Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2018/2019.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VIII szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, przekąskami i napojami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na zakup książek, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, organizację imprez. Do grona młodych spółdzielców dołączyli uczniowie z klasy V. Dziękuję uczniom za zaangażowanie.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2016/2017.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, zdrowymi przekąskami i napojami. Nadwyżka przeznaczona została na zakup książek do biblioteki oraz nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Dziękuję pani Beacie za pomoc w działaniach Spółdzielni, a uczniom za zaangażowanie.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2015/2016.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, zdrowymi przekąskami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną i Samorząd, dofinansowanie akcji organizowanych przez SU, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. Dziękuję pani Krystynie Król za pomoc w działaniach Spółdzielni, a uczniom za zaangażowanie (szczególnie z klasy V b).

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2014/2015.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy blisko 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną i Samorząd, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W lutym 2015 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2014 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 6 grudnia 2014 r. opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” wziął udział w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej. Dziękuję sprzedających za zaangażowanie, a w szczególności klasie IV b, której uczennice i uczniowie odnaleźli się jako nowi członkowie SU „Sknerus”.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2013/2014.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od początku 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Liczy blisko 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W lutym 2014 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2013 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Dziękuję sprzedających w minionym roku szkolnym, a w szczególności Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemankowi z klasy II gimnazjum. Podziękowania składam także na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2012/2013.

Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus” działa w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie od początku 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 30 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, nagrody w konkursach „Zwierzęta w obiektywie” oraz „Rośliny w obiektywie”, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy. W dniu 19 lutego 2013 r. odbyło się walne zgromadzenie SU „Sknerus”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie za 2012 r. Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Bardzo dziękuję wszystkim sprzedających w minionym roku szkolnym, a w szczególności Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemanek z klasy I gimnazjum.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2011/2012.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 20 członków z klas III-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. W minionym roku szkolnym w prace sklepiku bardzo zaangażowała się klasa III.
Bardzo dziękuję wszystkim sprzedających a w szczególności : z klasy III Aleksandrze Chełmeckiej, Oldze Oracz, Michalinie Sabaj, a także z klasy VI. Damianowi Oraczowi i Marcinowi Zemanowi. Ogromne podziękowania składam na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.
Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : zakup książek do biblioteki, nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy, nagrody w rywalizacji międzyklasowej.
W ramach współpracy Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie 18 kwietnia 2012 r. dla klasy II gimnazjum zostały zorganizowane warsztaty z zakresu ekonomii społecznej. Podczas spotkania przeprowadzono edukacyjną grę ekonomiczną„Chłopska Szkoła Biznesu”, w której zwyciężyli Paweł Topór i Arkadiusz Drabek. Reprezentowali oni naszą Szkołę podczas międzyszkolnego turnieju przeprowadzanego na podstawie powyższej gry.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2010/2011.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy ponad 20 członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. W minionym roku szkolnym w prace sklepiku najbardziej zaangażowała się klas V., której uczniom składam gorące podziękowanie.
Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na : nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski, zakup książek do biblioteki, poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy, zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2010 r., nagrody w rywalizacji międzyklasowej.
Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2009/2010.


Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” działa w szkole od lutego 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy obecnie kilkudziesięciu członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami.

Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :
• organizację akcji „Sprzątanie Świata”,
• organizację Dnia Nauczyciela,
• nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną,
• dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
• zakup książek do biblioteki,
• organizację Dnia Baśni,
• poczęstunek dla piszących sprawdzian i egzaminy,
• zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2009 r.,
• pomoc przy realizacji projektu charytatywnego „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”,
• nagrody w rywalizacji międzyklasowej.

Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2008/2009.


Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” powstała w lutym 2006 r. Podlega Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Liczy obecnie kilkudziesięciu członków z klas IV-VI szkoły podstawowej i z gimnazjum. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Osoby sprzedające w sklepiku powinny m.in. : być kulturalne wobec kupujących, pieniądze przechowywać w bezpieczny sposób, prawidłowo wydawać resztę, dbać o czystość w sklepiku i w jego otoczeniu. Członkowie Spółdzielni wspólnie z Samorządem Uczniowskim podejmują działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Są to m.in. udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc w organizacji kiermaszy ze zdrową żywnością, obchody „Dnia Ziemi”.

Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :
• organizację akcji „Sprzątanie Świata”,
• organizację Dnia Nauczyciela,
• nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną,
• dofinansowanie akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
• zakup książek do biblioteki,
• zorganizowanie jednej z paczek w akcji „Szlachetna Paczka” w grudniu 2008 r.,
• pomoc przy realizacji projektu charytatywnego „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”,
• nagrody w całorocznym konkursie dotyczącym Krakowa dla klas młodszych szkoły podstawowej,
• nagrody w rywalizacji międzyklasowej.

Opiekun Spółdzielni Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek.

Agnieszka Miśkiewicz


Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” w roku szkolnym 2007/2008.

Spółdzielnia Uczniowska „SKNERUS” powstała w lutym 2006 r. Liczy obecnie ponad 30 członków. Członkowie Spółdzielni prowadzą sklepik z artykułami szkolnymi, słodyczami i napojami. Osoby sprzedające w sklepiku powinny m.in. : być kulturalne wobec kupujących, pieniądze przechowywać w bezpieczny sposób, prawidłowo wydawać resztę, dbać o czystość w sklepiku i w jego otoczeniu. Za pracę w sklepiku szczególnie zasługują na uznanie Dominika Skulina i Claudia Ngo Thanh. Członkowie Spółdzielni wspólnie z Samorządem Uczniowskim podejmują działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Są to m.in. udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc w organizacji kiermaszy ze zdrową żywnością, obchody „Dnia Ziemi”, zbiórka surowców wtórnych. Z inicjatywy Spółdzielni od października 2007 r. w bibliotece znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać zużyte baterie. Spółdzielnia „Sknerus” w 2007 roku otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Zdrowa przyroda – zdrowa żywność – zdrowy człowiek” organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Nadwyżka powstała po sprzedaży towarów przeznaczona została na :

  • nagrody dla uczniów we wszystkich konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz bibliotekę szkolną, a także przez panie Małgorzatę Leśniowską i Joannę Ślesieńską-Golonek,
  • dofinansowanie wszystkich akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
  • materiały na akcje związane z ekologią i ochroną środowiska,
  • zakup : książek do biblioteki, świec Caritasu przed Bożym Narodzeniem, fantów na loterie organizowane w szkole,
  • organizację Dnia Nauczyciela,
  • organizację dyskoteki i zabawy karnawałowej,
  • pączki dla zdających sprawdzian i egzamin gimnazjalny,
  • nagrody w rywalizacji międzyklasowej,
  • zorganizowanie loterii fantowej podczas "Jesiennego spotkania nad Wisłą".
Spółdzielnia Uczniowska przygotowała też jedną z paczek w akcji „Świąteczna Paczka” w grudniu 2007 r. W maju 2008 r. reprezentanci szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o spółdzielczości. Opiekun Spółdzielni pani Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała dla klasy III. gimnazjum cykl lekcji dotyczący rachunkowości Spółdzielni. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Ogromne podziękowania składamy na ręce pani Krystyny Król za pomoc w organizacji sprzedaży obwarzanków i drożdżówek. Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” : Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03