DYREKCJA SZKOŁY


prof. Jerzy Giza - Dyrektor


mgr Lucjan Michalik - zastępca dyrektora


mgr Sabina Koryga - zastępca dyrektora


mgr Danuta Kocoń - zastępca dyrektoraNAUCZYCIELEmgr Małgorzata Bajur - nauczycielka muzyki, dyrygentka chóru


mgr Anna Biel - nauczycielka biologii i przyrody


mgr Maciej Biel - nauczyciel języka niemieckiego


mgr Marta Ciemińska - nauczycielka języka angielskiego


mgr Joanna Cybin - nauczycielka języka polskiego


mgr Monika Gac - pedagog szkolny


Mateusz Gadomski - trener piłki nożnej

mgr Grzegorz Gazurek - nauczyciel wychowania fizycznego


Katarzyna Giza-Szpakowicz - choreograf

mgr Lidia Grabowska - nauczycielka matematyki i plastyki


mgr Paulina Jaworska-Gąsiorek - nauczycielka języka angielskiego


mgr Magdalena Kasza - nauczycielka chemii


mgr Marcin Kordaszewski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa


mgr Małgorzata Kowalska - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Izabela Łoboz - kierownik świetlicy


mgr Piotr Majewski - nauczyciel kultury teatralnej


mgr Agnieszka Miśkiewicz - kierownik biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego


mgr Marek Olchawa - instruktor pływania


mgr Barbara Pastuszczak - nauczycielka języka angielskiego


ks. Adam Podbiera - kapelan Szkoły


mgr Anna Siembak - nauczycielka nauczania początkowego


mgr Artemi Skalińska - psycholog szkolny


mgr Joanna Słoboda-Bujwid - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Katarzyna Sułkowska - nauczycielka języka niemieckiego


mgr Mateusz Szczygieł - nauczyciel informatyki i techniki


mgr Lech Włodarz - nauczyciel geografii


dr Anna Zientała - nauczycielka języka polskiego

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03