17 listopada 2023r. kl. V B odbyła zajęcia w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (temat: "Miasta świata", warsztaty z wykorzystaniem robotów edukacyjnych) - opiekunowie: Małgorzata Kowalska i Agnieszka Miśkiewicz.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03