrotnie pomagali w pracach bibliotecznych – dziękuję uczennicom z klasy V. – Sonii Bekier, Klaudii Kostrz, Karolinie Kutrzubie, Kornelii Majewskiej, Karolinie Pernal, Aleksandrze Pycka, Oldze Szczygieł oraz z II gimnazjum – Katarzynie Czarneckiej, Aleksandrze Stopie, Marcie Wadiak.

- Dziękuję także za współpracę łącznikom poszczególnych klas z biblioteką, a szczególnie Martynie Fajfer, której „Co dziś pani dla mnie ma” zapamiętam na długo. - Nadal trwa współpraca z największymi krakowskimi bibliotekami – otrzymują one nasze szkolne wydawnictwo (m.in. Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności, czy Uniwersytetu Pedagogicznego), a także pomagają przy organizacji konkursów (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka). - W maju została przeprowadzona częściowa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.

- Przez cały rok szkolny uczniowie (a raczej uczennice) rywalizowali w konkursie na najlepszego czytelnika. W klasach I-III wygrała Olga Respondek, w klasach IV-VI Weronika Morawska, a w gimnazjum Anna Juszczyk.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich stałych i nowych czytelników do biblioteki.


Serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki w następnym roku szkolnym.Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03