7 września 2023r. Odbyły się szkolne ćwiczenia przeciwpożarowe zorganizowane jak zawsze od lat przez nauczyciela wychowania fizycznego, Grzegorza Gazurka

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03