27 maja 2023r.
Podano wyniki....
26 maja 2023r.
kl. VI....
26 maja 2023r.
kl. III....
22 maja 2023r.
Dotarła informacja....
21 maja 2023r.
W 88 rocznicę....
20 maja 2023r.
W posiedzeniu....
19 maja 2023r.
Członkowie Koła....
19 maja 2023r.
Ogłoszono wyniki....
18 maja 2023r.
Agnieszka Miśkiewicz....
18 maja 2023r.
kl. VII....
18 maja 2023r.
Antoni Łojek....
17 maja 2023r.
Po kilkuletniej....
17 maja 2023r.
Po omówieniu....
16 maja 2023r.
Dotarła informacja....
13 maja 2023r.
Odbył się....
12 maja 2023r.
Odbyły się....
10 maja 2023r.
Uczniowie klas....
9 maja 2023r.
Dotarła informacja....
8 maja 2023r.
Wszystkie klasy....
6 maja 2023r.
Dotarła informacja....
3 maja 2023r.
Delegacja....
1 maja 2023r.
Dotarła informacja....
26 kwietnia 2023r.
kl.IV B....
26 kwietnia 2023r.
Kl.IV A....
25 kwietnia 2023r.
Kl. III....
24 kwietnia 2023r.
Tymoteusz Kowalczyk....
21 kwietnia 2023r.
Obchodzono....
20 kwietnia 2023r.
Uczniowie kl....
19 kwietnia 2023r.
Podano wyniki....
18 kwietnia 2023r.
Podano, że....
17 kwietnia 2023r.
Na cmentarzu....
13 kwietnia 2023r.
Odbył się....
12 kwietnia 2023r.
Zakończono....
11 kwietnia 2023r.
Nastąpiło....
3 kwietnia 2023r.
W osiemnastą....
SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1999 r. na bazie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego. Działa na osiedlu Kliny Borkowskie przy ul. Fortecznej 54. Mieści się we własnych budynkach. Posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, a także bibliotekę wraz z czytelnią. W gimnazjum znajduje się też gabinet psychologiczno-pedagogiczny, który zapewnia pełną opiekę nad uczniem dyslektycznym i uprawniony jest do wydawania dokumentów do egzaminów gimnazjalnych i matury.
Gimnazjum ma uprawnienia szkoły publicznej. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach I-III. Program dydaktyczny bogatszy jest o większą liczbę godzin z przedmiotów podstawowych, a także artystycznych i języków obcych (angielski i niemiecki z podziałem na grupy) oraz wychowania fizycznego (pływanie, narciarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, gry zespołowe).
Program wychowawczy oparty jest o fundamentalne ogólnospołeczne wartości, z położeniem nacisku na kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotyczno-obywatelskich. W Gimnazjum dba się o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny wszystkich uczniów. Oprócz tradycyjnych zajęć program obejmuje:

- zajęcia na basenie - we wszystkich klasach
- kółka zainteresowań z wszystkich przedmiotów
- zimowe obozy narciarskie
- letnie obozy żeglarskie
- chór, zespół wokalny, taneczny i teatralny
- kółko szachowe i brydżowe
Gimnazjum w bardzo dobry sposób przygotowuje do nauki w najlepszych krakowskich liceach, do których uczęszcza zdecydowana większość jego absolwentów (blisko 90%). Świadczy także o tym spora liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych corocznie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Gimnazjum odznaczone zostało przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie złotym Medalem "Pamięci Narodowej" (2002) za pielęgnowanie tradycji narodowych i stałe uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i świętach państwowych, Medalem "PRO MEMORIA" (2005) przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Medalem "HONORIS GRATIA" (2006) przez prezydenta miasta Krakowa. Gimnazjum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30, a większość lekcji rozpoczyna się w godzinie 9.00.


_

Twórcą gimnazjum i jego dyrektorem jest od 1999 r., czyli od momentu wprowadzenia strukturalnej reformy oświatowej, Jerzy Giza, nauczyciel dyplomowany, działacz niepodległościowy i społeczny, autor licznych artykułów historycznych i książek.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03