Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku 2009/2010 :


W dniu 22 września 2009 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Katarzyna Rusin, wiceprzewodniczącymi Jerzy Seweryn oraz Weronika Poskrobko.
Początek roku szkolnego to przygotowania do 20-lecia szkoły. Samorząd Uczniowski aktywnie się do nich włączył pomagając przy Gali rocznicowej oraz pikniku „W samo południe III”.
Samorząd Uczniowski podejmuje różnorodne inicjatywy, z których należy wymienić :
Konkursy :
• W październiku dla uczniów wszystkich klas „Czy znasz swoją szkołę?”.
• W grudniu klasowy na najładniejszą „Ozdobę choinkową”.
• W marcu indywidualny na „Jajko wielkanocne”.
Akcje charytatywne :
• We wrześniu uczennice z klasy VI. sprzedawały pomoce dydaktyczne przysłane przez Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty” – zebrano 140 zł.
Realizacja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Wraz z uczniami z klasy III gimnazjum i ich wychowawczynią Joanną Słobodą-Żabą został zrealizowany powyższy projekt przygotowujący uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. W jego ramach stałą pomocą zostały objęte trzy ubogie i wielodzietne rodziny mieszkające na terenie Gminy Brzeźnica.
Szlachetna Paczka – już po raz w piąty nasza szkoła brała udział w tej akcji. Tym razem przygotowaliśmy rekordową liczbę 26 paczek (w tym 21 dla potrzebujących z Gminy Brzeźnica, 4 z województwa świętokrzyskiego, 1 z Nowego Bieżanowa). Rodzice uczniów z klasy I. szkoły podstawowej i I. gimnazjum zakupili dla swoich rodzin nowe pralki. Akcję w klasach koordynowały panie Małgorzata Osmańska i Alicja Tracz. Bardzo dziękuję pani Długosz za podarowanie mebli oraz łóżka, dla jednej z rodzin. Zebrane rzeczy (m.in. 3 pralki, biurko, 2 łóżka, dywan, kuchenka elektryczna, telewizor, meble) oraz ponad 200 paczek z żywnością, ubraniami i środkami czystości przyczyniły się do poprawy sytuacji obdarowanych rodzin. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie : Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz szczególnie serdecznie uczniom i ich rodzicom.
Caritas - rokrocznie świece Caritas zdobią stoły wigilijne w naszej szkole. Pieniądze na zakup świec przeznacza Spółdzielnia Uczniowska „Sknerus”.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W dniu 10 stycznia uczniowie z klasy III gimnazjum wraz z nauczycielami kwestowali na rzecz Fundacji WOŚP.
• W lutym został zorganizowany przez uczniów klasy V. kiermasz, z którego dochód (500 zł.) został przekazany na pomoc poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi na Haiti.
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie – 30 marca – sprzedaż wyrobów cukierniczych podczas „Dnia Ciast Świata”. Do puszki wrzucono 488,50.
• Pod koniec maja Samorząd Uczniowski odpowiedział na apel Stowarzyszenia Wiosna i zorganizował zbiórkę darów dla powodzian. Udało się przygotować paczki z żywnością, środkami czystości oraz kocami i śpiworami dla 23 rodzin.
• 27 maja odbył się kiermasz klasy IV. na rzecz Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Zebrano 901 zł.
Inne :
• Akcja "Sprzątanie Świata" – we wrześniu 2009 r.
• 14 października - zawody pomiędzy klasami IV-V-VI
Dwukrotnie dyskoteka dla klas IV - VI.
Andrzejki
• Przygotowywanie ozdób na choinkę i pomoc przy organizacji szkolnej Wigilii
Poczta walentynkowa.
• Organizacja z okazji Dnia Dziecka tzw. Dnia Baśni.
• Całoroczna akcja zbiórki zakrętek z butelek. Za zakrętki chore dzieci mają szansę otrzymać wózek inwalidzki.
Pomagaliśmy Łukaszowi (I semestr) i Magdalenie (II semestr).
Całoroczna rywalizacja międzyklasowa
Rywalizację w klasach I-III wygrała klasa I. (wychowawczyni Anna Siembak). W klasach IV-VI postanowiono wyróżnić klasy IV., V. i VI.

Wszystkim, którzy współpracowali ze mną przy powyższych przedsięwzięciach bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.

Agnieszka Miśkiewicz


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03