3 czerwca 2018 r. Podczas Zjazdu Sądeczan w Starym Sączu dyr. Jerzy Giza został odznaczony przez Zygmunta Berdychowskiego, prezesa Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin, Krzyżem Sądeckim, a także została mu wręczona pamiątkowa ciupaga lachowska. Kończąc laudację Monika Fikiel-Szkarłat powiedziała:

„Jakże jest ogromnym zaszczytem dla Kapituły Sądeckiego Krzyża Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin przyznanie najwyższego odznaczenia stowarzyszenia Panu Jerzemu Gizie.

W 100 rocznicę odzyskanej przez Polskę Niepodległości odznaczamy człowieka, który nie tylko opisał czyny niepodległościowe Sądeczan, ale również sam walczył o wol-ność, przyczyniając się do zerwania kajdan niewoli rosyjskiej. Wolność Ojczyzny, prawda historyczna oraz patriotyczne wychowanie młodego pokolenia stały się dla Pana Jerzego Gizy celami nadrzędnymi.

Pan Jerzy Giza w swoim życiu podkreśla wciąż aktualne przesłanie Władysława Orkana: „Tradycja jest Twoją godnością, Twoją Dumą, Twoim szlachectwem. Dbaj o zachowanie spuścizny Twych Ojców, rodzimej sztuki i rodzimej kultury”. Wychowując młode pokolenie, Jerzy Giza stawia na fundament rodziny, a następnie szkołę, jako najważniejsze elementy wychowania.

„To co mówimy do młodzieży nie może być tylko teorią, za tym musi być przykład. Tylko tradycja uświęcona przykładami z historii, literatury i rzetelność w pracy ma istotne znaczenie w budowaniu poczucia tożsamości i świadomości historycznej młodzieży” – zaznacza Jerzy Giza.

Nie pytaj co Sądecczyzna może zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla Sądecczyzny!

My Sądeczanie, członkowie Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” w 100 lecie odzyskanej przez Polskę Niepodległości, odznaczamy Krzyżem Sądeckim, wielkiego patriotę, strażnika niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i miłośnika historii – Pana Jerzego Gizę”.

>.


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03