15 stycznia 2020r.
kl. II B ...
15 stycznia 2020r.
Odbyło się ...
14 stycznia 2020r.
Dotarła informacja ...
7 stycznia 2020r.
Otworzono ...
2 stycznia 2020r.
Dotarła informacja ...
20 grudnia 2019r.
W kościele ...
19 grudnia 2019r.
dr Anna Zientała ...
18 grudnia 2019r.
Delegacja szkoły ...
17 grudnia 2019r.
Odbyły się ...
14 grudnia 2019r.
Uczennica...
13 grudnia 2019r.
Odbyło się...
12 grudnia 2019r.
Dotarła informacja...
12 grudnia 2019r.
Zakończono szkolną...
11 grudnia 2019r.
Z kl. III...
11 grudnia 2019r.
Uczniowie kl...
10 grudnia 2019r.
W kościele...

Działalność biblioteki szkolnej w roku 2018/2019 :


W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. We wrześniu 2018 r. zrealizowano spis z natury woluminów, a w kwietniu 2019 r. spis oraz selekcję zbiorów audiowizualnych. Liczba wypożyczonych książek przez uczniów (2926) była zbliżona do ubiegłego roku, podobnie ilość wypożyczeń nauczycieli.
Najlepszymi czytelnikami zostali: w klasach I - III – Sofia Palahovy (klasa III), w klasach IV – V – Michał Jakubiak (klasa IV), w klasach VI-VIII – Natalia Kurek (klasa VIII b).
Po raz kolejny nasza Szkoła wzięła udział w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania (12 edycja). Eliminacje szkolne wygrali: Antoni Łojek, Dominika
Piwowarczyk, Zofia Maćkowiak. Reprezentowali oni Szkołę podczas eliminacji wojewódzkich (uczestniczyło ponad 300 osób).

Biblioteka organizowała lub współorganizowała także inne przedsięwzięcia: - odbywały się spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (już 12 rok),
- organizacja zajęć "Wolność i niepodległość oczami młodzieży" - plastyczne przedstawienie tematu,
- uczniowie uczestniczyli w 14 lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza w szkole, a także poza szkołą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w Muzeum Etnograficznym,
- wyjazd z uczniami do Muzeum Bajek w Pacanowie,
- organizowano zajęcia dla uczniów zwolnionych z zajęć katechezy oraz basenu. Na wakacje 2019 uczniowie wypożyczyli około 30 książek.

Nauczyciel bibliotekarz:
- wziął udział w październiku 2019 r. w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, a w maju 2019 r. w Warszawskich Targach Książki (zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się o nowe nabytki),
- służył pomocą w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych,
- uczestniczył w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach związanych z bibliotekami i ich działalnością,
- brał udział w posiedzeniach Krajowej Rady Bibliotecznej,
- współpracował z bibliotekami m.in. Biblioteką Narodową, Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Polskiej Akademii Umiejętności, Biblioteką Główną Uniwersytetu Pedagogicznego, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.
Nastąpiły zmiany w przestrzeni biblioteki w części dla nauczyciela bibliotekarza.

Serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki w następnym roku szkolnym.Agnieszka Miśkiewicz

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03