23 października 2023r. Uczniowie kl. I rozpoczęli zajęcia z kaligrafii w ramach innowacji pedagogicznej wprowadzonej przez wychowawcę klasy, Sabinę Korygę, z pomocą nauczyciela plastyki, Lidii Grabowskiej, przy pomocy specjalnie skonstruowanych zeszytów ćwiczeń, podług ponadczasowego wzorca twórcy najsłynniejszego polskiego elementarza, Mariana Falskiego.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03