31 maja 2024r. Katarzyna Giza-Szpakowicz zdała w Gdyni egzamin, „potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa” i otrzymała patent żeglarza jachtowego.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03