31 października 2023r. dyr. Jerzy Giza wziął udział i przemawiał podczas uroczystości w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z okazji 105 rocznicy zrzucenia zaborczego jarzma niewoli w Małopolsce.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03