Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku 2014/2015 :18 września 2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których uczestniczyli uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz z gimnazjum. Przewodniczącą SU została Aleksandra Wróbel, a wiceprzewodniczącymi: Andrzej Zoll i Nadia Moskała. Dziękuję uczniom z klasy III gimnazjum za pomoc w przeprowadzeniu wyborów.
We wrześniu priorytetem działania Samorządu była pomoc w przygotowaniach do Jubileuszu Szkoły. Samorząd zorganizował m.in. stoiska na piknik jubileuszowy, konkurs wiedzy o szkole,
Uczniowie naszej Szkoły, jak co roku bardzo aktywnie angażowali się w akcje charytatywne :

- Klasa II gimnazjum przez cały rok szkolny realizowała małopolski projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Ogrom pracy i niesamowita prezentacja zaowocowały III miejscem w Małopolsce! Wszystkim uczniom oraz opiekunom projektu serdecznie dziękuję za współpracę. - Przez cały rok trwała zbiórka zakrętek, które przekazywaliśmy do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. - Włączyliśmy w akcję na rzecz bezdomnych zwierząt, które znajdują się pod opieką Stowarzyszenia „Dog Rescue”. - Klasa III gimnazjum uczestniczyła w kweście listopadowej na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - Już po raz dziesiąty zorganizowano w szkole akcję Szlachetna Paczka. Do akcji włączają się uczniowie i ich rodziny, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. Obdarowaliśmy kilkanaście rodzin – 9 paczek pojechało do rodzin z rejonu krakowskiego Podgórza Duchackiego, pozostałe zawieźliśmy osobiście do rodzin z Gminy Brzeźnica oraz z Gdowa, które wspieramy od kilku lat. Pomogliśmy także Stowarzyszeniu Przyjaciół Podola. Najwięcej paczek przygotowały: klasa IV A oraz II gimnazjum. Rodzice z klas II, IVb, oraz VI zakupili meble. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ogromne wsparcie akcji.
- W ramach akcji „Pola Nadziei” w dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyła się podczas szkolnego „Dnia Ciast Świata” zbiórka na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Zebrano ponad 1090 zł.
- Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego zorganizowano ponowną pomoc dla rodzin z Gminy Brzeźnica, dzięki środkom zebranym w ramach tzw. jałmużny wielkopostnej dzieciom i młodzieży. I tym razem zakupione i zebrane dary zostały zawiezione osobiście do rodzin. SU zorganizował także m.in. : dyskoteki, pomoc w zabawach podczas Dnia Nauczyciela, wspólne ubieranie szkolnej choinki, pocztę walentynkową, całoroczną akcję „Szczęśliwy numerek”. Klasa II gimnazjum przygotowała dla młodszych uczniów zabawy andrzejkowe. Opiekun Samorządu wraz z uczniami współorganizowali także apel z okazji Święta Niepodległości Polski, apel katyński, apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Szczególne znaczenie miał apel przygotowany w wigilię V. rocznicy katastrofy smoleńskiej, który odbył się 9 kwietnia 2015 r. W trakcie apelu uczczono pamięć tych, którzy zginęli podczas katastrofy oraz ofiar katyńskich z roku 1940. Już tradycją stało się zapalanie białych i czerwonych zniczy, a następnie ułożenie ich w kształcie serca pod szkolnym monumentem katyńskim, złożono kwiaty pod tablicą poświęconą prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu.


Wszystkim, którzy angażowali się w działania Samorządu bardzo serdecznie dziękuję.

Agnieszka Miśkiewicz


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03