Ceremonią poświęcenia sztandaru
Zespołu Szkół Społecznych nr 1
im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Krakowie
13 czerwca 2017 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03