9 lutego 2020 r. Podano, że uczeń kl. VI Jakub Saltarski został zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego Konkursu Tematycznego „Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w 40 rocznicę powstania Soli-darności i NZS w Małopolsce.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03