22 września 2023r. Złożyli wizytę w szkole przedstawiciele 21 Podgórskiej Drużyny Harcerskiej „Czarne Kowboje” oraz 121 Podgórskiej Starszoharcerskiej Drużyny „Szlak Łez” z 12 Szczepu „Preria”. Harcerze spotkali się z uczniami klas IV-VIII. W ogrodzie szkolnym odbyły się gry i pląsy harcerskie, a druhny i druhowie przybliżyli uczniom ideę harcerstwa. Organizator: Joanna Cybin.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03