18 maja 2024r. Minęła 89-ta rocznica uroczystego pogrzebu Józefa Piłsudskiego, który został pochowany w królewskiej katedrze na Wawelu. Niezliczone tłumy żałobników wysłuchały słów Prezydenta RP, prof. Ignacego Mościckiego, który powiedział m.in.:

„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę. Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek...”.

Postać Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – nie przez przypadek – stała się patronalna dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie, która – jak Pierwsza Kompania Kadrowa oświatowej wolności – wyważyła drzwi dla możliwości zakładania w Polsce szkół innych niż państwowe.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03