4 września 2023r. W auli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miała miejsce uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, trzydziestego piątego w historii pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce od chwili przełomu politycznego 1989 r., szkoły nazwanej „Nowodworkiem oświaty niepublicznej w Krakowie”. Na początek katecheta szkoły, Joanna Słoboda-Bujwid, odczytała „Modlitwę za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi. Następnie przemówił dyrektor szkoły, prof. Jerzy Giza, który przypomniał staropolskie określenie szkół, jako domów rozumu, a nie „cyrków, teatrów absurdu, czy punktów usługowych”. Powitano nowych nauczycieli (Marta Ciemińska, anglistka i Artemi Skalińska, psycholog) oraz uczniów, którzy wstąpili do szkoły w trakcie wakacji. Nową kl. I. wprowadzili na scenę najstarsi uczniowie szkoły, gdzie jej najmłodsi uczniowie zostali przywitani słowami ich wychowawczyni (Sabina Koryga, zastępca dyrektora szkoły) – na dobry początek zostali obdarowani pamiątkowymi kotami, wykonanymi przez szkolną germanistkę, Katarzynę Sułkowską. Aktu dekoracji zasłużonych nauczycieli dokonał kanclerz szkolnych odznaczeń, a zarazem zastępca dyrektora szkoły, Lucjan Michalik w towarzystwie Katarzyny Gizy-Szpakowicz, prezesa Organu Prowadzącego szkołę. W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych nauczycieli. Szkolny Krzyż Zasługi „PRO PATRIAE ET SCHOLAE” otrzymała po 25 latach pracy w SSP nr 1 Danuta Kocoń, nauczyciel matematyki i fizyki, a także Grzegorz Gazurek, nauczyciel wychowania fizycznego, zaś Joanna Słoboda-Bujwid, została nagrodzona po 20 latach pracy w SSP nr 1 Złotym Medalem „DE SCHOLA BENE MERENTIBUS”. Następnie patenty nauczyciela mianowanego zostały wręczone Joannie Cybin (polonistka) i Mateuszowi Gadomskiemu (nauczyciel w. f.). Na zakończenie uroczystości pokazano krótki film, który zwiastował w 2019 r. jubileusz 30-tej rocznicy powstania szkoły, a także wysłuchano występu ucznia kl. VI A, Jana Barana, który na organach wykonał jeden utwór muzyczny. Zdjęcia podczas uroczystości wykonywała Lidia Grabowska, a nad stroną techniczną czuwał Mateusz Szczygieł. Uroczystość przygotowała i prowadziła Danuta Kocoń, zastępca dyrektora SSP nr 1.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03