Działalność biblioteki szkolnej w roku 2010/2011 :


We wrześniu 2010 r. szkolna biblioteka rozpoczęła działalność w nowym pomieszczeniu. Podczas roku szkolnego 2010/2011 ponownie zaobserwowałam wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczyli 1570 książek (przypadło 8,7 książki na czytelnika). W klasach „0”, I, II, III, V oraz III gimnazjum z biblioteki skorzystali wszyscy uczniowie. Najwięcej książek wypożyczyły klasy „0’” (310) i klasa I (229). Ze zbiorów biblioteki i pomocy nauczyciela bibliotekarza skorzystało ponad 93% uczniów. Liczba odwiedzin w czytelni to 438. Nauczyciele wypożyczyli ponad 400 książek i innych pomocy naukowych. Stale powiększają się także zbiory. Obecnie w bibliotece znajdują się 6443 woluminy. W roku szkolnym 2010/2011 liczba woluminów zwiększyła się o 643 sztuki, głównie dzięki : zakupom z dochodu z pikniku szkolnego (za 1157,80 kupiono ponad 130 książek), darom wicedyrektor Teresy Pietruskiej-Mrożek (kilkadziesiąt książek), zakupom dokonanym z zysku wypracowanego przez członków Spółdzielni Uczniowskiej „Sknerus” (blisko 400 książek) oraz zakupom z funduszy Szkoły, darom czytelników i różnych instytucji.

W minionym roku szkolnym w bibliotece miały miejsce konkursy :
• We wrześniu dla uczniów z klas „0” – VI szkoły podstawowej „Zakładka do ulubionej książki”.
• W październiku konkurs plastyczny dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej „Mój ulubiony miś”.
• 17 stycznia 2011 r. Maciej Zając otrzymał wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Czytelniczym „Mark Twain i bohaterowie jego książek”.
• 23 lutego 2011 r. odbył się w szkole po raz trzeci szkolny „Konkurs Pięknego Czytania”. W klasach I-III wygrała Julia Kobiela, a w klasach IV-VI Halina Jagielska. Powyższe uczennice reprezentowały Szkołę podczas IV. Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania 9 marca 2011 r.
• W kwietniu 2011 r. miał miejsce konkurs plastyczny dla klasy „0” – „Szkolna biblioteka”.
• Całoroczny na najlepszego czytelnika (trwający od początku września do końca roku szkolnego). W klasie „0” została wyróżniona Olga Respondek, w klasach I-III Julia Kobiela, w klasach IV-VI Aleksandra Stopa, a w gimnazjum Anna Juszczyk.

26 listopada 2010 r. w szkole odbył się Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia dla klas 0-III, uczniowie m.in. śpiewali misiowe piosenki w języku angielskim i polskim, uczestniczyli w misiowych konkursach, podziwiali misiowe prace plastyczne i zajadali się misiowymi smakołykami.
Już od czterech lat nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie z klas młodszych co tydzień spotykają się o 8.30 w bibliotece na „Spotkanie przyjaciół książek” Nauczyciel bibliotekarz realizował także edukację czytelniczą poprzez lekcje biblioteczne oraz współpracował z różnymi krakowskimi bibliotekami i wydawnictwami.
Została wdrożona akcja Bookcrossing (inaczej nazywana uwalnianiem książek) – idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Idea narodziła się w 2001 w Stanach Zjednoczonych. Bardzo szybko swoim zasięgiem objęła cały świat. Idea Bookcrossingu w Polsce pojawiła się w październiku 2003 roku.
Uczniowie systematycznie pomagali w pracach bibliotecznych oraz dekorowali bibliotekę swoimi pracami dotyczącymi przeczytanych książek

Serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki w następnym roku szkolnym.Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03