22-24 marca 2021 r. Odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas IV-VIII zaordynowane przez kapelana szkoły, ks. kanonika Adama Podbierę. Trzydniowe spotkania rekolekcyjne zdalnie prowadził ks. Grzegorz Lenert, a ich organizacją zajęła się katechetka Joanna Słoboda-Bujwid.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03