Sekretariat szkoły w okresie wakacji czynny w godzinach od 10.00 do 14.00.

Nieczynny w okresie urlopu od 05.08.2024 r. do 16.08.2024 r.

8 lipca 2024r. wyniki egzaminu ósmoklasisty:

język polski – szkoła: 74,37%, szkoły Gminy Kraków: 74%, różnica: 0,37

matematyka – szkoła: 90%, szkoły Gminy Kraków: 71%, różnica: 19 p. p.

język angielski – szkoła: 97%, szkoły Gminy Kraków: 83%, różnica: 14 p. p.Najwyższy wynik:


język polski – 91%, Bartosz Łach

matematyka – 100%, Antoni Maciejewski, Marek Smela, Franciszek Wilisowski

język angielski – 100%, Michał Auguścik, Magdalena Fryc, Antoni Maciejewski, Franciszek Pasternak, Dominika Piwowarczyk, Marek Smela.

Ogólnie (summa summarum) – 96%, Antoni Maciejewski

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03