17 lipca 2019 r. dyr. Jerzy Giza otrzymał odpowiedź od Ministra Finansów Mariana Banasia „w sprawie wypracowania wspólnych metod działania ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osób zarządzających niepublicznymi placówkami oświatowymi”. Minister podziękował „za przekazane uwagi dotyczące sytuacji szkolnictwa niepublicznego w Polsce i cenne wskazówki”.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03