9 listopada 2023r. Obchodzono Święto Szkoły połączone ze Świętem Niepodległości Polski. Odbył się apel okolicznościowy, przygotowany przez klasy VI A i VI B pod nadzorem wychowawców (Paulina Jaworska-Gąsiorek i Katarzyna Sułkowska), oprawa muzyczna: Małgorzata Bajur, dekoracje: Lidia Grabowska, efekty specjalne: Mateusz Szczygieł. Występowali z kl. VI A: Marek Dubiel, Mateusz Żupa, Jakub Orzechowski, Franciszek Zapiór, Jan Baran, Stanisław Muzyka, a z kl. VI B: Hanna Mietła, Bartosz Księski, Jagoda Szumilas, Milena Bouquet, Klara Michno, Anna Tomkiewicz, Antonina Jurowska, Zofia Wąsowicz. Po Hymnie Państwowym i Hymnie Szkoły przemówił – jak każe od lat tradycja – dyr. Jerzy Giza. Następnie prezes Towarzystwa Oświaty i Wychowania „PRO PATRIA ET PRO DOMO SUA”, Katarzyna Giza-Szpakowicz, wręczyła Nagrody Jubileuszowe dla nauczycieli. Otrzymali je: zastępca dyrektora szkoły, Danuta Kocoń i nauczyciel wychowania fizycznego, Grzegorz Gazurek (po 25 latach pracy w SSP nr 1), nauczyciel historii, Joanna Słoboda-Bujwid (po 20 latach), nauczyciel języka angielskiego, Barbara Pastuszczak (po 15 latach pracy), dr Anna Zientała i Maciej Biel (po 10 latach pracy w SSP nr 1). Wręczono również akty nadania awansu zawodowego dla nauczycieli. Otrzymali je: Joanna Cybin i Mateusz Gadomski. Następnie w radosnym nastroju odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Dyrektor szkoły otrzymał też własnoręcznie wykonane przez uczniów babeczki z akcentami narodowymi (Nadia Socha z kl. I oraz Jan Wyroba z kl. IV).

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03