ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
25-26 czerwca 2020 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03