8 marca 2018 r. Uczniowie klasy IV Barbary Pastuszczak odbyli warsztaty z podstaw przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Kupiecki Kraków” organizowanego przez Akademię Żakowską. Prowadzący przybliżyli pojęcia: przedsiębiorczość, komunikacja werbalna/niewerbalna, rynek, pieniądz, ryzyko giełdowe, budżet przez gry, a także omówili przedsiębiorczości krakowian na przestrzeni wieków.