20 kwietnia 2024r. Dotarła informacja, że ogłoszono wyniki konkursu na Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe (w skrócie GEEK), pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczniowie kl. VII: Jakub Oramus i Bartosz Ślusarz za swą pracę projektową pt. "TIMEQUEST" otrzymali wyróżnienie w regionalnym finale konkursu w kategorii „Koncepcja gry - szkoły podstawowe”. Opiekun naukowy: Marta Ciemińska.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03