6 września 2023r. W ogrodzie szkolnym koło monumentu katyńskiego i dębów katyńskich realizowana była sekwencja filmu reż. Jarosława Mańki o twórcy Instytutu Katyńskiego w Krakowie Adamie Macedońskim z udziałem Emilii Maćkowiak (Honorowy Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej), Urszuli Roguskiej (pomorski koordynator programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”) i dyr. Jerzego Gizy. Zdjęcia na planie filmowym (Adam Mróz). „Szkolna Księga Gości” wzbogaciła się o wpis z mottem: „Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” (Jan Paweł II).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03