Działalność biblioteki szkolnej w roku 2018/2019 :


W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. We wrześniu 2018 r. zrealizowano spis z natury woluminów, a w kwietniu 2019 r. spis oraz selekcję zbiorów audiowizualnych. Liczba wypożyczonych książek przez uczniów (2926) była zbliżona do ubiegłego roku, podobnie ilość wypożyczeń nauczycieli.
Najlepszymi czytelnikami zostali: w klasach I - III – Sofia Palahovy (klasa III), w klasach IV – V – Michał Jakubiak (klasa IV), w klasach VI-VIII – Natalia Kurek (klasa VIII b).
Po raz kolejny nasza Szkoła wzięła udział w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania (12 edycja). Eliminacje szkolne wygrali: Antoni Łojek, Dominika
Piwowarczyk, Zofia Maćkowiak. Reprezentowali oni Szkołę podczas eliminacji wojewódzkich (uczestniczyło ponad 300 osób).

Biblioteka organizowała lub współorganizowała także inne przedsięwzięcia: - odbywały się spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (już 12 rok),
- organizacja zajęć "Wolność i niepodległość oczami młodzieży" - plastyczne przedstawienie tematu,
- uczniowie uczestniczyli w 14 lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza w szkole, a także poza szkołą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w Muzeum Etnograficznym,
- wyjazd z uczniami do Muzeum Bajek w Pacanowie,
- organizowano zajęcia dla uczniów zwolnionych z zajęć katechezy oraz basenu. Na wakacje 2019 uczniowie wypożyczyli około 30 książek.

Nauczyciel bibliotekarz:
- wziął udział w październiku 2019 r. w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, a w maju 2019 r. w Warszawskich Targach Książki (zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się o nowe nabytki),
- służył pomocą w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych,
- uczestniczył w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach związanych z bibliotekami i ich działalnością,
- brał udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
- współpracował z bibliotekami m.in. Biblioteką Narodową, Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Polskiej Akademii Umiejętności, Biblioteką Główną Uniwersytetu Pedagogicznego, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.
Nastąpiły zmiany w przestrzeni biblioteki w części dla nauczyciela bibliotekarza.

Serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki w następnym roku szkolnym.Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03