27 października 2023r. Tradycyjnie uporządkowano otoczenie grobu Marii Piłsudskiej-Juchniewiczowej, siostry Patrona Szkoły. Zapalono znicze i złożono kwiaty. Dokonała tego szkolna delegacja złożona z uczniów kl. VIII (Emilia Arnold, Małgorzata Kopiec, Małgorzata Maćkowiak, Mateusz Drożdż, Stanisław Mazur, Franciszek Wilisowski) wraz z dyr. Jerzym Gizą i Lucjanem Michalikiem, zastępca dyrektora szkoły. Opiekę nad tym grobem znajdującym się na cmentarzyku przy ul. Maki Czerwone sprawuje szkoła od 2001 r., kiedy to jej własnym sumptem wyremontowano grób i zadbano o jego otoczenie.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03