LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH


2016 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Katarzyna Frączek (j.angielski) A.Płonka
Halina Jagielska (j.angielski) A.Płonka


Finaliści

Halina Jagielska (historia) J.Słoboda-Żaba
Beata Mączka (historia) J.Słoboda-Żaba
Beata Mączka (j.angielski) A.Płonka
Halina Jagielska (j.polski) T.Pietruska-Mrożek
Wojciech Mura (matematyka) D.Kocoń
Jakub Kowalczyk (fizyka) D.Kocoń
2015 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Andrzej Zoll (j.niemiecki) K.Sułkowska


Finaliści

Katarzyna Frączek (j. angielski) A. Płonka
Halina Jagielska (j. angielski) A. Płonka
Maria Juszczyk (j. angielski) A. Płonka
Tomasz Pycka (j. angielski) A. Płonka
Krzysztof Kurtyka (historia) J.Słoboda-Żaba
Karolina Bentkowska (matematyka) D.Kocoń
Andrzej Zoll (fizyka) D.Kocoń


Szkoła PodstawowaFinaliści

Jędrzej Chmiel (matematyka) L.Grabowska
Mateusz Osmański (konkurs humanistyczny) A.Zientała
Natasza Bryksy (j.angielski) B.Pastuszczak
Maja Długosz (j.angielski) B.Pastuszczak
Mateusz Osmański (j.angielski) B.Pastuszczak
Konrad Urbański (j.angielski) B.Pastuszczak
Matylda Wilam (j.angielski) B.Pastuszczak


2014 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Agata Caban (j.polski) T.Pietruska-Mrożek
Michał Kołek (informatyka) M.Szczygieł
Aleksandra Stopa (biologia) A.Biel


Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
Krzysztof Kurtyka J.Słoboda-Żaba


Finaliści

Martha Wadiak (j. angielski) A. Płonka
Michał Kołek (j. angielski) A. Płonka
Bartosz Gołębiowski (historia) J.Słoboda-Żaba
Andrzej Zoll (j.niemiecki) K.Sułkowska
Michał Kołek (fizyka) D.Kocoń


Szkoła Podstawowa

Laureaci:

Matylda Wilam (mitologia) J.Słoboda-Żaba
Maria Tracz (mitologia) J.Słoboda-Żaba
Kornelia Majewska (mitologia) J.Słoboda-Żaba
Mateusz Osmański (j.angielski) B.Pastuszczak
Olga Szczygieł (j.angielski) B.Pastuszczak


Finaliści

Jakub Kowalczyk (matematyka) L.Grabowska
Karolina Kutrzuba (biblistyka) S.Szczerba
Aleksandra Pycka (j.angielski) B.Pastuszczak
Maja Długosz (j.angielski) B.Pastuszczak


2013 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Patryk Chełmecki (matematyka) D.Kocoń
Anna Juszczyk (j.angielski) A.Płonka


Finaliści

Karolina Burliga (biologia) M.Kuras
Aleksandra Stopa (biologia) M.Kuras
Anna Juszczyk (historia) S.Filipska
Anna Juszczyk (j.polski) T.Pietruska-Mrożek
Patryk Chełmecki (fizyka) D.Kocoń
Patryk Chełmecki (informatyka) M.Szczygieł
Krzysztof Kowalczyk (informatyka) M.Szczygieł
Michał Kołek (informatyka) M.Szczygieł
Katarzyna Bentkowska (j.angielski) A.Płonka
Arkadiusz Drabek (j.angielski) A.Płonka
Mateusz Kostrz (j.angielski) A.Płonka
Krzysztof Kowalczyk (j.angielski) A.Płonka
Wojciech Kowalczyk (j.angielski) A.Płonka
Felix Wendałowski (j.angielski) A.Płonka


Szkoła Podstawowa

Laureaci:

Katarzyna Frączek (j.angielski) B.Pastuszczak


Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
Halina Jagielska S.Filipska


Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki Poświęcony Jóżefowi Piłsudskiemu:
Marta Zemanek J.Słoboda-Żaba


Finaliści

Halina Jagielska (przyroda) M.Kuras
Halina Jagielska (j.angielski) B.Pastuszczak
Aleksandra Wróbel (j.angielski) B.Pastuszczak


2012 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Wojciech Kowalczyk (biologia) A.Biel
Grzegorz Tracz (historia) J.Słoboda-Żaba
Michał Nowak (Chemia) A.Repeta


Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki Poświęcony Jóżefowi Piłsudskiemu:
Jakub Franczak J.Słoboda-Żaba


Finaliści

Łukasz Poskrobko (chemia) A.Repeta
Filip Skowron (informatyka) M.Szczygieł
Krzysztof Kowalczyk (informatyka) M.Szczygieł
Filip Długosz (j.angielski) A.Płonka
Szymon Lange (j.angielski) A.Płonka
Anna Juszczyk (j.angielski) A.Płonka
Krzysztof Kowalczyk (j.angielski) A.Płonka
Anna Juszczyk (j.polski) T.Pietruska Mrożek
Anna Juszczyk (historia) S.Filipska


Szkoła PodstawowaLaureaci:


Andrzej Zoll (historia) J.Słoboda-Żaba
Katarzyna Frączek (j.angielski) B.Pastuszczak
Aleksandra Bryksy (j.angielski) B.Pastuszczak


Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
Anna Juszczyk J.Słoboda-Żaba


Finaliści

Tomasz Pycka (biologia) A.Biel
Karolina Bentkowska (j.angielski) B.Pastuszczak
Halina Jagielska (j.angielski) B.Pastuszczak
Maria Juszczyk (j.angielski) B.Pastuszczak
Tomasz Pycka (j.angielski) B.Pastuszczak
Zofia Ptaszkiewicz (j.angielski) B.Pastuszczak
Julia Stróżecka (j.angielski) B.Pastuszczak
2011 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Szymon Rejek (matematyka) D.Kocoń


Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki Poświęcony Jóżefowi Piłsudskiemu:
Szymon Rejek J.Słoboda-Żaba


Finaliści

Anna Juszczyk (historia) J.Słoboda-Żaba
Karolina Stelmach (j.niemiecki) K.Sułkowska
Maria Kołek (j.angielski) A.Płonka
Szymon Rejek (j.angielski) A.Płonka
Michał Zgliński (informatyka) M.Skórka
Magdalena Kaszuba (biologia) A.Biel


Szkoła PodstawowaFinaliści

Bartosz Gołębiowski (historia) J.Słoboda-Żaba
Michał Kołek (matematyka) L.Grabowska


2010 r.

Gimnazjum

Laureaci:

Piotr Pogan (chemia) M. Grębosz
Fryderyk Zoll (j. niemiecki) K. Sułkowska
Alicja Rejek (j. angielski) A. Płonka


Finaliści

Katarzyna Moryc (j. angielski) A. Płonka
Fryderyk Zoll (j. angielski) A. Płonka
Katarzyna Rusin (j. niemiecki) K. Sułkowska
Katarzyna Rusin (konkurs "Wiem więcej...") J. Słoboda
Piotr Pogan (fizyka) R. Najman
Dominik Woch (matematyka) D. Kocoń


Szkoła PodstawowaLaureaci:


Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
Anna Juszczyk J. Słoboda
Anna Juszczyk (j. angielski) B. Pastuszczak
Wojciech Kowalczyk (konkurs przyrodniczy) A. Biel


Finaliści

Karolina Czop (konkurs przyrodniczy) A. Biel
Jakub Franczak (konkurs przyrodniczy) A. Biel
Anna Juszczyk (konkurs humanistyczny) B. Munk
Wojciech Kowalczyk (konkurs matematyczny) L. Grabowska
2009 r.
Gimnazjum

Laureaci:

Adam Wołek (chemia) M. Grębosz
Maria Kołek (biblistyka) J. Słoboda


Finaliści

Maja Gębik (chemia) M. Grębosz
Maja Gębik (biologia) A. Biel
Jarosław Konik (j. angielski) A. Płonka
Alicja Rejek (j. angielski) A. Plonka
Alicja Rejek (j. polski) T. Pietruska
Adam Wołek (matematyka) D. Kocoń
Fryderyk Zoll (j. niemiecki) K. Sułkowska
Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:


Finaliści

Agnieszka Ratajczak J. Słoboda
Kasper Bednarek J. Słoboda
2008 r.


GimnazjumLaureaci:


Jordan Dębowski (j. angielski) A. Płonka
Magdalena Joniec (j. angielski) A. Płonka
Jan Suchocki (j. angielski) A. Płonka
Adam Wołek (j. angielski) A. Płonka
Małgorzata Wiejacha (j. polski) T. Pietruska
Finaliści:
Aleksandra Blicharska (biologia) A. Biel
Jarosław Konik (j. angielski) A. Płonka
Monika Malik (chemia) M. Grębosz
Adam Wołek (chemia) M. Grębosz
Szkoła Podstawowa
Finaliści:
Maria Kołek (j. niemiecki) E. Dubiel
Alicja Koźmińska (j. niemiecki) E. Dubiel
Karolina Stelmach (j. niemiecki) E. Dubiel


2007 r.


Gimnazjum

Laureaci:

Wojciech Nowak (chemia) M. Grębosz
Wojciech Nowak (matematyka) D. Kocoń
Katarzyna Gołuszka (geografia) L. Włodarz

Finaliści:

Jordan Dębowski (j. angielski) A. Płonka
Magdalena Joniec (j. angielski) A. Płonka
Katarzyna Gołuszka (j. angielski) A. Płonka
Jan Suchocki (j. angielski) A. Płonka
Natalia Rosa (biologia) R. Pyłko
Jan Żuchnicki (historia) J. Słoboda


Szkoła Podstawowa

Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:


Finaliści:

Małgorzata Koźmińska J. Słoboda
Weronika Małek J. Słoboda


2006 r.


Gimnazjum

Laureat:

Eric Cupiał (j. angielski) A. Płonka


Finaliści:

Małgorzata Basista (historia) J. Słoboda
Wojciech Nowak (matematyka) D. Kocoń
Natalia Rosa (biologia) R. Pyłko
Agata Skowrońska (j. niemiecki) K. Sułkowska


Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:


Finalistki:

Marianna Kosch
J. Słoboda
Marta Muzyka J. Słoboda


Szkoła Podstawowa

Finaliści:

Weronika Małek (konkurs humanistyczny)
Julia Wilam (konkurs humanistyczny)
Adam Wołek (konkurs matematyczno-przyrodniczy)
Ogólnopolski konkurs historyczny
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:


Finalistki:

Małgorzata Koźmińska J. Słoboda
Weronika Małek J. Słoboda
Dominik Woch J. Słoboda
2005 r.


Gimnazjum

Laureat:

Łukasz Wadiak (j. angielski) A. Płonka
Natalia Jojczyk (j. angielski) A. Płonka
Krzysztof Wołek (j. angielski) A. Płonka
Finaliści:

Paulina Starzycka (j. angielski) A. Płonka
Małgorzata Basista (historia) J. Słoboda
Katarzyna Janeczek (historia) J. Słoboda
Paweł Kurtyka (historia) J. Słoboda
Krzysztof Wołek (historia) J. Słoboda
Paulina Starzycka (chemia) M. Grębosz
Krystian Strauss (chemia) M. Grębosz
Natalia Rosa (biologia) U. Majczak
Paulina Starzycka (matematyka) D. Kocoń
Natalia Jojczyk (j. polski) T. Pietruska


Szkoła Podstawowa

Finaliści:

Eric Cupiał (j. niemiecki) E. Dubiel
Jan Suchocki (j. niemiecki) E. Dubiel
Magdalena Joniec (j. niemiecki) E. Dubiel
Artur Krzeszowiak (historia) J. Słoboda
Weronika Małek (historia) J. Słoboda
Małgorzata Koźmińska (historia) J. Słoboda
Eric Cupiał (j. polski) B. Munk
Jan Suchocki (j. polski) B. Munk
2004 r.


Gimnazjum

Laureatka:

Maya Jackiewicz (j. niemiecki) K. Sułkowska
Finaliści:

Agnieszka Sala (chemia) M. Grębosz
Paulina Potyrała (chemia) M. Grębosz
Paulina Starzycka (chemia) M. Grębosz
Natalia Kalinowska (j. niemiecki) E. Dubiel
Paulina Potyrała (j. niemiecki) E. Dubiel
Agnieszka Sala (j. niemiecki) E. Dubiel
Paulina Starzycka (j. niemiecki) E. Dubiel
Łukasz Stelmach (j. niemiecki) E. Dubiel
Krzysztof Wołek (j. niemiecki) E. Dubiel
Magdalena Janeczek (historia) J. Słoboda
Łukasz Stelmach (historia) J. Słoboda
Piotr Zając (historia) J. Słoboda
Marek Solecki (geografia) L. Włodarz
Agnieszka Sala (matematyka) D. Kocoń
Krzysztof Wołek (j. angielski) A. Płonka
Szkoła Podstawowa
Finalistka:

Katarzyna Gołuszka (konkurs matematyczno-przyrodniczy)
2003 r.


Gimnazjum

Finaliści:

Magdalena Janeczek (historia) J. Słoboda
Katarzyna Zduńczyk (historia) J. Słoboda
Karolina Zdzińska (historia) J. Słoboda
Magdalena Janeczek (j. polski) B. Munk
Agnieszka Rusin (j. angielski) A. Płonka
Filip Bednarz (j. niemiecki) E. Dubiel
Michał Celary (j. niemiecki) E. Dubiel
Aleksandra Pilch (j. niemiecki) E. Dubiel
2002 r.


Gimnazjum

Finalistki:

Maria Achinger (j. polski) T. Pietruska
Ewa Przemyska (biologia) U. Majczak
2000 r.


Szkoła Podstawowa

Finaliści:

Marcin Borowy (historia) A. Miśkiewicz
Joanna Kocemba (biologia) A. Łabza
Radosław Styrylski (chemia) M. Grębosz
1999 r.


Szkoła Podstawowa

Laureatka:

Katarzyna Smith (j. angielski) A. Płonka
1998 r.


Szkoła Podstawowa

Laureaci:

Sherin Helmy (j. angielski) D. Dobrzyńska
Tobiasz Palamar (biologia) A. Łabza
Finalistka:

Katarzyna Smith (j. angielski) A. Płonka
1997 r.


Szkoła Podstawowa

Laureaci:

Dominika Klimek (j. niemiecki) E. Dubiel
Jan Łabza (biologia) A. Łabza
Dominik Smykla (matematyka) K. Włodarska


ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03