ARCHIWUM 2009/20108 lipca 2010 r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdały Lidia Grabowska i Małgorzata Leśniowska.

5 lipca 2010 r. zakończyła się rekrutacja do szkół średnich. W jej wyniku absolwenci gimnazjum dostali się do następujących szkół średnich: V LO im. A. Witkowskiego i VI LO im. A. Mickiewicza po 4 uczniów, do IV LO im. T. Kościuszki, XIII LO i XXVI LO po 2 uczniów, I LO im. B. Nowodworskiego, LO Księży Pijarów, III Społecznego LO, Technikum Łączności po 1 uczniu.

2 lipca 2010 r. dyr. Jerzy Giza odebrał Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, przyznaną przez Kapitułę, w której skład wchodzili przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Historycznego, redakcji „Rocznika Sądeckiego”, „Almanachu Sądeckiego” i „Almanachu Muszyny” oraz Dyrekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

1 lipca 2010 r. nadeszły wyniki z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sprawie projektu „Diament”. Do następnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie gimnazjum: Michał Nowak, Łukasz Poskrobko, Gabriela Praska-Ćwiok, Maria Ptaszkiewicz, Szymon Rejek i Filip Skowron, a także następujący uczniowie szkoły podstawowej: Karolina Czop, Anna Juszczyk, Michał Kołek, Paweł Topór, Felix Wendołowski i Maciej Zając.

30 czerwca 2010 r. Joanna Mądry uzyskała akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

29 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca rok szkolny 2009/2010.

25 czerwca 2010 r. w holu szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku, podczas którego wręczono m.in. medale „DILIGENTIAE”, patenty absolwenta dla uczniów klasy VI, nagrody naukowe, artystyczne i sportowe.

24 czerwca 2010 r. w sali widowiskowej PWST odbyło się uroczyste zakończenie roku gimnazjum. Spotkanie otworzył spektakl w reżyserii Andrzeja Salawy pt. Polska Golgota Wschodu (grali: Magdalena Ostrowska, Anita Szymańska, Jakub Franczak, Michał Gołuszka, Jerzy Seweryn, Fryderyk Zoll). Wręczono m.in. medale, patenty absolwenta, nagrody naukowe, artystyczne i sportowe. Po przemówieniu wychowawcy klasy III. Joanny Słobody, w imieniu absolwentów przemówiła Katarzyna Moryc, a ich rodziców Anna Hadryś.

23 czerwca 2010 r. ks. Adam Podbiera odprawił Mszę św. na zakończenie roku szkolnego.

21 czerwca 2010 r. w czasopiśmie „Nasze Kliny” ukazał się artykuł pt. Lekcja patriotyzmu.

19 czerwca 2010 r. reprezentacja szkoły i gimnazjum wróciła z Mistrzostw Polski Szkół Niepublicznych w pływaniu, które odbywały się w Ciechanowie. Reprezentacji towarzyszyli nauczyciele: Lucjan Michalik (trener), Grzegorz Gazurek i Magdalena Ochal (opiekunowie). Drużynowo reprezentacja wywalczyła III. miejsce w Polsce wśród 63 startujących reprezentacji innych szkół i gimnazjów. Indywidualnie srebrne medale zdobyli: Korneli Majewska (dwukrotnie), Karolina Pernal, Olga Szczygieł, Anna Wąsik, Maciej Kobiela, Filip Stryjewski, Bartosz Gołębiowski i Jakub Franczak, brązowe medale zdobyli: Alicja Kochan, Aleksandra Rusinek, Aleksandra Bryksy, Anna Bojko, Karolina Bentkowska i Maciej Kobiela. Czwarte miejsce w finale zajęli: Piotr Kurleto, Konrad Wąsik, Kacper Jodłowski, Damian Oracz, Maciej Kobiela, Bartosz Gołębiowski, Jakub Franczak i Paweł Topór. Piąte miejsce w finale wywalczyli: Alicja Kochan (dwukrotnie), Karolina Burliga (dwukrotnie), Julia Szmid (dwukrotnie), Agnieszka Gołuszka, Kornelia Majewska i Katarzyna Czarnecka. Szóste miejsce zajęli: Filip Stryjewski (dwukrotnie), Karolina Pernal, Olga Szczygieł, Piotr Kurleto, Konrad Wąsik, Kacper Jodłowski i Bartosz Gołębiowski.

17 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

15 czerwca 2010 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminów gimnazjalnych. Klasa III osiągnęła wynik ogólny lepszy od średniej Gminy Kraków o 12.7 pkt. Summa summarum indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli Alicja Rejek 87 pkt., Piotr Pogan 86 pkt., Zuzanna Kustowska 84 pkt., Dominik Woch 81 pkt. i Krzysztof Dziadowiec 80 pkt.

14 czerwca 2010 r. odbyło się zebranie klasowe z nową „0”, której wychowawcą będzie od kolejnego roku szkolnego Joanna Ślesieńska-Golonek.

12 czerwca 2010 r. w Instytucie Goethego w Krakowie odbył się egzamin państwowy Fit in Deutsch 2, który na bardzo dobry zdali następujący uczniowie: Karolina Burliga, Anna Juszczyk, Mateusz Kostrz, Krzysztof Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk, Julia Szmid oraz na dobry Karolina Czop, Agnieszka Gołuszka i Filip Długosz. Uczniów przygotowała Elżbieta Dubiel.

11 czerwca 2010 r. reprezentacja gimnazjum zajęła 3. miejsce podczas Krakowskich Mistrzostw Szkół Niepublicznych. Grała w składzie: Robert Bujak, Michał Gołuszka, Dominik Kochan, Jan Ksel, Łukasz Poskrobko, Jakub Seweryn i Maciej Sztorc. Drużynę przygotował Grzegorz Gazurek i Łukasz Kindlik.

10 czerwca 2010 r. młodzież gimnazjalna spotkała się z przedstawicielem wydziału ds. prewencji wśród dzieci i młodzieży Komendy Dzielnicowej Policji.

9 czerwca 2010 r. odbyły się Mistrzostwa Krakowskich Szkół Niepublicznych w pływaniu, zorganizowane przez Lucjana Michalika przy pomocy Grzegorza Gazurka i Marka Olchawy. W punktacji drużynowej wśród szkół podstawowych zwyciężyła SSP nr 1, a SG nr 1 zajęło czwarte miejsce. Razem, w konkurencjach indywidualnych, uczniowie szkoły i gimnazjum zdobyli 39 medali!
Indywidualnie złote medale wywalczyli (15): Maciej Kobiela (2 razy), Piotr Kurleto (2 razy), Aleksandra Bryksy, Grzegorz Burkat, Jakub Franczak, Bartosz Gołębiowski, Kacper Jodłowski, Magdalena Kaszuba, Alicja Kochan, Kornelia Majewska, Damian Oracz, Andrzej Ościak, Karolina Stelmach.
Srebrne medale zdobyli (13): Anna Bojko (2 razy), Jakub Franczak, Kacper Jodłowski, Maria Juszczyk, Alicja Kochan, Kornelia Majewska, Damian Oracz, Andrzej Ościak, Karolina Pernal, Hanna Ptaszkiewicz , Filip Stryjewski, Oskar Świętalski.
Brązowe medale wywalczyli (11): Jakub Bryksy (2 razy), Olga Szczygieł (2 razy), Agnieszka Gołuszka, Wioletta Gubała, Magdalena Kaszuba, Karolina Pernal, Aleksandra Rusinek, Paweł Topór, Konrad Wąsik.
Wysokie czwarte miejsce uzyskali: Daria Ciszewska (2 razy), Karolina Bentkowska, Grzegorz Burkat, Jakub Ciszewski, Wojciech Kowalczyk, Jakub Płachno.

8 czerwca 2010 r. w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich do sakramentu Bierzmowania przystąpili gimnazjaliści, przygotowani przez ks. Adama Podbierę.

7 czerwca 2010 r. odbył się szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym zwyciężyli ex aequo Alicja Rejek i Tomasz Pycka. Dalsze miejsca zajęli: Karolina Burliga, Anna Juszczyk, Szymon Lange, Piotr Pogan i Jakub Zając.

6 czerwca 2010 r. w kościele Kapucynów Mszę św. z okazji rocznicy przystąpienia do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej miała kl. III (wychowawca: Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska).

5 czerwca 2010 r. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów klasa II (wychowawca: Małgorzata Leśniowska) przystąpiła do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej pod przewodnictwem duchowym ks. Adama Podbiery, szkolnego katechety. W przygotowaniu uroczystości pomagały nauczycielki: Małgorzata Bajur i Magdalena Ochal.

4 czerwca 2010 r. Polski Związek Snowboardu wystosował do Dyrekcji Gimnazjum list gratulacyjny dla uczennicy klasy III Katarzyny Rusin, informując o jej licznych sukcesach sportowych oraz o przyznaniu Mistrzowskiej Klasy Sportowej.

2 czerwca 2010 r. odbyły się prezentacje gimnazjalne pod nadzorem Teresy Pietruskiej-Mrożek. Najwyżej oceniono pracę pt. Gotyk i metal (autorzy: Anna Grzybowska, Alicja Rejek i Szymon Rejek). Na drugim miejscu sytuowano ex aequo prace pt. Konfederacja Barska (Grzegorz Tracz) i pt. II wojna światowa (Kasper Bednarek), a na trzecim miejscu pracę pt. Władca pierścieni (autorzy: Filip Długosz i Dominik Kochan).

1 czerwca 2010 r. z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień Baśni”. W jego trakcie odbył się konkurs ze znajomości baśni Jana Christiana Andersena (przygotowanie: Małgorzata Leśniowska).

31 maja 2010 r. w XII lekkoatletycznych zawodach sportowych podczas Mistrzostw Krakowskich Szkół Niepublicznych złote medale wywalczyli: Karolina Bentkowska (dwa), Krzysztof Dziadowiec, Jakub Franczak (trzy), Kacper Jodłowski (dwa), Krzysztof Kurtyka (dwa), Maja Skowron i Paweł Topór. Srebrne medale zdobyli: Aleksandra Bryksy, Grzegorz Burkat, Aleksandra Chełmecka, Krzysztof Dziadowiec, Kacper Jodłowski, Paweł Topór, Konrad Wąsik. Brązowe medale wywalczyły: Anna Bojko, Maja Skowron i Karolina Stelmach. Drużynę przygotowali i prowadzili: Grzegorz Gazurek i Marek Olchawa.

30 maja 2010 r. Samorząd Uczniowski odpowiedział na apel Stowarzyszenia „Wiosna” i przygotował paczki dla powodzian.

29 maja 2010 r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły w pływaniu, zorganizowane przez Lucjana Michalika.
Tytuły mistrza szkoły na poszczególnych dystansach wywalczyli: 25 m stylem grzbietowym dziewcząt Anna Bojko, a wśród chłopców Kacper Jodłowski, 50 m stylem grzbietowym Alicja Kochan, wśród chłopców Bartosz Gołębiowski i Maciej Kobiela (ex aequo), 25 m stylem dowolnym Anna Bojko i Kacper Jodłowski, 50 m stylem dowolnym Alicja Kochan i Maciej Kobiela, 25 m stylem klasycznym Anna Bojko i Piotr Kurleto, 50 m stylem klasycznym Alicja Kochan i Maciej Kobiela, 25 m stylem motylkowym Alicja Kochan i Maciej Kobiela, 100 m stylem zmiennym Alicja Kochan i Maciej Kobiela. Tytuły wicemistrza szkoły na poszczególnych dystansach zdobyli: Aleksandra Bryksy i Piotr Kurleto, Julia Szmid, ponownie Aleksandra Bryksy i Piotr Kurleto, Karolina Burliga i Jakub Franczak, Karolina Pernal i Kacper Jodłowski, Karolina Burliga i Wojciech Kowalczyk, Karolina Burliga i Kacper Jodłowski, 100 m stylem zmiennym Karolina Burliga i Bartosz Gołębiowski.
Brązowe medale na poszczególnych dystansach wywalczyli: Maria Juszczyk i Grzegorz Burkat, Agnieszka Gołuszka i Paweł Topór, Aleksandra Rusinek i Andrzej Ościak, Julia Szmid i Bartosz Gołębiowski, Karolina Bentkowska i Damian Oracz, Agnieszka Gołuszka i Krzysztof Kowalczyk, Katarzyna Bentkowska i Jakub Franczak, na 100 m stylem zmiennym Julia Szmid i Paweł Topór.
Tytuły mistrza gimnazjum na poszczególnych dystansach wywalczyli: 50 m stylem grzbietowym Karolina Stelmach i Michał Nowak, 50 m stylem dowolnym Magdalena Kaszuba i Piotr Waszkiewicz, 50 m stylem klasycznym Anita Szymańska i Michał Nowak, 25 m stylem motylkowym Magdalena Kaszuba i Michał Nowak, 100 m stylem zmiennym Magdalena Kaszuba i Piotr Waszkiewicz.
Tytuły wicemistrza szkoły na poszczególnych dystansach zdobyli: Aleksandra Burtan i Jan Ksel, Karolina Stelmach i Krzysztof Dziadowiec, Katarzyna Rusin i Michał Gołuszka, Wioletta Gubała i Dominik Kochan, Hanna Ptaszkiewicz i Michał Nowak.
Brązowe medale zdobyli: Anita Szymańska i Piotr Waszkiewicz, Wioletta Gubała i Michał Gołuszka, Hanna Ptaszkiewicz i Krzysztof Dziadowiec, Aleksandra Burtan i Jan Ksel, Anita Szymańska i Filip Długosz.

28 maja 2010 r. po raz dziewiąty Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu klas szóstych. Obecna kl. VI. (wychowawca: Anna Biel) uzyskała najlepszy wynik w historii szkoły w zewnętrznych badaniach osiągnięć uczniowskich (różnica pomiędzy średnią klasy VI. a średnią klas szóstych w Gminie Kraków wyniosła 6.18 punktu). Indywidualnie najlepsze wyniki: Anna Juszczyk i Wojciech Kowalczyk po 40 pkt., Weronika Poskrobko i Tytus Wilam po 38 pkt., Karolina Bentkowska i Karolina Czop po 37 pkt.

27 maja 2010 r. odbył się kiermasz na rzecz Fundacji „Zdążyć z pomocą” (dla chorych dzieci), zorganizowany przez kl. IV (wychowawca: Lidia Grabowska) we współpracy z Samorządem Uczniowskim (Agnieszka Sas-Miśkiewicz).

26 maja 2010 r. w Domu Kultury „Slovay” odbył się poranek kulturalny z okazji Dnia Matki, przygotowany przez dzieci z klas 0-III oraz nauczycieli: Małgorzatę Leśniowską, Annę Siembak, Dominikę Traczyk, Małgorzatę Wierzbowicz-Domagalską, Andrzeja Salawę (reżyseria), Małgorzatę Bajur (oprawa muzyczna) i Katarzynę Gizę (choreografia).

24 maja 2010 r. ogłoszono wyniki Małopolskiego Konkursu języka angielskiego szkół podstawowych. Laureatką została Anna Juszczyk, a finalistami: Katarzyna Bentkowska, Karolina Czop , Karolina Burliga, Krzysztof Kowalczyk, Julia Szmid, Felix Wendołowski, Martha Wadiak. Równocześnie ogłoszono wyniki w Ogólnopolskim Konkursie English Ace: 17. miejsce w województwie Małopolskim Felix Wendołowski, 22. Filip Stryjewski, 23. Wojciech Kowalczyk, 25. Anna Juszczyk, 26. Krzysztof Kowalczyk. Uczniów przygotowała Barbara Pastuszczak.

21 maja 2010 r. odbył się w Opatkowicach Turniej szachowy im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Reprezentanci szkoły zajęli następujące miejsca: 10. Jan Stępniewski, 11. Jan Tyrawa, 12. Mateusz Osmański, 15. Jakub Ciszewski. Zawodników przygotował Kamil Makówka.

19 maja 2010 r. miała miejsce szkolna uroczystość katyńska. Mszę św. w kościele p. w. św. Jadwigi Królowej przewodniczył ks. dr Wacław Gubała. Koncelebrowali ją: paulin o. dr Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, ks. kanonik Adam Podbiera, kapelan szkoły, kapucyni - o. Jerzy Pająk, kapelan żołnierzy Armii Krajowej i o. Józef Mońko, Kustosz Pamięci Narodowej. Wśród gości był m.in. Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty, Tadeusz Żaba, wicedyrektor Muzeum Armii Krajowej, Marcin Tatara, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Maciej Wojciechowski, dyrektor International House. Hasło do rozpoczęcie uroczystości dał absolwent szkoły Jakub Zdziński, grając na trąbce Sygnał Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Lwowa. Chór szkolny zaśpiewał „GAUDE MATER POLONIA”. Poświęcenia dzwonu dokonał o. dr Eustachy Rakoczy. Odsłonięcie szkolnego monumentu katyńskiego dokonali Ryszard Majdzik, wnuk zamordowanego i Adam Macedoński, bratanek zamordowanego, obaj wybitni działacze niepodległościowi, zasłużeni dla sprawy katyńskiej. Na tablicy widnieje napis: „Dąb katyński przez Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w roku 2005 zasadzony. Katyń + Charków + Twer + Kijów + Mińsk. Pamięci Józefa Macedońskiego i Zygmunta Majdzika oraz ponad 21 tysięcy oficerów WP i funkcjonariuszy policji zamordowanych w Rosji Sowieckiej w roku 1940”. Aktu poświęcenia monumentu i guzików katyńskich, które zostały złożone w korzeniach dębów, dokonał o. Józef Mońko. Wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Guziki” wyrecytował Jakub Franczak. Symbolicznego aktu sadzenia dębów dokonali członkowie rodzin: Ryszard Majdzik, Adam Macedoński i Paweł Kurtyka (absolwent szkoły i gimnazjum, obecnie student archeologii UJ). Podczas uroczystości wręczono o. Eustachemu Rakoczemu z okazji 40 rocznicy jego święceń kapłańskich kapelusz podhalański oraz pamiątkową odznaką 1 pułku strzelców podhalańskich.

18 maja 2010 r. młodzież gimnazjalna i klasa VI. spotkały się z Adamem Macedońskim i Ryszardem Majdzikiem, działaczami niepodległościowymi, których krewni byli ofiarami zbrodni katyńskiej (stryj, Józef Macedoński i dziadek, Zygmunt Majdzik).

17 maja 2010 r. w ramach szkolnych obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej młodzież spotkała się z pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN, dr. Jarosławem Szarkiem, który mówił na temat kłamstwa katyńskiego. Po spotkaniu otwarta została wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Armii Krajowej (starszy kustosz Robert Springwald). Częścią wystawy jest ekspozycja dotycząca pamiątek po tzw. szkolnej rodzinie katyńskiej, czyli po krewnych uczniów i nauczycieli, którzy zostali wymordowani przez NKWD w 1940 r. Wystawę przygotowali: Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa, Joanna Słoboda-Żabowa, Małgorzata Skórka i Dariusz Dębiec.
Szkolna rodzina katyńska to: Kornelia Majewska uczennica kl. II (cioteczny pradziadek mjr Bronisław Czapski zamordowany w Katyniu), Jakub i Aleksandra Bryksy uczniowie z kl. II i IV (cioteczny pradziadek por. Ignacy Drabczyński, kapelan z zakonu reformatów, zamordowany w Katyniu), Marta, Maciej i Marcin Zemankowie, uczniowie klasy III i IV, (stryjeczni pradziadkowie porucznicy: Stanisław i Władysław Łowiccy, inżynierowie rolnicy właściciele majątku Dołubów, zamordowani w Katyniu), Julia i Maciej Kobielowie, uczniowie klasy 0 i V (stryjeczny pradziadek, por. lekarz Włodzimierz Ehrenkreutz zamordowany w Katyniu) , Bartosz Gołębiowski, uczeń klasy V (stryjeczny pradziadek por. Karol Gołębiowski zamordowany w Charkowie), Krzysztof Kurtyka, uczeń klasy IV, którego ojciec Janusz Kurtyka, wraz z 95 innymi Polakami wydłużył polską listę katyńską, Katarzyna Sułkowska, nauczycielka języka niemieckiego (dziadek por. Tadeusz Sułkowski zamordowany w Katyniu), Teresa Pietruska-Mrożek, nauczycielka języka polskiego (kuzyn babci, gen. Konstanty Plisowski zamordowany w Charkowie), Barbara Munk, nauczycielka języka polskiego (dziadek i jego brat porucznicy Artur i Zygfryd Munkowie zamordowani w Katyniu), Andrzej Salawa, nauczyciel kultury teatralnej (wujowie: ppłk lekarz Zbigniew Czarnek i por. Tadeusz Zajączkowski zamordowani w Katyniu oraz por. Teofil Nowicki zamordowany w Charkowie).

16 maja 2010 r. w królewskiej katedrze na Wawelu delegacja szkoły i gimnazjum wraz z pocztami sztandarowymi uczciła 75. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. W krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów złożono kwiaty u trumny Pierwszego Marszałka Polski, a także na sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich (wartę zaciągnęli Grzegorz Tracz i Łukasz Poskrobko). Poczty sztandarowe były w składzie: Dominik Kochan, Gerard Świętalski, Piotr Waszkiewicz oraz Jakub Franczak, Krzysztof Kowalczyk, Krzysztof Czuła. Uczniom towarzyszyli nauczyciele:Anna Biel, Grzegorz Gazurek, Lidia Grabowska, Danuta Kocoń, Małgorzata Leśniowska, Izabela Łoboz, Lucjan Michalik, Anna Płonka, Anna Siembak, Joanna Słoboda-Żabowa, Dominika Traczyk i dyr. Jerzy Giza.

12 maja 2010 r. Katarzyna Moryc zdobyła Grand Prix w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu organizowanemu przez MON i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Joanna Słoboda-Żabowa otrzymała dyplom za wzorowe przygotowanie młodzieży do tego konkursu od kilku lat.

8 maja 2010 r. Jakub Ciszewski zajął 3 miejsce w Okręgowym Turnieju Szachowym o laur arcymistrza Bogdana Śliwy.

7 maja 2010 r. reprezentacja gimnazjum dziewcząt w koszykówce zdobyła 1 miejsce w Mistrzostwach Krakowskich Szkół Niepublicznych (Wioletta Gubała, Małgorzata Hadryś, Magdalena Kaszuba, Paulina Kostrz, Zuzanna Kustowska, Claudia Ngo-Thanh, Katarzyna Rusin, Karolina Stelmach, Anita Szymańska), a reprezentacja szkoły podstawowej 2 miejsce podczas tych samych zawodów (Karolina Burliga, Jakub Franczak, Agnieszka Gołuszka, Maciej Kobiela, Krzysztof Kowalczyk, Jakub Ratajczak, Filip Stryjewski, Julia Szmid, Michał Sznajder, Paweł Topór). Drużyny przygotował Grzegorz Gazurek.

6 maja 2010 r. ogłoszono wyniki konkursu języka angielskiego „English Ace”, w którym uczniowie kl. IV Andrzej Zoll i Tomasz Pycka zajęli odpowiednio 10 i 15 miejsca w Małopolsce. Uczniów przygotowała Edyta Sierosławska.

3 maja 2010 r. delegacja szkoły i gimnazjum wzięła udział w uroczystościach na pl. Matejki z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Towarzyszyli im nauczyciele: Anna Biel, Dariusz Dębiec, Grzegorz Gazurek, Lidia Grabowska, Izabela Łoboz, Joanna Mądry, Barbara Munk, Magdalena Ochal, Teresa Pietruska-Mrożek, Ewa Piórkowska, Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa, Małgorzata Skórka, Joanna Słoboda-Żabowa, dyr. Jerzy Giza i sekretarz szkoły Iwona Marzec.

27-29 kwietnia 2010 r. w ciągu trzech dni odbyły się egzaminy gimnazjalne klasy III.

24 kwietnia 2010 r. w magazynie „Gazety Krakowskiej” ukazał się wywiad z dyr. Jerzym Gizą pt. „Cały świat poznał dziś prawdę, ale jej cena jest potworna”.

23 kwietnia 2010 r. delegacja szkoły i gimnazjum wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w manifestacyjnym pogrzebie śp. Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ojca ucznia kl. IV Krzysztofa Kurtyki oraz jego brata Pawła Kurtyki, absolwenta SSP nr 1 im. J. Piłsudskiego i SG nr 1 im. Z. Herberta. W kościele Świętych Piotra i Pawła koleżanki i koledzy Krzysztofa z klasy IV. złożyli kwiaty na trumnie Zmarłego. Dzieciom towarzyszyła wychowawczyni klasy, Lidia Grabowska, a także nauczycielki: Magdalena Ochal, Dominika Traczyk i Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa, a także sekretarz szkoły Iwona Marzec. W skład pocztu sztandarowego szkoły weszli uczniowie klasy VI: Jakub Franczak, Wojciech Kowalczyk i Krzysztof Czuła, a klasy I. gimnazjum: Dominik Kochan, Jan Ksel i Jakub Seweryn (dowódcą pocztów sztandarowych był Piotr Waszkiewicz). Po Mszy św. nastąpił przemarsz żałobników i pocztów sztandarowych na cmentarz Rakowicki, gdzie w Kwaterze Zasłużonych spoczął śp. Janusz Kurtyka. Szkolnym pocztom sztandarowym towarzyszyli nauczyciele: Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska, Katarzyna Giza, wicedyrektor Lucjan Michalik i dyr. Jerzy Giza.

21 kwietnia 2010 r. o. prof. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości ufundował dla szkoły miniaturę historycznego dzwonu, na którym widnieje napis: „Św. Michale Archaniele broń nas w walce z potęgami ciemności. Dzwon ten w miejsce skonfiskowanych przez rząd zaborczy w czasie wielkiej wojny w roku 1917 został ulany w wolnej Ojczyźnie w r. 1935 i poświęcony pamięci Wodza Narodu i Wskrzesiciela Państwa Polskiego Pierwszego Marszałka Polski śp. Józefa Piłsudskiego. Ufundowany przez oficerów, podoficerów i strzelców garnizonu Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu”. Na odwrocie dzwonu widnieje napis, jaki ludwisarz i gdzie go wykonał. Ów napis głosi: „Odlane przez Jakóba Kruszewskiego w Węgrowie”.

20 kwietnia 2010 r. dyrektor szkoły wystosował list kondolencyjny, skierowany na ręce Karoliny Kaczorowskiej, żony ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Jego treść brzmiała:

Wielce Szanowna Pani Prezydentowo!
Wczoraj z delegacją szkolną pożegnaliśmy w Wilanowie Pana Prezydenta. Wielki ból towarzyszył nam od 10 kwietnia. Śmierć Pana Prezydenta - żołnierska - w takim towarzystwie i w takim miejscu każe ufać, iż zawarta jest w niej wielka Tajemnica Boża, której wagi oraz istoty jeszcze dziś nie pojmujemy i nie ogarniamy.
Niemniej proszę przyjąć od nas wszystkich najszczersze kondolencje w związku ze śmiercią Pana Prezydenta, który nigdy nie przestanie być dla nas wzorem
i Przyjacielem!...
”.

19 kwietnia 2010 r. delegacja szkoły i gimnazjum ze sztandarami wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, które odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie (Wilanów). Delegacja składała się z 34 uczniów, dyrekcji szkoły (Jerzy Giza, Teresa Pietruska-Mrożek i Lucjan Michalik), sekretarza szkoły Iwony Marzec, nauczycieli: Joanna Słoboda-Żabowa, Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa, Iwona Abramczyk-Kocemba, Grzegorz Gazurek oraz absolwentów: Agata Sadowska, Marek Solecki, Katarzyna Giza, Rafał Wolfram i Dominik Smykla. Delegacji towarzyszył przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Ptaszkiewicz.15 kwietnia 2010 r. opublikowane zostały w „Dzienniku Polskim” kolejne nekrologi - dla uczczenia pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i oficera Biura Ochrony Rządu, Artura Francuza, który strzegł prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego podczas każdej Jego wizyty w szkole.

14 kwietnia 2010 r. na falach radiowych dyr. Jerzy Giza powiedział o min. Andrzeju Przewoźniku następująco: „Poznałem Go w latach osiemdziesiątych, jako o kilka lat młodszego studenta historii, zafascynowanego akowskimi opowieściami „starych wiarusów i politycznych kryminalistów” (m.in. kpt. Stanisława Dąbrowy-Kostki). Połączył nas nie tylko szacunek dla akowskiego i poakowskiego podziemia oraz tradycji Polski Niepodległej, ale i mocne prowęgierskie sympatie.
Potem, już w wolnej Polsce, został sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i mogliśmy zacząć mówić do Niego, tak po krakowsku, Panie Ministrze. I wtedy podzielił nas stosunek do rozwiązania sprawy katyńskiej w kontekście żołnierskiego pochówku pomordowanych w 1940 r. w Rosji Sowieckiej. Nigdy jednak nie zmieniło to naszych relacji. Jak i uprzednio był dla mnie zawsze serdeczny, choć był człowiekiem zachowującym dystans i mało wylewnym. Nie przestawał odbierać ode mnie telefonów, gdziekolwiek by nie był, a zdarzało się często, gdy przemierzał samolotem rozległe sowieckie przestrzenie (Katyń, Charków, Twer, Kijów).
Dziś, kiedy wstrząśnięty do głębi tą tragedią większą od gibraltarskiej, tą TAJEMNICĄ BOŻĄ jeszcze dla mnie nieprzeniknioną, patrzę na jego numer telefonu w moim spisie na „P”, wiem, że nie mogę już do Niego zadzwonić, aby w sprawach nam wspólnych o coś poprosić, albo się pospierać.
Można uznać za nieuchronność losu albo wielki Boży plan TO, co się stało u wrót katyńskiego lasu – Andrzej Przewoźnik zginął w służbie Rzeczypospolitej kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie dziesięć lat temu urządził cmentarz wojenny dla polskich Katyńczyków, pozostawiając Ich już na wieki na tej „nieludzkiej ziemi”. I to właśnie w tej sprawie – pięknie, kulturalnie i na argumenty – nas różniło. Mówił nawet, że lubił ten fragment mojego wiersza opublikowanego ongiś w podziemiu pt. „Matka Boska Katyńska”, ale w wolnej Polsce zrobił po swojemu, tak jak w głębi serca uważał. Ów poetycki fragment między nami tak sobie tkwił, nie zrywając nigdy nici wewnętrznego porozumienia:

Do tych Grobów trakt muszą wydeptać pielgrzymi,
Jak przechodzień zatrzymać się musi tu Polska,
Na lawetach konduktem wywiozą z gęstwiny
I poniosą ICH szczątki na ramionach wojska!

Andrzeju, nasz Kolego z krakowskiego Zwierzyńca, Strażniku tych świętych katyńskich MOGIŁ, może wzorem niektórych polskich wodzów pozostaniesz tam właśnie między NIMI, stanowiąc nowe ogniwo w tym polskim łańcuchu niewidzialnym, którego jednym z ostatnich ogniw - jak chciał Józef Czapski - jest KATYŃ…

Rzadkim lasem wzdłuż drogi, pośród traw i zielska,
Wsparta o miecz złamany polskiej, smutnej Nike,
Idzie Matka Katyńska – Panienka Kozielska,
Złotą łuną zapalić pod Smoleńskiem znicze…!13 kwietnia 2010 r. w „Dzienniku Polskim” ukazały się dwa nekrologi od społeczności szkolnej. Pierwszy w hołdzie ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, drugi prezesowi IPN, dr hab. Januszowi Kurtyce. Liczna delegacja szkolna i gimnazjalna wraz z pocztami sztandarowymi wzięła udział w Marszu Katyńskim z bazyliki Mariackiej pod krzyż Katyński koło kościółka św. Idziego.

12 kwietnia 2010 r. o godzinie 9.00 odbył się w holu szkolnym apel, podczas którego oddano hołd wszystkim Polakom, ofiarom smoleńskiej katastrofy lotniczej. Po apelu uczniowie przeszli pod szkolny monument katyński, gdzie zmówiono modlitwę, złozono kwiaty i zapalono znicze. Na adres szkoły nadeszły kondolencje od jej absolwentów. Agata Sadowska (rocznik absolwencki 1997) napisała: „Wstrząśnięta ostatnimi wydarzeniami zwracam się z prośbą o informację, kiedy nasza Szkoła oddawać będzie cześć poległym w katastrofie pod Katyniem. Panie Dyrektorze, Pan od małego wpajał nam miłość Ojczyzny i uczył nas jej trudnej historii, wiem też jak bardzo losy Naszej Szkoły były związane z Panem Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Poczułam potrzebę wspólnej (w szkolnym gronie) modlitwy za wszystkich poległych Rodaków”. Kolega z jej rocznika, Artur Hadryś, w rozmowie telefonicznej z Londynu powiedział: „Dzwonię, Panie Dyrektorze, do Pana z wewnętrznej potrzeby podzielenia się tym wielkim bólem po stracie wybitnych Polaków, w tym naszego Prezydenta Pana Ryszarda Kaczorowskiego, którego mieliśmy okazję poznać podczas jego wizyty w naszej Szkole w 1995 r., a młodsze roczniki kilka razy później. Wiem od mojej siostry Małgosi, że Pan Prezydent w doskonałej kondycji był obecny w szkole podczas uroczystości XX-lecia naszej Szkoły w październiku 2009 r. Strata takich ludzi jest nie do powetowania...”. Z Krakowa dzwonił też Marek Solecki i Rafał Wolfram, absolwenci gimnazjalni, którzy w podobnych słowach wyrażali swój smutek po katastrofie samolotu z polską delegacją państwową pod Smoleńskiem.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku rozbił się samolot z polską delegacją państwową lecącą na uroczystości 70 rocznicy zbrodni dokonanej na polskich oficerach w Katyniu. Pośród ofiar jest dwóch prezydentów RP: Lech Kaczyński i ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wielki przyjaciel naszej szkoły i jej Członek Honorowy, odznaczony Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”. Na szkolnych masztach flagi państwową i szkolną opuszczono do ich połowy.
Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski był gościem w naszej szkole wielokrotnie: 2 października 1995 r., 17 września 2001 r., 28 września 2004 r., 10 maja i 3 października 2005 r., 5 października 2009 r.
Następna wizyta Pana Prezydenta miał się odbyć w szkole z okazji zaplanowanego na 19 maja 2010 r. odsłonięcia szkolnego monumentu katyńskiego. Pan Prezydent RP Ryszard Kaczorowski już nigdy do szkoły nie przybędzie. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze!
Podczas katastrofy zginął również dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, mąż naszego szkolnego lekarza dr Zuzanny Kurtykowej, ojciec Pawła Kurtyki, absolwenta naszego gimnazjum (2005) i Krzysztofa, obecnie ucznia IV klasy naszej szkoły. Cała społeczność szkolna łączy się w bólu i modlitwie z Rodziną TYCH, którzy w tej katastrofie i w służbie Rzeczypospolitej zginęli...


8 kwietnia 2010 r. odbył się sprawdzian dla klasy VI.

7 kwietnia 2010 r. podsumowano wyniki konkursów przedmiotowych. W szkole podstawowej laureatami zostali: Anna Juszczyk (konkurs historyczny „Losy żołnierza…”, uczennicę przygotowała Joanna Słoboda-Żabowa) i Wojciech Kowalczyk (konkurs przyrodniczy, uczeń przygotowany przez Annę Biel), a finalistami byli: Karolina Czop i Jakub Franczak (konkurs przyrodniczy), Anna Juszczyk (konkurs humanistyczny, uczennicę przygotowała Barbara Munk) i Wojciech Kowalczyk (konkurs matematyczny, ucznia przygotowała Lidia Grabowska). Ogłoszono wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych „der die das Kenner” (Wojciech Kowalczyk zajął 4. miejsce w województwie, Anna Juszczyk 5. miejsce, a Katarzyna Bentkowska 16. miejsce, uczniów przygotowała Elżbieta Dubiel). W gimnazjum laureatami zostali: podwójnym - Szymon Rejek (Małopolski Konkurs historyczny pn. „30. ROCZNICA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI” i Ogólnopolski Konkurs „Wiedzy o Społeczeństwie”, ucznia przygotowała Joanna Słoboda-Żabowa), Piotr Pogan (konkurs chemiczny, ucznia przygotował Mirosław Grębosz), Fryderyk Zoll (konkurs języka niemieckiego, ucznia przygotowała Katarzyna Sułkowska-Jurek) i Alicja Rejek (konkurs języka angielskiego, ucznia przygotowała Anna Płonka), a finalistami byli: Katarzyna Moryc i Fryderyk Zoll (konkurs języka angielskiego), Katarzyna Rusin (konkurs języka niemieckiego, uczennicę przygotowała Katarzyna Sułkowska-Jurek i konkurs „Wiem więcej...”, uczennicę przygotowała Joanna Słoboda-Żabowa), Piotr Pogan (konkurs z fizyki i astronomii, ucznia przygotował Rafał Najman) i Dominik Woch (konkurs matematyczny, ucznia przygotowała Danuta Kocoń).

1-6 kwietnia 2010 r. przerwa z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

31 marca 2010 r. odbył się konkurs plastyczny pn. „Jajko wielkanocne”, zorganizowany przez Dariusza Dębca. Pośród 50 prac najwyżej oceniono dzieła: Julii Stróżeckiej, Jagny Stryjewskiej i Piotra Wodeckiego, a specjalną nagrodę otrzymali gimnazjaliści: Szymon Rejek, Piotr Głownia i Fryderyk Zoll.

30 marca 2010 r. odbył się w szkole coroczny „Dzień ciast świata”, z którego dochód przeznaczono na rzecz Hospicjum św. Łazarza. Nad przebiegiem akcji czuwały Małgorzata Leśniowska i Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa.

25 marca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SKT nr 41 STO w Krakowie. Prezesem na kolejną kadencję wybrany został Piotr M. Boroń.

12 marca 2010 r. rozpoczął się szkolny obóz zimowy w Alpach austriackich (Gerlitzen), przygotowany przez Lucjana Michalika, któremu pomagali nauczyciele: Anna Biel, Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska, Lidia Grabowska, Katarzyna Siłkowska-Jurek, Łukasz Kindlik, Małgorzata Leśniowska, Anna Siembak i Dominika Traczyk. Podczas obozu odbyły się mistrzostwa szkoły i gimnazjum. W klasyfikacji generalnej w narciarstwie alpejskim w szkole podstawowej wśród dziewcząt najlepsze wyniki uzyskały: 1. Hanna Tracz, 2. Julia Szmid, 3. Aleksandra Rusinek, a wśród chłopców: 1. Piotr Kurleto, 2. Jakub Franczak, 3. Krzysztof Czuła. W klasyfikacji generalnej w narciarstwie alpejskim w gimnazjum wśród dziewcząt najlepszy wynik uzyskała: 1. Aleksandra Burtan, a wśród chłopców: 1. Maciej Sztorc, 2. Jan Ksel, 3. Grzegorz Tracz. W snowboardzie najlepsze wyniki wśród dziewcząt uzyskały: 1. Maria Ptaszkiewicz, 2. Karolina Burliga, 3. Claudia Ngo Thanh, a wśród chłopców: 1. Piotr Frączek, 2. Piotr Pogan, 3. Michał Gołuszka.

22 lutego 2010 r. rozpoczęła w szkole studenckie praktyki z języka niemieckiego Maya Jackiewicz, absolwentka szkoły i gimnazjum (rocznik 2004).

17 lutego 2010 r. w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w snowboardzie pierwsze miejsce drużynowo wywalczyła reprezentacja dziewcząt SG nr 1. Indywidualnie: 1. Katarzyna Rusin, 5. Gabriela Praska-Ćwiok, 8. Magdalena Ostrowska, 14. Maria Ptaszkiewicz. Drużynę przygotował do zawodów Lucjan Michalik.

16 lutego 2010 r. Małopolska Fundacja Stypendialna „SAPERO AUSO” przyznała stypendium Katarzynie Rusin, uczennicy kl. III gimnazjum, za wybitne osiągnięcia sportowe.15 lutego 2010 r. odbyły się zebrania klasowe.

12 lutego 2010 r. odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.11 lutego 2010 r. odbyła się w szkole zabawa karnawałowa oraz konkurs pięknego czytania zorganizowany przez Agnieszkę Sas-Miśkiewicz i Andrzeja Salawę. W kl. I wygrała Matylda Wilam, w kl. II Aleksandra Pycka, w kl. III Halina Jagielska, a w kl. IV-VI Katarzyna Bentkowska.

8 lutego 2010 r. odbyły się w Kluszkowcach Krakowskie Igrzyska Szkół Niepublicznych w narciarstwie i snowboardzie. Reprezentacja przygotowywana przez Lucjana Michalika zajęła następujące miejsca: w narciarstwie szkoła 3 miejsce a gimnazjum 8, a w snowboardzie szkoła 1 miejsce a gimnazjum 3. Indywidualnie najlepsze osiągnięcia mieli – snowboard (gimnazjum): 1. Katarzyna Rusin, 7. Magdalena Ostrowska, 8. Gabriela Praska-Ćwiok, snowboard (szkoła): 2. Aleksandra Kwiek, 4. Julia Szmid, 5. Karolina Burliga, 6. Agnieszka Gołuszka, a wśród chłopców 2. miejsce Oskar Świętalski, a w gimnazjum 6. Michał Gołuszka, 8. Piotr Pogan.

5 lutego 2010 r. uczniowie kl. VI Anna Juszczyk, Katarzyna Bentkowska i Wojciech Kowalczyk zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego „Der, die, das Kenner”. Uczniów przygotowała Elżbieta Dubielowa.

1 lutego 2010 r. rozpoczął się II semestr nauki w roku szkolnym 2009/2010.

28 stycznia 2010 r. w Pałacu Sztuki w Krakowie odbył się wernisaż wystawy rzeźb Marii Rzący (absolwentka II rocznika).

16 stycznia 2010 r. rozpoczęły się ferie zimowe.

15 stycznia 2010 r. Piotr Wodecki, uczeń kl. II, zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym „Trzymaj formę”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie.

14 stycznia 2010 r. odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej ZSS nr 1. Stypendium naukowe na II semestr przyznano następującym gimnazjalistom:
Klasa III - Alicja Rejek, Katarzyna Rusin;
Klasa II - Magdalena Kaszuba, Karolina Stelmach;
Klasa I - Martyna Nowak.

10 stycznia 2010 r. uczniowie klasy III gimnazjum wraz z nauczycielami (Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Małgorzata Leśniowska i Joanna Słoboda-Żabowa) wzięli udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

22 grudnia 2009 r. w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił wigilijną Mszę św., po której w holu szkoły odbyła się szkolna Wigilia. Radośnie kolędowano w gronie tradycyjnie poszerzonym o przybyłych aboslwentów.

18 grudnia 2009 r. uczniowie z klas 0-III przygotowali wieczór kolęd, w którym wzięli udział wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami:Dominiką Traczyk, Anną Siembak, Małgorzatą Leśniowską, Małgorzatą Wierzbowicz-Domagalską i Małgorzatą Bajur.

11 grudnia 2009 r. dyr. Jerzy Giza wziął udział w konferencji naukowe j w Piwnicznej z wykładem pt. „Katyński łańcuch pamięci”.

10 grudnia 2009 r. zakończyła się w szkole akcja pn. „Szlachetna paczka”, którą koordynowała Agnieszka Sas-Miśkiewicz. Przygotowano pomoc dla 26 rodzin (21 dla potrzebujących z Gminy Brzeźnica, 4 z województwa Świętokrzyskiego i 1 z Nowego Bieżanowa). Oprócz ponad 200 paczek (głównie żywność, słodycze i środki czystości) dołączono m.in. meble, materace, dywany, kuchenkę elektryczną, telewizor, pralki, etc.

9 grudnia 2009 r. z okazji święta Matki Bożej Loretańskiej, Patronki religijnej szkoły, ks. kanonik Adam Podbiera odprawił w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich Mszę św.

8 grudnia 2009 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego Iwony Abramczyk-Kocemby lekarze toksykolodzy ze stowarzyszenia „DELES” przeprowadzili prelekcję dla gimnazjalistów w ramach programu „STOP NARKOTYKOM”.

7 grudnia 2009 r. w szkole odbył się „Dzień Tańca” przygotowany przez Katarzynę Gizę. Program prezentowały wszystkie grupy wiekowe młodych adeptów tańca.

6 grudnia 2009 r. w królewskiej katedrze na Wawelu delegacja z pocztem sztandarowym szkoły i gimnazjum (Krzysztof Czuła, Kasper Bednarek, Krzysztof Dziadowiec i Dominik Woch) wzięła udział w Mszy św. w 142 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Uczniom towarzyszyli pedagodzy: Lidia Grabowska, Małgorzata Leśniowska, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Anna Siembak, Katarzyna Sułkowska-Jurek, Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska, Lucjan Michalik i Jerzy Giza.

28 listopada 2009 r. ukazało się „Sprawozdanie Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Krakowie” (zeszyt XVI, za rok szkolny 2008/2009).

27 listopada 2009 r. odbyła się zabawa andrzejkowa uczniów klas 0-III pod auspicjami Samorządu Uczniowskiego i przy pomocy klas IV i VI.

26 listopada 2009 r. opiekę na „Kroniką Szkoły” przejęła Małgorzata Skórka.

25 listopada 2009 r. dyr. Jerzy Giza omawiał problematykę dalszej rozbudowy szkoły w oparciu o fundusze zewnętrzne z arch. Markiem Schabem, Andrzejem Mrożkiem i Ingą Bunsch.

24 listopada 2009 r. dyr. Jerzy Giza i Lucjan Michalik spotkali się z Radą Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 (Sławomir Ptaszkiewicz, Alicja Tracz i Paweł Stępniewski).

23 listopada 2009 r. Katarzyna Giza uczestniczyła w gali w teatrze Wielkim w Warszawie, podczas której wręczyła b. prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu list gratulacyjny z okazji jego 90 rocznicy urodzin, wystosowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół.16 listopada 2009 r. miały miejsce zebrania klasowe z rodzicami.

13 listopada 2009 r. odbyła się śródsemestralna konferencja Rady Pedagogicznej.

12 listopada 2009 r. nagrody jubileuszowe za 15 lat pracy w SSP nr 1 otrzymały: Teresa Pietruska-Mrożek, Iwona Abramczyk-Kocemba oraz Iwona Marzec, a za 10 lat pracy w SG nr 1: Mirosław Grębosz.

11 listopada 2009 r. podczas krakowskich obchodów Święta Niepodległości delegacja szkoły i gimnazjum złożyła kwiaty na pl. Matejki u Grobu Nieznanego Żołnierza.

10 listopada 2009 r. w wigilię Święta Niepodległości Polski i w ramach Święta Szkoły odbyła się na terenie Domu Kultury „Solvay”, a później szkoły uroczystość, na którą złożyły się występy artystyczne klas nauczania początkowego i klas starszych, występy taneczne dziewcząt należących do kółka tanecznego (gimnazjalistek), konkurs historyczny, śpiewanie pieśni patriotycznych i okolicznościowa wystawa. Program przygotowali nauczyciele: Andrzej Salawa, Małgorzata Bajur, Katarzyna Giza, Joanna Słoboda-Żabowa i Barbara Munk.

9 listopada 2009 r. w „Dzienniku Polskim” ukazał się tekst Moniki Kowalczyk pt. „224 ogniwa katyńskiego łańcucha” z podtytułem: „>Nowosądecka lista katyńska< Jerzego Gizy to nie lektura do poduszki”..

7 listopada 2009 r. w Małopolskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyła się promocja książki dyr. Jerzego Gizy pt. „Nowosądecka lista katyńska”.

2 listopada 2009 r. przy realizacji filmu pt. „Mała matura 1947” w reżyserii Janusza Majewskiego, pracują absolwenci szkoły: Adam Zduńczyk (gra jednego z bohaterów) i Natalia Włoch (realizacja reportażu z planu zdjęciowego).

30 października 2009 r. tradycyjnie - jak co roku - wysprzątano otoczenie grobu siostry Patrona Szkoły, Marii Piłsudskiej-Juchniewiczowej. Zapalono znicze, złożono kwiaty.

29 października 2009 r. Teresa Pietruska-Mrożek zorganizowała „Spotkanie z poezją Herberta” w 85 rocznicę urodzin Poety. W herbertianach wystąpili następujący gimnazjaliści: Krzysztof Dziadowiec, Gołuszka Michał, Magdalena Ostrowska, Alicja Rejek, Szymon Rejek, Jakub Seweryn, Jerzy Seweryn, Anita Szymańska i Fryderyk Zoll.

27 października 2009 r. gimnazjaliści wzięli udział w III edycji małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, organizowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prezentację multimedialną szkolnej i gimnazjalnej pomocy charytatywnej przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Słobody-Żabowej, Agnieszki Sas-Miśkiewicz i Małgorzaty Skórki.

26 października 2009 r. podczas obozu żeglarskiego odbyły się regaty o mistrzostwo szkoły. W żaglach mistrzowskie tytuły zdobyli: Olga Szczygieł, Piotr Kurleto, Zofia Ptaszkiewicz i Feliks Wendołowski, a w gimnazjum Hanna Ptaszkiewicz i Michał Gołuszka, tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Karolina Pernal, Jakub Ciszewski, Julia Szmid i Filip Stryjewski, a w gimnazjum: Claudia Ngo Thanh, brązowe medale zdobyli: Kornelia Majewska, Jakub Szanser, Karolina Czop i Maciej Kobiela, a w gimnazjum: Katarzyna Rusin i Piotr Waszkiewicz. W kajakarstwie tytuły zdobyli: Olga Szczygieł, Jakub Szanser, Agnieszka Gołuszka i Maciej Kobiela, a w gimnazjum: Katarzyna Rusin i Maciej Sztorc, tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Karolina Pernal, Piotr Kurleto, Karolina Burliga i Filip Stryjewski, a w gimnazjum: Karolina Gniadek i Gerard Świętalski, brązowe medale wywalczyli: Kornelia Majewska, Jakub Bryksy, Aleksandra Bryksy, a w gimnazjum: Bartłomiej Kijanka. Obóz i mistrzostwa zorganizował Lucjan Michalik, a pomagali mu nauczyciele: Małgorzata Bajur, Lidia Grabowska, Małgorzata Leśniowska i Dominika Traczyk. Nagrodę Fair Play otrzymał Sebastian Weinert.

19 października 2009 r. nadszedł list gratulacyjny od Małopolskiego Kuratora Oświaty Artura Dzigańskiego dla nauczycielki nauczania początkowego Anny Siembak za zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie na „Najlepszego Nauczyciela małej szkoły”.

17 października 2009 r. dotarła informacja o zajęciu 2 miejsca przez reprezentację szkoły w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym. Grała ona w składzie: Krzysztof Czuła, Krzysztof Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk, Paweł Topór i Tytus Wilam. Indywidualnie 3 miejsce zajął uczeń klasy VI Paweł Topór.

16 października 2009 r. redakcja „Dziennika Polskiego” rozstrzygnęła plebiscyt na „Nauczyciela roku 2008/2009”. W kategorii „mała szkoła” drugie miejsce zajęła Anna Siembak, nauczycielka nauczania początkowego.

15 października 2009 r. nadeszły informacje o sukcesach uczennicy klasy I, Aleksandry Chełmeckiej w gimnastyce artystycznej, a to: 1 miejsce w Mistrzostwach Śląska i 1 miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach „1-go kroku”, a także 4 miejsce podczas międzynarodowych zawodów w Kozarmisleny na Węgrzech.

14 października 2009 r. w szkolnej sali gimnastycznej odbyły się gry i zabawy sportowe, zorganizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Grzegorza Gazurka i Marka Olchawę.

12 października 2009 r. w „Dzienniku Polskim” zamieszczono informację ze zdjęciem pt. „Święto pierwszej niepublicznej szkoły”. Na zdjęciu na tle wystawy pracy plastycznych są widoczni m.in. Karolina Gniadek i Fryderyk Zoll.

10 października 2009 r. odbył się na terenie szkoły trzeci w jej historii PIKNIK rocznicowy (był na X-lecie, na XV-lecie i na XX-lecie). „W dzień deszczowy i ponury...”, jak w znanej lwowskiej piosence, odbyło się radosne spotkanie uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców oraz przyjaciół szkoły. Na szkolnych błoniach stanął potężny namiot. Z głośników dobiegała muzyka. Odbywały się liczne konkursy i zabawy. Zła pogoda nie zdołała zepsuć radosnego nastroju.

6 października 2009 r. w „Dzienniku Polskim” ukazało się zdjęcie uczniów szkoły podczas gali rocznicowej w Nowohuckim Centrum Kultury z podpisem: „Uczniowie i absolwenci wystąpili na scenie”. W tym dniu dyr. Jerzy Giza uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci hr. Edwarda Raczyńskiego, absolwenta II LO im. Króla Jana III Sobieskiego i jednego z prezydentów RP na Uchodźstwie. Tablicę odsłonił b. prezydent RP Ryszard Kaczorowski, a poświęcił ją kapucyn, o. hm. Dominik Orczykowski.

5 października 2009 r. w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się Gala rocznicowa z okazji XX-lecia Szkoły. Jej Honorowym Patronem był b. prezydent RP Ryszard Kaczorowski. Widownię wypełniali uczniowie i ich rodzice, absolwenci oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: b. konsul Republiki Węgierskiej Arpada Bende, poseł RP prof. Ryszard Terlecki, prezydencki minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Piotr Boroń, wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański, o. dr Eustachy Rakoczy z Jasnej Góry, kapucyni: o. Józef Mońko, o. hm. Dominik Orczykowski, o. Jerzy Pająk, kapelan żołnierzy Armii Krajowej, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie dr Wojciech Starzyński, prof. Jan Machnik, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności. Bohaterowie SOLIDARNOŚCI: Mieczysław Gil, Jacek Smagowicz, Stanisław Handzlik i Wojciech Kotarba, radni miasta Krakowa: Agata Tatara i Wojciech Kozdronkiewicz, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ dr Jerzy Lackowski, prezes Europejskiego Centrum Młodzieży w Warszawie Gniewomir Rokosz-Kuczyński, pełnomocnik wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Marcin Tatara, dyrektor Wydziału Edukacji UMK Jan Żądło, przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków Janusz Rząca, wicedyrektor Muzeum Armii Krajowej Tadeusz Żaba, wizytatorzy kuratorium oświaty: Anna Klimas-Waligóra i Lech Salamonowicz, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor International House Maciej Wojciechowski, przedstawiciel pierwszych rodziców szkoły płk Marek Sadowski, delegat dyrektora II LO im. Króla Jana III Sobieskiego dr Tomasz Podgórski, byli i obecni prezesi i wiceprezesi organu prowadzącego Szkołę: Tadeusz Banach, Krzysztof Frączek, Piotr M. Boroń i Paweł Król. Galę otworzyło przedstawienie pt. „Za biegunem bujaka”, a następnie odbyła się część oficjalna uroczystości, podczas której chór szkolny zaśpiewał m.in. pieśń pt. „Skrzydła”. Na zakończenie gali uczniowie, absolwenci, nauczyciele i rodzice wystąpili w musicalu pt. „Nasze szkolne piekiełko”. Scenariusz i reżyseria części artystycznej: Andrzeja Salawa, oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, choreografia: Katarzyna Giza, dekoracje: Dariusz Dębiec. Część oficjalną gali otworzył na trąbce (sygnał „Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego we Lwowie”) absolwent Jakub Zdziński oraz szefostwo szkolnego Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Rusin i Jerzy Seweryn, a prowadzili ją absolwenci: Agata Skowrońska i Franciszek Kosch. W imieniu absolwentów głos zabrał Marek Solecki. Prezentacja multimedialna: Małgorzata Skórka i Joanna Słoboda-Żabowa. Podczas Gali odznaczone zostały następujące osoby: Andrzej Salawa (złoty Krzyż Zasługi), ks. Adam Podbiera (srebrny Krzyż Zasługi), Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska (złoty Medal za Długoletnią Służbę), Iwona Abramczyk-Kocemba (srebrny Medal za Długoletnią Służbę), Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa i Anna Płonka Medal Komisji Edukacji Narodowej. Szkolnymi srebrnymi medalami „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” odznaczeni zostali: Sławomir Ptaszkiewicz, Piotr Kurleto i Michał Jankowski, a złotymi szkolnymi medalami nauczyciele pracujący w szkole od samego początku jej istnienia (1989): Małgorzata Bajur i Lucjan Michalik. Szkoła otrzymała Medal „750-lecia lokacji Miasta Krakowa” i wiele listów gratulacyjnych, m.in. od Dyrektora Naczelnego Archiwów Państwowych, dr Sławomira Radonia, b. konsula Republiki Węgierskiej Arpada Bende, prezydenta miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, przewodniczącej Rady Miasta Krakowa Małgorzaty Radwan-Ballady, przewodniczącego Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Wojciecha Kotarby i wielu innych. W części artystycznej wystąpili wspólnie rodzice uczniów: prof. Łucja Czarnecka, Renata Trzcińska, Sarah i Bartosz Wadiakowie, Agata Bentkowska, Elzbieta Chełmecka i Agata Wilam; absolwenci: Gabriela Zdzińska i Adam Zduńczyk; nauczyciele: Małgorzata Bajur, Elżbieta Dubiel, Grzegorz Gazurek, Katarzyna Giza, Lidia Grabowska, Mirosław Grębosz, Lucjan Michalik, Teresa Pietruska-Mrożek, Anna Siembak i Edyta Siersoławska oraz Iwona Marzec (sekretarz szkoły) i Justyna Jedynak (sekretarka); gościnnie zespół „Art-Gim-Team”: Karolina Kursa, Monika Żylska, Michał Siudak, Jacek Studnicki, Maciej Talik i Tomasz Zagórski; uczniowie: Karolina, Katarzyna i Weronika Bentkowskie, Aleksandra Bryksy, Karolina Burliga, Aleksandra Chełmecka, Katarzyna Czarnecka, Jakub Franczak, Aleksandra Frączek, Anna Juszczyk, Maciej Kobiela, Aleksandra Kwiek, Anna Lisowska, Katarzyna Moryc, Filip Muller, Magdalena Ostrowska, Weronika i Zuzanna Poskrobko, Hanna, Maria i Zofia Ptaszkiewicz, Filip Stryjewsk, Gerard i Oskar Świętalscy, Martha Wadiak. Ekipę techniczno-organizacyjną stanowili pracownicy szkoły: Iwona Abramczyk-Kocemba, Dariusz Dębiec, Danuta Kocoń, Izabela Łoboz, Marek Olchawa, Małgorzata Skórka, Elżbieta Szalach-Ostrowska, Marek Szczepanek, Dominika Traczyk i Małgorzata Wierzbowicz-Domagalska.

1 października 2009 r. w „Dzienniku Polskim” ukazał się tekst pt. „Nadążyć za cudowną wyobraźnią”, przedstawiający sylwetkę Anny Siembak, nauczycielki nauczania początkowego, kandydatki w plebiscycie na NAUCZYCIELA ROKU, a także tekst red. Pauliny Polak pt. „Była pierwszą niepubliczną szkołą”, zapowiadający obchody jubileuszowe.

30 września 2009 r. w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich odprawiona została Msza św. z okazji XX-lecia Szkoły. Celebrował ją ks. Franciszek kard. Macharski w towarzystwie ks. dziekana Grzegorza Szewczyka, o. Jerzego Pająka, kapelana żołnierzy AK, o. hm. Dominika Orczykowskiego, kapelana lotników i harcerzy, ks. dr Wacława Gubały, proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej i ks. kanonika Adama Podbiery, szkolnego katechety. Podczas inauguracji uroczystości rocznicowych obecni byli m.in.: Ryszard Majdzik, przewodniczący Małopolskiego Regionu Związku Zawodowego „Solidarność 80”, Anna Klimas-Waligóra, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Maria Madej, dyrektor SP nr 97, Janusz Rząca, przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków. Po Mszy w. w holu szkoły odbył się wernisaż prac plastycznych uczniów, absolwentów i nauczycieli, który przygotowały Lidia Grabowska i Małgorzata Skórka.

27 września 2009 r. tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” podał informację o uroczystościach rocznicowych XX-lecia szkoły.

26 września 2009 r. uczeń klasy VI Paweł Topór zajął 1 miejsce w otwartych Mistrzostwach Krzeszowic w kolarstwie górskim.

22 września 2009 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły i Gimnazjum. Przewodniczącą wybrana została Katarzyna Rusin, a wiceprzewodniczącym Jerzy Seweryn. Opiekunem SU pozostaje nadal Agnieszka Sas-Miśkiewiczowa.

21 września 2009 r. odwiedziła szkołę Agata Skowrońska (rocznik absolwencki 2007), uczennica klasy maturalnej VIII Liceum Ogólnokształcącego.

18 września 2009 r. w związku z jubileuszem odwiedził szkołę: Marek Solecki (rocznik absolwencki 2004), obecnie student III roku górnictwa i geologii AGH oraz I roku inżynierii naftowej i gazownictwa tamże. Na terenie szkoły i gimnazjum przeprowadzili zaciąg harcerski druhowie z 4 Podgórskiej Drużyny Harcerskiej Szczepu „Czwartacy” (Sławomir Ciesielski i Mateusz Witczak). 17 września 2009 r. ukazała się drukiem książka dyr. Jerzego Gizy pt. „Nowosądecka lista katyńska” (wydanie II). Na 280 stronach zawarte są m.in. 224 biogramy Sądeczan pomordowanych w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Twerze, Charkowie i Kijowie.

16 września 2009 r. w kościele parafialnym na Klinach Borkowskich ks. kanonik Adam Podbiera odprawił Mszę św. z okazji święta patrona religijnego gimnazjum św. Stanisława Kostki.

15 września 2009 r. odwiedziła szkołę Kaja Szkodlarska (rocznik absolwencki 1997), obecnie studentka konserwacji zabytków ASP i przyniosła swoje prace fotograficzne na wystawę jubileuszową. Odwiedzili szkołę również Michał Łabędź i Franciszek Kosch (rocznik absolwencki 2005), studenci odpowiednio: architektury i stosunków międzynarodowych.

14 września 2009 r. z okazji Jubileuszu XX-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i X-lecia Społecznego Gimnazjum nr 1 ukazała się drukiem szkolna „KSIĘGA PAMIĄTKOWA” pt. „Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009”. Na 248 stronach znalazło się 25 artykułów nauczycieli, liczne zdjęcia, zestawienia absolwentów, uczniów, listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu, itd., itp. Teksty do „KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ napisali m.in. Anna Biel, Katarzyna Giza, dr Mirosław Grębosz, Małgorzata Leśniowska, Barbara Pastuszczak, Teresa Pietruska-Mrożek, ks. kanonik Adam Podbiera, Andrzej Salawa, Agnieszka Sas-Miśkiewicz, Anna Siembak, Joanna Słoboda-Żabowa, Katarzyna Sułkowska-Jurek, Elżbieta Szalach-Ostrowska, Joanna Ślesieńska-Golonek, Dominika Traczyk, a także uczennica kl. III gimnazjum Katarzyna Moryc. Sponsorem wydania szkolnej „KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ” jest Piotr Kurleto.

12 września 2009 r. uczeń klasy VI Paweł Topór zajął 1 miejsce w Jurajskim wyścigu w kolarstwie górskim (kategoria chłopców 10-12 lat).

11 września 2009 r. Agnieszka Weinert przekazała szkole stół do gry w ping-ponga.

7 września 2009 r. szkoła otrzymała list gratulacyjny w związku z jubileuszem XX-lecia od Mieczysława Stachiewicza, prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

4 września 2009 r. klasa III gimnazjum zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego (opiekunowie: Joanna Słoboda-Żabowa i Danuta Kocoń).

3 września 2009 r. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu podczas konferencji naukowej dyr. Jerzy Giza wygłosił wykład pt. „Tragiczne dla Sądeczan implikacje kampanii wojennej 1939 roku”.

2 września 2009 r. rozpoczął się nowy rok szkoln – dwudziesty pierwszy w historii szkoły podstawowej, a jedenasty w historii gimnazjum. Wznowiono zajęcia programowe, a także pozalekcyjne (pływanie, piłka nożna, koszykówka, szachy oraz artystyczne: taniec, muzyka, teatr i plastyka). Odbyły się zebrania klasowe i wybrali zostali nowi przedstawiciele klas do Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1: Paweł Stępniewski (kl. I), Beata Stróżecka (kl. III), Sławomir Ptaszkiewicz (IV), Alicja Tracz (kl. V), Cecylia Czop (kl. VI) - klasa kl. 0 i klasa II vacat. Dokonano wyboru przewodniczącego, którym został delegat klasy IV.

1 września 2009 r. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów odprawiona została uroczysta Msza św., którą celebrował ks. kanonik Adam Podbiera. Po Mszy św. w auli PWST miało miejsce powitanie nowej „zerówki” (wychowawca: Dominika Traczyk), innych nowych uczniów oraz nauczycieli (Joanna Mądry i Rafał Najman). Uroczystość uświetniła piosenka zaśpiewana przez Aleksandrę Chełmecką, uczennicę klasy I. Ogłoszono, iż stypendium naukowe otrzymali następujący gimnazjaliści: Szymon Rejek, Magdalena Kaszuba, Alicja Rejek i Katarzyna Rusin. Osoby zasłużone dla szkoły odznaczono srebrnymi Medalami „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS” (nauczycielki: Joanna Słoboda-Żabowa i Małgorzata Leśniowska oraz rodzice: Mariusz Czarnecki i Bartosz Wadiak). Na uroczystość przybyło również wielu absolwentów, a Marta Muzyka (rocznik absolwencki 2006, obecnie studentka filologii polskiej UJ) wygłosiła do swoich młodszych koleżanek i kolegów okolicznościowe słowo.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03