12 września 2023r. kl. VIII pod nadzorem Joanny Słobody-Bujwid przygotowała apel okolicznościowy związany z 340-tą rocznicą wiktorii wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego i 90-tą rocznicą Wielkiej Rewii Kawalerii, jaka miała miejsce na krakowskich Błoniach za sprawą Patrona Szkoły, marszałka Józefa Piłsudskiego. W spotkaniu historycznym dla klas I–VIII wystąpili: Laura Zaczyńska, Magdalena Fryc, Stanisław Mazur, Franciszek Pasternak, Bartosz Łach i Marek Smela.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03