30 października 2023r. kl. VIII wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną pt. "Melchior Wańkowicz i sztuka reportażu. Czy pisarz potrafiłby rozpoznać fakenewsa - jak rozpoznać i pisać prawdę?". Uczniowie poznawali sytuację i rolę dziennikarstwa w XXI w. Dowiedzieli się jak sprawdzać i weryfikować informacje oraz poznawali narzędzia, które pozwalają na zdobicie rzetelnych informacji o świecie. Z uczniami była Agnieszka Miśkiewicz i Joanna Słoboda-Bujwid .
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03